Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
23 04.10.2006 Aðgerðir til að lækka matvælaverð Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
463 09.12.2006 Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjum Forsætis­ráð­herra
450 08.12.2006 Aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
50 09.10.2006 Afnám stimpilgjalda Sigurjón Þórðar­son
10 03.10.2006 Afnám verðtryggingar lána Sigurjón Þórðar­son
518 25.01.2007 Auglýsingar á heilbrigðisþjónustu Ágúst Ólafur Ágústs­son
358 16.11.2006 Aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða) Fjármála­ráð­herra
44 05.10.2006 Áfengislög (auglýsingar) Ögmundur Jónas­son
91 12.10.2006 Áfengislög (auglýsingar) Sigurður Kári Kristjáns­son
302 02.11.2006 Ársreikningar (vanskil á ársreikningi) Fjármála­ráð­herra
648 22.02.2007 Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti) Utanríkis­ráð­herra
348 13.11.2006 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
430 04.12.2006 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
449 07.12.2006 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
573 12.02.2007 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar) Utanríkis­ráð­herra
649 22.02.2007 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd) Utanríkis­ráð­herra
365 16.11.2006 Breyting á lögum á orkusviði (eignarhlutir ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja, Orkubúi Vestfjarða og Rarik) Iðnaðar­ráð­herra
378 20.11.2006 Breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding) Viðskipta­ráð­herra
572 12.02.2007 Breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd) Utanríkis­ráð­herra
349 13.11.2006 Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur) Utanríkis­ráð­herra
571 12.02.2007 Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur) Utanríkis­ráð­herra
617 19.02.2007 Breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd) Viðskipta­ráð­herra
482 16.01.2007 Bættir innheimtuhættir Jóhanna Sigurðar­dóttir
114 05.10.2006 Eignarhlutur og þátttaka viðskiptabankanna í annarri starfsemi Jóhanna Sigurðar­dóttir
410 24.11.2006 Endursala viðskiptabanka á eignum sem þeir hafa leyst til sín við nauðungarsölu Jóhanna Sigurðar­dóttir
436 06.12.2006 Fjarskipti (öryggi í fjarskiptum og aukin neytendavernd) Samgöngu­ráð­herra
25 05.10.2006 Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
360 15.11.2006 Fjárhagur sveitarfélaga Anna Kristín Gunnars­dóttir
386 22.11.2006 Fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
690 12.03.2007 Fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
624 20.02.2007 Fjárreiður ríkisins (rekstrarsamningar og eftirlit) Pétur H. Blöndal
633 21.02.2007 Framfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmanna Sæunn Stefáns­dóttir
411 24.11.2006 Framkvæmd nauðungarsölu Jóhanna Sigurðar­dóttir
669 01.03.2007 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjársamningur) Landbúnaðar­ráð­herra
492 19.01.2007 Gjaldtaka fyrir farsíma- og netþjónustu Jóhanna Sigurðar­dóttir
517 25.01.2007 Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
266 31.10.2006 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll) Viðskipta­ráð­herra
481 17.01.2007 Greiðsluaðlögun Jóhanna Sigurðar­dóttir
625 21.02.2007 Happdrætti (óleyfilegur rekstur) Ellert B. Schram
300 01.11.2006 Heildarstefna í nýsköpun og atvinnuþróun Sigríður Ingvars­dóttir
516 25.01.2007 Hlutafélög o.fl. (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
475 16.01.2007 Hækkun iðgjalda tryggingafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
563 07.02.2007 Hækkun raforkugjalda Kristján L. Möller
16 04.10.2006 Iðnaðarmálagjald Pétur H. Blöndal
667 01.03.2007 Íslensk alþjóðleg skipaskrá (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
257 19.10.2006 Jafnræði fiskvinnslu í landi og á sjó Sigurjón Þórðar­son
191 12.10.2006 Jarðalög (kaup bújarða) Jón Bjarna­son
418 30.11.2006 Jarðalög (veðtökuheimildir óðalsbænda) Landbúnaðarnefnd
692 12.03.2007 Kauphallir (EES-reglur, heildarlög) Viðskipta­ráð­herra
172 09.10.2006 Kröfur tryggingafélaga um upplýsingar Katrín Júlíus­dóttir
364 16.11.2006 Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar) Iðnaðar­ráð­herra
72 10.10.2006 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
578 12.02.2007 Lánatryggingarsjóður kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
105 03.10.2006 Lánveitingar Íbúðalánasjóðs Jóhanna Sigurðar­dóttir
340 13.11.2006 Leiðir til að auka fullvinnslu á fiski Jón Bjarna­son
260 19.10.2006 Líf- og sjúkdómatryggingar Katrín Júlíus­dóttir
233 16.10.2006 Lífeyrissjóðir (lágmarksiðgjald og breytingar á samþykktum sjóða) Fjármála­ráð­herra
226 19.10.2006 Lyfjalög (sala nikótínlyfja) Katrín Júlíus­dóttir
130 09.10.2006 Löggilding starfsheitis áfengisráðgjafa Valdimar L. Friðriks­son
123 03.10.2006 Myndatökur fyrir vegabréf Kristján L. Möller
355 14.11.2006 Námslán fyrir skólagjöldum í íslenskum háskólum Katrín Júlíus­dóttir
102 03.10.2006 Neyslustaðall Jóhanna Sigurðar­dóttir
616 19.02.2007 Neytendavernd (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
115 05.10.2006 Nýbyggingar Jóhanna Sigurðar­dóttir
279 31.10.2006 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins) Viðskipta­ráð­herra
354 14.11.2006 Olíuleit og rannsóknir á landgrunni Íslands Guðmundur Hallvarðs­son
277 31.10.2006 Opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
280 31.10.2006 Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands) Iðnaðar­ráð­herra
345 13.11.2006 Raforkukaupendur Álfheiður Inga­dóttir
150 09.10.2006 Raforkuverð til garðyrkjubænda Björgvin G. Sigurðs­son
476 16.01.2007 Raunávöxtun vátryggingaskulda tryggingafélaganna Jóhanna Sigurðar­dóttir
315 07.11.2006 Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma Sigurjón Þórðar­son
536 30.01.2007 Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga Rannveig Guðmunds­dóttir
26 05.10.2006 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
79 05.10.2006 Sameignarfélög (heildarlög) Viðskipta­ráð­herra
11 09.10.2006 Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna) Bjarni Benedikts­son
522 25.01.2007 Samkeppnislög (viðurlög við efnahagsbrotum) Viðskipta­ráð­herra
540 30.01.2007 Samkeppnisrekstur og virðisaukaskattur Jóhanna Sigurðar­dóttir
684 09.03.2007 Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands Utanríkis­ráð­herra
351 14.11.2006 Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja Utanríkis­ráð­herra
391 22.11.2006 Samtalsmeðferð við þunglyndi og kvíðaröskun Kolbrún Baldurs­dóttir
675 08.03.2007 Sálfræðingar (réttur og leyfi til að kallast sálfræðingur) Heilbrigðis­ráð­herra
301 01.11.2006 Skapandi starfsgreinar Sigríður Ingvars­dóttir
583 12.02.2007 Skattamál einkahlutafélaga 2003--2005 Ellert B. Schram
660 27.02.2007 Skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð) Fjármála­ráð­herra
64 10.10.2006 Skil á fjármagnstekjuskatti Ögmundur Jónas­son
350 14.11.2006 Skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds) Fjármála­ráð­herra
208 10.10.2006 Skuldir eftir aldri Helgi Hjörvar
374 16.11.2006 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (skuldabréfaeign lífeyrissjóða) Fjármála­ráð­herra
477 16.01.2007 Staða fólks við fyrstu íbúðarkaup Jóhanna Sigurðar­dóttir
107 03.10.2006 Staðan á viðskiptabankamarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
564 07.02.2007 Starfsemi Samkeppniseftirlitsins Anna Kristín Gunnars­dóttir
568 07.02.2007 Starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
432 04.12.2006 Stjórn fiskveiða (frístundaveiðar) Sjávarútvegs­ráð­herra
570 12.02.2007 Stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins (eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar) Fjármála­ráð­herra
347 13.11.2006 Stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.) Félagsmála­ráð­herra
34 05.10.2006 Strandsiglingar (uppbygging) Jón Bjarna­son
217 16.10.2006 Stuðningur atvinnulífsins við háskóla Sæunn Stefáns­dóttir
579 12.02.2007 Stuðningur við atvinnurekstur kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
309 03.11.2006 Stuðningur við smá og meðalstór fyrirtæki Steingrímur J. Sigfús­son
498 19.01.2007 Söfnunarkassar og happdrættisvélar Rannveig Guðmunds­dóttir
370 16.11.2006 Tekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögum Anna Kristín Gunnars­dóttir
470 09.12.2006 Tekjuskattsgreiðslur banka Guðlaugur Þór Þórðar­son
412 29.11.2006 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga) Ellert B. Schram
550 05.02.2007 Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa) Steingrímur J. Sigfús­son
685 08.03.2007 Tekjuskattur (söluhagnaður af hlutabréfum) Fjármála­ráð­herra
407 23.11.2006 Tónlistarnám og fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskóla Kolbrún Halldórs­dóttir
406 23.11.2006 Tónlistarskólar Kolbrún Halldórs­dóttir
231 12.10.2006 Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
656 26.02.2007 Útflutningsaðstoð (fjármögnun Útflutningsráðs) Utanríkis­ráð­herra
5 09.10.2006 Úttekt á hækkun rafmagnsverðs Sigurjón Þórðar­son
58 04.10.2006 Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
83 10.10.2006 Útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands Halldór Blöndal
528 25.01.2007 Vaxtarsamningur Vestfjarða Lilja Rafney Magnús­dóttir
387 22.11.2006 Vátryggingarsamningar (upplýsingaöflun vátryggingafélaga) Viðskipta­ráð­herra
588 13.02.2007 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heildarlög, leyfisveitingar) Samgöngu­ráð­herra
433 05.12.2006 Velta vínbúða í Mjódd og Garðheimum Sigurjón Þórðar­son
691 13.03.2007 Verðbréfaviðskipti (EES-reglur, heildarlög) Viðskipta­ráð­herra
480 16.01.2007 Verðmyndun á land­búnaðarvörum Jóhanna Sigurðar­dóttir
414 29.11.2006 Verslunaratvinna (eigendasaga myndverka o.fl.) Viðskipta­ráð­herra
499 19.01.2007 Vextir og verðtrygging Jóhanna Sigurðar­dóttir
618 19.02.2007 Vextir og verðtrygging (verðsöfnunartími vísitölu) Viðskipta­ráð­herra
523 25.01.2007 Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði (viðurlög við efnahagsbrotum) Viðskipta­ráð­herra
338 09.11.2006 Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) Álfheiður Inga­dóttir
576 12.02.2007 Vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur) Ráðherra Hagstofu Íslands
524 25.01.2007 Þátttaka banka í óskyldum samkeppnisrekstri Jóhanna Sigurðar­dóttir
646 26.02.2007 Ökupróf Anna Kristín Gunnars­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift