Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
447 08.03.2010 Aðför og gjaldþrotaskipti (árangurslaust fjárnám) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
56 13.10.2009 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
69 16.10.2009 Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (almenn greiðslujöfnun o.fl.) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
635 18.05.2010 Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
326 15.12.2009 Aðgerðir vegna meintra brota á gjaldeyrisreglum Ásbjörn Óttars­son
50 13.10.2009 Aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó Sigurður Ingi Jóhanns­son
679 16.06.2010 Aðkeypt þjónusta, ráðgjöf og sérverkefni á vegum ráðuneyta Óli Björn Kára­son
613 11.05.2010 Afnot af efni Ríkisútvarpsins ohf. Gunnar Bragi Sveins­son
4 13.10.2009 Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
710 21.09.2010 Afskriftir lána Ásbjörn Óttars­son
547 31.03.2010 Almenn hegningarlög (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings) Helgi Hjörvar
293 02.12.2009 Áfengislög (auglýsingar) Ögmundur Jónas­son
123 02.11.2009 Áhrif fyrningar aflaheimilda Eygló Harðar­dóttir
636 18.05.2010 Áhrif skattahækkana á eldsneytisverð Einar K. Guðfinns­son
398 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar) Utanríkis­ráð­herra
396 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti) Utanríkis­ráð­herra
397 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum) Utanríkis­ráð­herra
218 16.11.2009 Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
62 14.10.2009 Beiðnir um heimild til greiðsluaðlögunar Unnur Brá Konráðs­dóttir
219 16.11.2009 Bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
272 30.11.2009 Breyting á grunni vísitölu neysluverðs hjá Hagstofu Íslands Ólafur Þór Gunnars­son
318 08.12.2009 Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts) Iðnaðar­ráð­herra
278 30.11.2009 Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
208 16.11.2009 Danice-verkefnið Ólöf Nordal
520 31.03.2010 Efling græna hagkerfisins Skúli Helga­son
192 11.11.2009 Eigendur banka Gunnar Bragi Sveins­son
336 21.12.2009 Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf. Fjárlaganefnd, meiri hluti
346 29.12.2009 Einkaréttur á póstþjónustu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
511 31.03.2010 Embætti sérstaks saksóknara og meðferð sakamála (verksvið embættisins) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
120 02.11.2009 Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta Vigdís Hauks­dóttir
227 18.11.2009 Endurskoðendur (starfsábyrgðartrygging) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
17 08.10.2009 Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
13 13.10.2009 Fjárfestingar erlendra aðila á Íslandi Unnur Brá Konráðs­dóttir
696 02.09.2010 Fjárfestingar lífeyrissjóða Eygló Harðar­dóttir
291 02.12.2009 Fjárfestingarsamningar Gunnar Bragi Sveins­son
263 27.11.2009 Fjárfestingarsamningar og atvinnugreinar Gunnar Bragi Sveins­son
258 27.11.2009 Fjármálafyrirtæki (lengri frestur til að höfða riftunarmál) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
343 29.12.2009 Fjármálafyrirtæki (hertar reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
564 31.03.2010 Fjármálafyrirtæki (upplýsingaskylda fyrirtækja í eigu fjármálafyrirtækja) Guðlaugur Þór Þórðar­son
711 25.09.2010 Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti) Viðskiptanefnd
702 08.09.2010 Fjöldi fullnustugerða Þór Saari
423 04.03.2010 Fjölmiðlar (heildarlög, EES-reglur) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
342 29.12.2009 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara) Einar K. Guðfinns­son
61 14.10.2009 Frestun á nauðungarsölum fasteigna Unnur Brá Konráðs­dóttir
392 18.02.2010 Frestun nauðungarsölu og flýtimeðferð einkamála Eygló Harðar­dóttir
294 05.12.2009 Fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar Sigurður Ingi Jóhanns­son
580 31.03.2010 Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl. Utanríkis­ráð­herra
461 15.03.2010 Fríverslunarsamtök Evrópu 2009 Íslandsdeild þing­manna­nefnd­ar EFTA
368 04.02.2010 Fríverslunarviðræður Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
269 27.11.2009 Fundargerðir af fundum um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
37 07.10.2009 Gengistryggð bílalán Birkir Jón Jóns­son
642 31.05.2010 Gengistryggð lán hjá Byggðastofnun Gunnar Bragi Sveins­son
41 08.10.2009 Gengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankanna Eygló Harðar­dóttir
176 10.11.2009 Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga Einar K. Guðfinns­son
471 16.03.2010 Gjald fyrir ónýttar yfirdráttarheimildir Birkir Jón Jóns­son
364 04.02.2010 Gjaldeyrishöft Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
645 01.06.2010 Gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
563 31.03.2010 Gjaldþrotaskipti (víðari heimild til að leita greiðsluaðlögunar) Guðlaugur Þór Þórðar­son
197 12.11.2009 Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna) Helgi Hjörvar
510 31.03.2010 Gjaldþrotaskipti o.fl. (réttarstaða skuldara) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
449 09.03.2010 Gjaldþrotaskipti og fyrning kröfuréttinda (fyrningarfrestur) Lilja Móses­dóttir
228 19.11.2009 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
560 31.03.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
670 15.06.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög) Félags- og tryggingamálanefnd
517 31.03.2010 Heimild fjármálafyrirtækis til að veita veðréttindi (uppgjör á eignum og skuldum gömlu bankanna) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
89 21.10.2009 Heimild til samninga um álver í Helguvík (gildistími samningsins og stimpilgjald) Iðnaðar­ráð­herra
320 12.12.2009 Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ Iðnaðar­ráð­herra
499 25.03.2010 Hlutafélög (gagnsæ hlutafélög) Pétur H. Blöndal
70 20.10.2009 Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
71 20.10.2009 Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
569 31.03.2010 Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
409 25.02.2010 Hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga) Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
153 04.11.2009 Húsnæðislán Ásbjörn Óttars­son
634 18.05.2010 Húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
528 31.03.2010 Hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu Sigurður Ingi Jóhanns­son
534 31.03.2010 Höfuðstóll íbúðalána og verðtrygging (almenn niðurfærsla) Margrét Tryggva­dóttir
571 13.04.2010 Icesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðarat­kvæða­greiðslu Vigdís Hauks­dóttir
299 02.12.2009 Inneignir íslenskra ríkisborgara á Icesave-reikningum Árni Þór Sigurðs­son
429 03.03.2010 Innleiðing stefnu um vistvæn innkaup ríkisins Eygló Harðar­dóttir
255 30.11.2009 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
191 11.11.2009 Íbúðalán í eigu Seðlabankans Gunnar Bragi Sveins­son
158 05.11.2009 Íslandsstofa (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
574 31.03.2010 Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
357 02.02.2010 Jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR Kristján Þór Júlíus­son
327 15.12.2009 Jöklabréf og gjaldeyrishöft Ásbjörn Óttars­son
497 25.03.2010 Kennitöluflakk (heimild til að synja félagi skráningar) Lilja Móses­dóttir
462 15.03.2010 Kostnaður vegna bankahrunsins fyrir ríkissjóð Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
264 28.11.2009 Kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum Eygló Harðar­dóttir
267 27.11.2009 Kostnaður við að verja krónuna Sigmundur Ernir Rúnars­son
463 15.03.2010 Kostnaður við lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána í íslenskum krónum til heimila Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
709 14.09.2010 Kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar Pétur H. Blöndal
119 02.11.2009 Kostnaður við skilanefndir banka Vigdís Hauks­dóttir
300 03.12.2009 Kröfur fjárfesta á Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta Eygló Harðar­dóttir
284 30.11.2009 Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
180 10.11.2009 Landeyjahöfn Unnur Brá Konráðs­dóttir
58 14.10.2009 Landflutningalög (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
78 19.10.2009 Lán hjá fjármálastofnunum Evrópusambandsins Anna Margrét Guðjóns­dóttir
122 02.11.2009 Lánssamningar í erlendri mynt Eygló Harðar­dóttir
694 03.09.2010 Lánveitingar til Saga Capital, VBS fjárfestingarbanka og Askar Capital Eygló Harðar­dóttir
198 13.11.2009 Lyfjalög (afnám ákvæðis um afslætti á smásölustigi lyfja) Heilbrigðis­ráð­herra
321 14.12.2009 Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu) Heilbrigðisnefnd
415 01.03.2010 Lækkun dráttarvaxta og sparnaður heimila og fyrirtækja Björgvin G. Sigurðs­son
193 16.11.2009 Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda Sigurður Ingi Jóhanns­son
416 01.03.2010 Lögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lána Eygló Harðar­dóttir
647 01.06.2010 Lögfræðiálit um lögmæti gengistryggðra lána Eygló Harðar­dóttir
421 02.03.2010 Markaðsleyfi fyrir lyf Valgerður Bjarna­dóttir
592 13.04.2010 Markaðsleyfi lyfja Valgerður Bjarna­dóttir
379 16.02.2010 Matvæli og fæðuöryggi á Íslandi Sigurgeir Sindri Sigurgeirs­son
695 03.09.2010 Málefni VBS fjárfestingarbanka Eygló Harðar­dóttir
682 24.06.2010 Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán) Sigurður Kári Kristjáns­son
150 04.11.2009 Meint brot á gjaldeyrisreglum Ásbjörn Óttars­son
90 21.10.2009 Nauðungarsala (frestun uppboðs) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
389 18.02.2010 Nauðungarsala (frestun uppboðs) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
358 02.02.2010 Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands Kristján Þór Júlíus­son
408 25.02.2010 Óeðlileg undirboð í vegagerð og byggingariðnaði Birkir Jón Jóns­son
148 04.11.2009 Raforka til garðyrkjubænda Björgvin G. Sigurðs­son
330 17.12.2009 Raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi) Jónína Rós Guðmunds­dóttir
466 16.03.2010 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
637 18.05.2010 Raforkuöryggi á Vestfjörðum Guðmundur Steingríms­son
286 30.11.2009 Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.) Forsætisnefnd
665 11.06.2010 Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu Sigurður Kári Kristjáns­son
504 31.03.2010 Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja Guðlaugur Þór Þórðar­son
265 27.11.2009 Rannsókn sérstaks saksóknara Sigmundur Ernir Rúnars­son
478 16.03.2010 Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á stórfelldu skattundanskoti Eygló Harðar­dóttir
73 20.10.2009 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
76 19.10.2009 Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar) Fjármála­ráð­herra
420 02.03.2010 Rýmkun heimilda til útgreiðslu séreignarsparnaðar Steinunn Valdís Óskars­dóttir
448 08.03.2010 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
653 07.06.2010 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (framlenging frestunar á gjaldtöku) Viðskiptanefnd
213 16.11.2009 Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Ólöf Nordal
214 16.11.2009 Samkeppni á fyrirtækjamarkaði Ólöf Nordal
572 31.03.2010 Samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
7 20.10.2009 Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið) Lilja Móses­dóttir
663 11.06.2010 Samvinnuráð um þjóðarsátt Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
345 29.12.2009 Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir) Gunnar Bragi Sveins­son
161 05.11.2009 Sérstakt fjárframlag til sparisjóða Guðlaugur Þór Þórðar­son
412 25.02.2010 Sértæk skuldaaðlögun Guðlaugur Þór Þórðar­son
222 16.11.2009 Sérverkefni fyrir forsetaembættið á núverandi kjörtímabili Eygló Harðar­dóttir
196 12.11.2009 Sérverkefni fyrir ráðuneyti frá 1. febrúar 2009 Birkir Jón Jóns­son
612 11.05.2010 Sjóvá Eygló Harðar­dóttir
230 18.11.2009 Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög) Bjarni Benedikts­son
22 08.10.2009 Skilaskylda á ferskum matvörum Einar K. Guðfinns­son
646 01.06.2010 Skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa (greiðsluaðlögun bílalána) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
68 16.10.2009 Skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
575 31.03.2010 Skipan ferðamála (gæðamál, tryggingarfjárhæðir) Iðnaðar­ráð­herra
249 25.11.2009 Skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum NBI, Íslandsbanka, Nýja Kaupþings (Arion banka) Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
250 25.11.2009 Skipan í stjórnir fyrirtækja á vegum skilanefnda Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
603 30.04.2010 Skipan ­nefnd­ar til að rannsaka fall sparisjóða Ásmundur Einar Daða­son
697 02.09.2010 Skipan umsjónaraðila með lífeyrissjóðum Eygló Harðar­dóttir
676 15.06.2010 Skipun ­nefnd­ar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi Viðskiptanefnd
400 24.02.2010 Skuldameðferð og skuldastaða sjávar­útvegsfyrirtækja í íslenskum bönkum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
310 05.12.2009 Skuldameðferð sjávar­útvegsfyrirtækja í bönkum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
288 03.12.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða) Eygló Harðar­dóttir
705 11.09.2010 Skýrsla þing­mannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknar­nefnd­ar Alþingis Þing­mannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknar­nefnd­ar Alþingis
666 12.06.2010 Staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009 Pétur H. Blöndal
689 02.09.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
24 05.10.2009 Staða minni hluthafa Einar K. Guðfinns­son
704 09.09.2010 Staða skuldara á Norðurlöndum Róbert Marshall
693 03.09.2010 Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (kyrrsetning eigna) Fjármála­ráð­herra
445 08.03.2010 Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (forgangskröfur) Fjármála­ráð­herra
550 31.03.2010 Starfsemi ECA á Íslandi Margrét Tryggva­dóttir
530 31.03.2010 Stimpilgjald og aukatekjur ríkissjóðs (undanþága stimpilgjalds við endurfjármögnun bílalána) Fjármála­ráð­herra
681 24.06.2010 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (rafræn kröfuskrá) Pétur H. Blöndal
472 16.03.2010 Stofnfé í eigu sveitarfélaga Einar K. Guðfinns­son
82 21.10.2009 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
601 28.04.2010 Stærstu eigendur Íslandsbanka og Arion banka Einar K. Guðfinns­son
355 01.02.2010 Störf viðræðu­nefnd­ar um einkaframkvæmdir Einar K. Guðfinns­son
81 21.10.2009 Tekjuskattur (stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki) Fjármála­ráð­herra
659 09.06.2010 Tekjuskattur (skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda) Fjármála­ráð­herra
66 15.10.2009 Tenging kvóta við byggðir Guðrún Erlings­dóttir
672 15.06.2010 Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota (ráðstöfun eignar til veðhafa) Félags- og tryggingamálanefnd
561 31.03.2010 Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
671 15.06.2010 Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ótímabundin úrræði, fyrirsvar laganna o.fl.) Félags- og tryggingamálanefnd
562 31.03.2010 Umboðsmaður skuldara (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
589 12.04.2010 Umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
251 25.11.2009 Umhverfismerki á fisk Siv Friðleifs­dóttir
622 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
623 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
624 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
625 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
626 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
627 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
628 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
629 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
630 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
631 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
632 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
633 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
215 16.11.2009 Upptaka evru Ólöf Nordal
262 27.11.2009 Útboð á sérleyfum til olíuleitar Gunnar Bragi Sveins­son
237 19.11.2009 Útboð Vegagerðarinnar Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
234 19.11.2009 Vaxtabætur Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
229 19.11.2009 Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
474 16.03.2010 Veðréttur á lánum Íbúðalánasjóðs Vigdís Hauks­dóttir
259 04.12.2009 Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
12 13.10.2009 Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga) Eygló Harðar­dóttir
456 15.03.2010 Vextir og verðtrygging (tímabundið bann við dráttarvöxtum einstaklinga) Illugi Gunnars­son
460 15.03.2010 Virðisaukaskattur (bílaleigubílar) Fjármála­ráð­herra
428 03.03.2010 Vistvæn innkaup Eygló Harðar­dóttir
46 13.10.2009 Vörumerki (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
338 21.12.2009 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna Höskuldur Þórhalls­son
532 31.03.2010 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu) Forsætis­ráð­herra
277 30.11.2009 Þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
337 28.12.2009 Þvinganir gegn Ísraels ríki vegna mannréttindabrota í Palestínu Anna Pála Sverris­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift