Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
860 30.05.2011 Aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir (bann við sölu tóbaks) Siv Friðleifs­dóttir
602 15.03.2011 Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landi Ragnheiður E. Árna­dóttir
553 01.03.2011 Afskriftir í fjármálakerfinu Einar K. Guðfinns­son
4 04.10.2010 Afskriftir lána Ásbjörn Óttars­son
580 14.03.2011 Almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
476 01.02.2011 Athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd Grænlands Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
120 02.11.2010 Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum (uppbygging orkufreks iðnaðar í byrjun næsta árs) Jónína Rós Guðmunds­dóttir
156 08.11.2010 Ábendingar Ríkis­endur­skoðunar um kaup Fasteigna ríkissjóðs á málningarvinnu Fjárlaganefnd
705 31.03.2011 Áfengislög (skýrara bann við auglýsingum) Innanríkis­ráð­herra
315 30.11.2010 Ákvæði laga og reglugerða um hollustuhætti sem varða matvæli Sigurður Ingi Jóhanns­son
199 11.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 10/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar) Utanríkis­ráð­herra
544 28.02.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta) Utanríkis­ráð­herra
134 02.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 114/2008 um breyt. á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (rafræn greiðslumiðlun) Utanríkis­ráð­herra
132 02.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 16/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd) Utanríkis­ráð­herra
135 02.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 32/2010 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum) Utanríkis­ráð­herra
629 23.03.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 35/2010 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd) Utanríkis­ráð­herra
235 18.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 37/2010 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar við samruna og skiptingu hlutafélaga) Utanríkis­ráð­herra
581 14.03.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 50/2010 um breytingu á IX. og XII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og fjármagnsflutningar) Utanríkis­ráð­herra
133 02.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 80/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (reikningsskilastaðlar) Utanríkis­ráð­herra
647 29.03.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 85/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
545 28.02.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 86/2009 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd) Utanríkis­ráð­herra
621 22.03.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar um breyt. á XIII. viðauka við EES-samninginn, reglugerð nr. 216/2008 (flutningastarfsemi) Utanríkis­ráð­herra
698 31.03.2011 Ársreikningar (góðir stjórnunarhættir o.fl., EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
455 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
456 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
457 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
458 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
459 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
460 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
461 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
462 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
463 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
464 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
573 14.03.2011 Ávana- og fíkniefni og lyfjalög (leyfisveitingar og gjaldtaka) Velferðar­ráð­herra
112 21.10.2010 Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna) Guðlaugur Þór Þórðar­son
700 31.03.2011 Bókhald (námskeið fyrir bókara) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
454 27.01.2011 Breytt skattheimta af lestölvum Mörður Árna­son
768 02.05.2011 Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta Vigdís Hauks­dóttir
512 15.02.2011 Bygging tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu við Reykjavíkurhöfn Mörður Árna­son
479 02.02.2011 Efling samgangna milli Vestur-Norðurlanda Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
892 11.06.2011 Efnahagsreikningur Arion banka, Íslandsbanka og NBI (Landsbankans) við stofnun Guðlaugur Þór Þórðar­son
333 30.11.2010 Efni og efnablöndur og eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, flokkun, merking og umbúðir) Umhverfis­ráð­herra
795 12.05.2011 Eftirlit með greiðslukortafærslum Birgitta Jóns­dóttir
417 18.01.2011 Eigendur banka, jöklabréfa og skuldbindingar ríkissjóðs Vigdís Hauks­dóttir
353 07.12.2010 Eiginfjárframlag til SAT eignarhaldsfélags hf. Eygló Harðar­dóttir
590 14.03.2011 Eiginfjárframlög ríkisins til nýju bankanna Kristján Þór Júlíus­son
303 29.11.2010 Einkaleyfi (reglugerðarheimild) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
110 21.10.2010 Endurheimt tilefnislausra arðgreiðslna Margrét Tryggva­dóttir
626 22.03.2011 Endurreisn bankakerfisins Eygló Harðar­dóttir
713 31.03.2011 Endurútreikningur gengistryggðra lána Eygló Harðar­dóttir
750 12.04.2011 Endurútreikningur gengistryggðra lána Guðlaugur Þór Þórðar­son
136 04.11.2010 Fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
901 02.09.2011 Fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum) Eygló Harðar­dóttir
592 14.03.2011 Fjárhagsfyrirgreiðsla til fyrirtækjanna VBS hf., Saga Capital hf. o.fl. Kristján Þór Júlíus­son
465 27.01.2011 Fjárhagsleg áhætta ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands vegna fyrirtækja á fjármálamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
594 14.03.2011 Fjárhagsleg endurskipulagning vátryggingafélagsins Sjóvár Kristján Þór Júlíus­son
238 18.11.2010 Fjárhagsstaða heimila og fyrirtækja (heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
23 05.10.2010 Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti) Viðskiptanefnd
212 16.11.2010 Fjármálafyrirtæki (ákvæði um slitameðferð og gjaldþrotaskipti) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
659 30.03.2011 Fjármálafyrirtæki (fjárhagsleg endurskipulagning og slit) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
667 31.03.2011 Fjármálafyrirtæki (skilanefndir, slitastjórnir) Álfheiður Inga­dóttir
696 31.03.2011 Fjármálafyrirtæki (eigið fé, útlánaáhætta o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
783 10.05.2011 Fjármálafyrirtæki (eftirlit með slitum, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
608 15.03.2011 Fjármálafyrirtæki og endurútreikningur erlendra lána Guðlaugur Þór Þórðar­son
833 20.05.2011 Flutningur skattskyldrar starfsemi úr landi Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
897 02.09.2011 Fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi) Björn Valur Gísla­son
598 14.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, opnun vefsíðu o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
13 04.10.2010 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara) Einar K. Guðfinns­son
828 19.05.2011 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (framlengdur frestur vegna öskufalls og díoxínmengunar) Sjávarútvegs- og land­búnaðarnefnd
894 11.06.2011 Framlög ríkisins til SpKef og Byrs Guðlaugur Þór Þórðar­son
95 19.10.2010 Fríverslun við Bandaríkin Birgir Þórarins­son
681 07.04.2011 Fríverslunarsamningur EFTA og Albaníu og land­búnaðarsamningur Íslands og Albaníu Utanríkis­ráð­herra
683 07.04.2011 Fríverslunarsamningur EFTA og Perús og land­búnaðarsamningur Íslands og Perús Utanríkis­ráð­herra
682 07.04.2011 Fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa Utanríkis­ráð­herra
684 07.04.2011 Fríverslunarsamningur EFTA og Serbíu og land­búnaðarsamningur Íslands og Serbíu Utanríkis­ráð­herra
685 07.04.2011 Fríverslunarsamningur EFTA og Úkraínu og land­búnaðarsamningur Íslands og Úkraínu Utanríkis­ráð­herra
81 15.10.2010 Fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og land­búnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu Utanríkis­ráð­herra
677 07.04.2011 Fullgilding Singapúr-samnings um vörumerkjarétt Utanríkis­ráð­herra
625 22.03.2011 Fyrirgreiðsla og afskriftir viðskiptamanna bankanna Eygló Harðar­dóttir
17 04.10.2010 Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga Einar K. Guðfinns­son
788 10.05.2011 Gjaldeyrismál og tollalög (reglur um gjaldeyrishöft) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
108 21.10.2010 Gjaldþrotaskipti (fyrningarfrestur) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
219 16.11.2010 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
609 15.03.2011 Greiðsluaðlögun Guðlaugur Þór Þórðar­son
55 12.10.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
652 29.03.2011 Greiðsluaðlögun einstaklinga (dráttarvextir) Guðlaugur Þór Þórðar­son
152 05.11.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga o.fl. (framkvæmd og virkni greiðsluaðlögunar) Félags- og tryggingamálanefnd
483 02.02.2011 Greiðslubyrði íslenska ríkisins Vigdís Hauks­dóttir
673 07.04.2011 Greiðslu­þjónusta (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
902 02.09.2011 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna) Eygló Harðar­dóttir
176 10.11.2010 Hlutafélög (gegnsæ hlutafélög) Pétur H. Blöndal
641 29.03.2011 Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
31 06.10.2010 Hlutdeild Íslendinga í erlendum sjávar­útvegsfyrirtækjum Mörður Árna­son
94 19.10.2010 Hlutdeild Íslendinga í erlendum sjávar­útvegsfyrirtækjum Mörður Árna­son
100 20.10.2010 Húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
547 28.02.2011 Húsnæðismál (niðurfærsla veðkrafna Íbúðalánasjóðs) Velferðar­ráð­herra
531 17.02.2011 Hækkun verðtryggðra lána íslenskra heimila og fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
879 07.06.2011 Innflutningur aflandskróna Vigdís Hauks­dóttir
905 07.09.2011 Innflutningur aflandskróna Vigdís Hauks­dóttir
643 28.03.2011 Innheimtulög (vörslufjárreikningar, starfsábyrgðartryggingar, eftirlit o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
566 03.03.2011 Innstæður í lánastofnunum Margrét Tryggva­dóttir
237 18.11.2010 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
541 24.02.2011 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds) Viðskiptanefnd, meiri hluti
864 30.05.2011 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs) Viðskiptanefnd
180 10.11.2010 Kaup lífeyrissjóða á íbúðabréfum 30. maí sl. Vigdís Hauks­dóttir
149 05.11.2010 Kaup Ríkisútvarpsins á efni frá sjálfstæðum framleiðendum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
586 14.03.2011 Kaupauka- og starfslokagreiðslur fjármálafyrirtækja Eygló Harðar­dóttir
904 05.09.2011 Kostaðar stöður við skóla á háskólastigi Þór Saari
222 17.11.2010 Kostir fríverslunarsamnings við Bandaríkin Gunnar Bragi Sveins­son
15 04.10.2010 Kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar Pétur H. Blöndal
546 24.02.2011 Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl. Björn Valur Gísla­son
885 09.06.2011 Kostun á stöðum fræðimanna Eygló Harðar­dóttir
634 23.03.2011 Kröfur um eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja Eygló Harðar­dóttir
712 31.03.2011 Kröfur um starfsleyfi fjármálafyrirtækja Eygló Harðar­dóttir
188 11.11.2010 Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
770 05.05.2011 Landsvirkjun Vigdís Hauks­dóttir
585 14.03.2011 Launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna Árni Þór Sigurðs­son
790 12.05.2011 Launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna Árni Þór Sigurðs­son
718 07.04.2011 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) Lilja Móses­dóttir
33 06.10.2010 Lánveitingar Byggðastofnunar Mörður Árna­son
357 08.12.2010 Leigusamningar um húsnæði hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra Ásbjörn Óttars­son
719 07.04.2011 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi) Iðnaðar­ráð­herra
710 31.03.2011 Losun gróðurhúsalofttegunda (viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, ESB-reglur) Umhverfis­ráð­herra
861 31.05.2011 Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í ­tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
220 17.11.2010 Mat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkin Gunnar Bragi Sveins­son
672 31.03.2011 Mat á beitingu Breta á l. um varnir gegn hryðjuverkum fyrir íslensk fyrirtæki Guðlaugur Þór Þórðar­son
563 03.03.2011 Mat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf. Gunnar Bragi Sveins­son
646 29.03.2011 Málefni fjármálafyrirtækja og skilanefnda Bjarni Benedikts­son
227 18.11.2010 Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir alþjóðlegum dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga Gunnar Bragi Sveins­son
20 04.10.2010 Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán) Sigurður Kári Kristjáns­son
39 07.10.2010 Nauðungarsölur og uppboðsbeiðnir Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
127 02.11.2010 Neyslustaðall/neysluviðmið Eygló Harðar­dóttir
724 07.04.2011 Neytendalán (smálán) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
508 14.02.2011 Norræna hollustumerkið Skráargatið Siv Friðleifs­dóttir
71 15.10.2010 Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi Kristján Þór Júlíus­son
151 05.11.2010 Opinber framfærsluviðmið Lilja Rafney Magnús­dóttir
189 11.11.2010 Opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis) Fjármála­ráð­herra
205 11.11.2010 Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
204 11.11.2010 Raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi) Iðnaðar­ráð­herra
548 28.02.2011 Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna Eygló Harðar­dóttir
866 31.05.2011 Rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og falls sparisjóðanna Allsherjarnefnd
5 04.10.2010 Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu Sigurður Kári Kristjáns­son
16 04.10.2010 Rannsókn á einkavæðingu bankanna Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
177 10.11.2010 Rannsókn á forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og viðskiptaráðuneyti Þór Saari
22 04.10.2010 Rannsókn á Íbúðalánasjóði Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
38 07.10.2010 Rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja Guðlaugur Þór Þórðar­son
314 30.11.2010 Rannsókn á stöðu heimilanna (heildarlög) Pétur H. Blöndal
767 15.04.2011 Rannsókn efnahagsbrota o.fl. Birgir Ármanns­son
25 05.10.2010 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
200 16.11.2010 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
627 22.03.2011 Rekstrarform fjármálafyrirtækja Eygló Harðar­dóttir
593 14.03.2011 Ríkisábyrgð á skuldbindingum Íslandsbanka hf., Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka hf. Kristján Þór Júlíus­son
591 14.03.2011 Ríkisábyrgð til Nýja Kaupþings banka hf., nú Arion banka hf. Kristján Þór Júlíus­son
187 11.11.2010 Ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
391 16.12.2010 Ríkisábyrgðir Sigurður Ingi Jóhanns­son
75 15.10.2010 Ríkisábyrgðir vegna innleystra ábyrgða föllnu bankanna þriggja Kristján Þór Júlíus­son
699 31.03.2011 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
250 18.11.2010 Sala Landsbankans á fyrirtækjum Guðlaugur Þór Þórðar­son
50 12.10.2010 Sala sjávarafla o.fl. (bætt samkeppnisstaða innlendra fiskvinnslustöðva) Baldvin Jóns­son
293 25.11.2010 Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins Árni Johnsen
241 18.11.2010 Sameining lífeyrissjóða Sigmundur Ernir Rúnars­son
880 07.06.2011 Samkeppni á ljósleiðaramarkaði Vigdís Hauks­dóttir
131 02.11.2010 Samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
53 12.10.2010 Samkomulag við Seðlabankann í Lúxemborg um kaup á útistandandi skuldabréfum Avens B.V. Vigdís Hauks­dóttir
388 15.12.2010 Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
384 14.12.2010 Samskipti lækna og fulltrúa lyfjaiðnaðarins Margrét Tryggva­dóttir
80 15.10.2010 Samvinnuráð um þjóðarsátt Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
96 20.10.2010 Setning neyðarlaga til varnar almannahag Margrét Tryggva­dóttir
116 04.11.2010 Sérfræðingahópur um vanda lántakenda vegna verðtryggingar Vigdís Hauks­dóttir
196 16.11.2010 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
410 17.01.2011 Skattaleg meðferð á eftirgjöf skulda Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
868 01.06.2011 Skattar af verslun og ­þjónustu á höfuðborgarsvæðinu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
313 30.11.2010 Skattar og gjöld (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
702 07.04.2011 Skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
12 04.10.2010 Skilaskylda á ferskum matvörum Einar K. Guðfinns­son
741 07.04.2011 Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávar­útvegsins (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
490 03.02.2011 Skipun ­nefnd­ar um framtíðaruppbyggingu fjármálakerfisins Eygló Harðar­dóttir
536 23.02.2011 Skólagjöld og lán til greiðslu skólagjalda Álfheiður Inga­dóttir
834 20.05.2011 Skuldalækkun og ábyrgð á húsnæðislánum Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
619 17.03.2011 Skuldamál lítilla og meðalstórra fyrirtækja Einar K. Guðfinns­son
21 04.10.2010 Skuldastaða sjávar­útvegsins og meðferð sjávar­útvegsfyrirtækja hjá lánastofnunum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
224 17.11.2010 Skuldaúrræði fyrir einstaklinga Einar K. Guðfinns­son
774 04.05.2011 Skuldir atvinnugreina Gunnar Bragi Sveins­son
103 20.10.2010 Skuldir sveitarfélaga hjá Íbúðalánasjóði Vigdís Hauks­dóttir
19 04.10.2010 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) Helgi Hjörvar
491 14.02.2011 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða) Eygló Harðar­dóttir
704 31.03.2011 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir) Fjármála­ráð­herra
694 31.03.2011 Skýrsla fjármálaráð­herra um endurreisn viðskiptabankanna Fjármála­ráð­herra
782 10.05.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði Fjárlaganefnd
792 12.05.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um ­þjónustusamninga Barnaverndarstofu og lok þeirra Félags- og tryggingamálanefnd
823 20.05.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
115 21.10.2010 Sparisjóðurinn í Keflavík, Spkef sparisjóður, Byr sparisjóður og Byr hf. Birgir Þórarins­son
604 15.03.2011 Staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009 Pétur H. Blöndal
89 18.10.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
356 07.12.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
225 18.11.2010 Staðbundnir fjölmiðlar Birkir Jón Jóns­son
401 17.12.2010 Starfsmannahald Landsvirkjunar Margrét Tryggva­dóttir
633 23.03.2011 Stofnfjáreign ríkisins í sparisjóðum Eygló Harðar­dóttir
624 22.03.2011 Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða) Iðnaðarnefnd
73 15.10.2010 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð) Eygló Harðar­dóttir
513 15.02.2011 Styrkir og lánveitingar til íslensks atvinnulífs Birkir Jón Jóns­son
907 16.09.2011 Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar Eygló Harðar­dóttir
610 15.03.2011 Taka fjármálagerninga til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði Ólöf Nordal
775 04.05.2011 Tap fyrirtækja vegna gjaldþrota eða afskrifta Gunnar Bragi Sveins­son
453 27.01.2011 Tekjur af akstri um Suðurlandsveg, Vesturlandsveg og Reykjanesbraut Sigurður Ingi Jóhanns­son
452 27.01.2011 Tekjur af ökutækjum og umferð Sigurður Ingi Jóhanns­son
57 12.10.2010 Tekjur RÚV af viðskiptum við stjórnmálasamtök Margrét Tryggva­dóttir
300 30.11.2010 Tekjuskattur (sjúkdómatryggingar) Fjármála­ráð­herra
562 03.03.2011 Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) Eygló Harðar­dóttir
776 04.05.2011 Tollur á lestölvur Eygló Harðar­dóttir
579 14.03.2011 Tóbaksvarnir (skrotóbak) Velferðar­ráð­herra
906 15.09.2011 Ullarvinnsla og samvinnufélög Eygló Harðar­dóttir
203 11.11.2010 Umgengni um nytjastofna sjávar (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
106 21.10.2010 Uppboðsmarkaður fyrir eignir banka og fjármálastofnana Birkir Jón Jóns­son
402 18.12.2010 Úrskurðar­nefnd­ um viðskipti við fjármálafyrirtæki Margrét Tryggva­dóttir
887 09.06.2011 Úrskurðar­nefnd­ um viðskipti við fjármálafyrirtæki Margrét Tryggva­dóttir
336 06.12.2010 Úrvinnslugjald (framlenging gildistíma) Umhverfisnefnd
195 11.11.2010 Útboð og stækkun álversins í Straumsvík Sigurður Ingi Jóhanns­son
433 20.01.2011 Útflutningur hrossa (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
338 06.12.2010 Útgáfa kynningarblaðs vegna kosninga til stjórnlagaþings Sigurður Kári Kristjáns­son
752 12.04.2011 Útleiga á skurðstofum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja Ragnheiður E. Árna­dóttir
351 07.12.2010 Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
218 16.11.2010 Verðbréfaviðskipti (tilboðsskylda) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
126 02.11.2010 Verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
703 07.04.2011 Verslun með áfengi og tóbak (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
829 19.05.2011 Vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána) Guðlaugur Þór Þórðar­son
206 11.11.2010 Vextir og verðtrygging o.fl. (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
716 07.04.2011 Vextir og verðtrygging o.fl. (endurútreikningur gengistryggðra lána) Margrét Tryggva­dóttir
122 02.11.2010 Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu) Iðnaðar­ráð­herra
316 30.11.2010 Viðbótartryggingar vegna salmonellu í fuglakjöti og kampýlóbakter-sýkinga Sigurður Ingi Jóhanns­son
796 12.05.2011 Viðbrögð við ábendingum Ríkis­endur­skoðunar í skýrslu um ­þjónustusamninga Barnaverndarstofu Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
221 17.11.2010 Viðræður Íslands og Kína um fríverslunarsamning Gunnar Bragi Sveins­son
451 27.01.2011 Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur) Mörður Árna­son
898 02.09.2011 Virðisaukaskattur o.fl. (rafræn útgáfa) Efnahags- og skattanefnd
654 30.03.2011 Vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
794 12.05.2011 Yfirtaka fjármálafyrirtækja á atvinnustarfsemi Bjarni Benedikts­son
532 17.02.2011 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun þjóðfánans til markaðssetningar á íslenskri framleiðslu) Forsætis­ráð­herra
645 30.03.2011 Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
697 31.03.2011 Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
883 09.06.2011 Þýðing skýrslu rann­sóknar­nefnd­ar Alþingis á ensku Margrét Tryggva­dóttir
711 07.04.2011 Ökutækjatryggingar (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra

Áskriftir