Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
759 17.04.2012 Aðgangur almennings að beinum útsendingum frá stórviðburðum í íþróttum Lúðvík Geirs­son
20 04.10.2011 Aðgerðaáætlun um tóbaksvarnir Siv Friðleifs­dóttir
278 16.11.2011 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
355 30.11.2011 Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (sértæk skuldaaðlögun) Velferðarnefnd, meiri hluti
562 23.02.2012 Aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun Mörður Árna­son
142 19.10.2011 Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf Bjarni Benedikts­son
632 15.03.2012 Aðskilnaður viðskiptabanka og fjárfestingarbanka Álfheiður Inga­dóttir
54 05.10.2011 Afskriftir af skuldum sjávar­útvegsfyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
137 18.10.2011 Almenn hegningarlög (heimild til upptöku ólögmæts ávinnings) Helgi Hjörvar
580 28.02.2012 Almenn niðurfærsla á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila og afnám verðtryggingar Þór Saari
483 31.01.2012 Auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning Guðlaugur Þór Þórðar­son
395 14.12.2011 Ábending Ríkis­endur­skoðunar um framkvæmd og utanumhald rammasamninga Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
136 18.10.2011 Áfengislög (skýrara bann við auglýsingum) Innanríkis­ráð­herra
445 17.01.2012 Áhrif banns við formerkingum á verðlag Einar K. Guðfinns­son
590 01.03.2012 Áhrif dóma um gengistryggð lán Eygló Harðar­dóttir
333 29.11.2011 Áhrif lækkunar höfuðstóls húsnæðislána Guðlaugur Þór Þórðar­son
582 28.02.2012 Áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til fyrirtækja í bankakerfinu Eygló Harðar­dóttir
581 28.02.2012 Áhrif ólögmætis gengistryggingar erlendra lána til heimila í bankakerfinu Eygló Harðar­dóttir
537 21.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni) Utanríkis­ráð­herra
573 27.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
540 21.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (gæði andrúmslofts) Utanríkis­ráð­herra
571 27.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja) Utanríkis­ráð­herra
570 27.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum) Utanríkis­ráð­herra
572 27.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó) Utanríkis­ráð­herra
609 13.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja) Utanríkis­ráð­herra
610 13.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki) Utanríkis­ráð­herra
612 13.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur) Utanríkis­ráð­herra
621 14.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki) Utanríkis­ráð­herra
351 30.11.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup) Utanríkis­ráð­herra
350 30.11.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir) Utanríkis­ráð­herra
611 13.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda) Utanríkis­ráð­herra
700 31.03.2012 Ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
330 28.11.2011 Ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
331 28.11.2011 Ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
424 16.01.2012 Ávöxtunarkrafa lífeyrissjóða Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
229 03.11.2011 Bankasýsla ríkisins (hæfnisskilyrði stjórnarmanna og forstjóra) Margrét Tryggva­dóttir
255 09.11.2011 Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna) Guðlaugur Þór Þórðar­son
702 31.03.2012 Bókhald (texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
771 10.05.2012 Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað Magnús Orri Schram
302 21.11.2011 Byggðastofnun (takmörkun kæruheimildar) Iðnaðar­ráð­herra
578 28.02.2012 Eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir fjármálafyrirtækja Eygló Harðar­dóttir
791 15.05.2012 Efling útflutnings á íslenskri tónlist Höskuldur Þórhalls­son
822 11.06.2012 Efnalög (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
586 29.02.2012 Eignarhald á bifreiðum og tækjum Eygló Harðar­dóttir
322 28.11.2011 Eignarhald ríkisins á fyrirtækjum Eygló Harðar­dóttir
427 16.01.2012 Eignarhald ríkisins á fyrirtækjum Eygló Harðar­dóttir
732 31.03.2012 Endurskoðendur (prófnefnd, afturköllun starfsleyfis, EES-reglur o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
329 29.11.2011 Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
358 02.12.2011 Endurskoðun laga og reglugerða um kaup erlendra aðila á jörðum á Íslandi Ólöf Nordal
595 01.03.2012 Erlend lán hjá Byggðastofnun Gunnar Bragi Sveins­son
362 30.11.2011 Fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka) Innanríkis­ráð­herra
413 16.01.2012 Fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu banka og lífeyrissjóða Kristján Þór Júlíus­son
410 17.12.2011 Fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis í eigu Íbúðalánasjóðs, lífeyrissjóða og banka Kristján Þór Júlíus­son
411 17.12.2011 Fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna Kristján Þór Júlíus­son
429 16.01.2012 Fjárhæð vaxtabóta og sérstakra vaxtaniðurgreiðslna Kristján Þór Júlíus­son
104 12.10.2011 Fjármálafyrirtæki (varnarþing í riftunarmálum) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
762 02.05.2012 Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
153 19.10.2011 Fjármálalæsi Magnús Orri Schram
155 19.10.2011 Fjármálalæsi Magnús Orri Schram
193 01.11.2011 Fjársýsluskattur (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
55 05.10.2011 Fjöldi kaupsamninga um fasteignir Margrét Tryggva­dóttir
599 12.03.2012 Fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
192 28.10.2011 Fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi) Innanríkis­ráð­herra
33 05.10.2011 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara) Einar K. Guðfinns­son
662 16.04.2012 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína) Jón Bjarna­son
508 13.02.2012 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
778 11.05.2012 Framtíðarskipan fjármálakerfisins Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
376 30.11.2011 Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins Fjármála­ráð­herra
605 12.03.2012 Fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og land­búnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands Utanríkis­ráð­herra
603 12.03.2012 Fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl. Utanríkis­ráð­herra
604 12.03.2012 Fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl. Utanríkis­ráð­herra
517 14.02.2012 Fyrirkomulag úrskurða í vátryggingamálum Helgi Hjörvar
608 12.03.2012 Gjaldeyrismál (hertar reglur um fjármagnsflutninga) Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
731 31.03.2012 Gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
853 18.06.2012 Gjaldeyristekjur af íslenska hestinum Guðrún H. Valdimars­dóttir
391 13.12.2011 Gjaldþrotaskipti (trygging fyrir greiðslu skiptakostnaðar) Eygló Harðar­dóttir
370 02.12.2011 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
698 30.03.2012 Greiðsluaðlögun einstaklinga (kærufrestur, breyting samnings) Velferðarnefnd, meiri hluti
312 24.11.2011 Gögn um endurútreikning lána Gunnar Bragi Sveins­son
423 16.01.2012 Gögn um endurútreikning lána Gunnar Bragi Sveins­son
536 16.02.2012 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (afnám laganna) Eygló Harðar­dóttir
729 03.04.2012 Hertar reglur um samskipti lyfjafyrirtækja og söluaðila lyfja við við lækna og aðra heilbrigðisstarf Margrét Tryggva­dóttir
24 04.10.2011 Hitaeiningamerkingar á skyndibita Siv Friðleifs­dóttir
703 30.03.2012 Hlutafélög (opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
191 28.10.2011 Hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
742 31.03.2012 Hlutafélög og einkahlutafélög (lán til starfsmanna) Pétur H. Blöndal
111 17.10.2011 Hlutaskrá og safnreikningar (gagnsæi eignarhalds hlutafélaga) Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
858 19.06.2012 Hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði Unnur Brá Konráðs­dóttir
752 31.03.2012 Hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
560 23.02.2012 Húsnæðismál Margrét Tryggva­dóttir
625 14.03.2012 Húsnæðismál (skuldalækkun og endurgreiðsla vaxta hjá Íbúðalánasjóði) Einar K. Guðfinns­son
734 03.04.2012 Húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
234 03.11.2011 Hækkun fargjalda Herjólfs Eygló Harðar­dóttir
133 18.10.2011 Innflutningur aflandskróna frá því að gjaldeyrishöft voru sett á Vigdís Hauks­dóttir
197 01.11.2011 Innflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöru Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
826 12.06.2012 Innheimtulaun Magnús M. Norðdahl
705 30.03.2012 Innheimtulög (víðtækara eftirlit o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
779 11.05.2012 Innheimtulög (vörslusviptingar innheimtuaðila) Efnahags- og viðskiptanefnd
720 31.03.2012 Innlán heimila og fjármagnstekjur Guðlaugur Þór Þórðar­son
143 19.10.2011 Innstæður Lilja Móses­dóttir
421 16.01.2012 Innstæður Lilja Móses­dóttir
569 27.02.2012 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (frestun á greiðslu gjalds) Efnahags- og viðskiptanefnd
763 03.05.2012 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (innheimta iðgjalds) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
544 21.02.2012 Íbúðir í eigu banka og lífeyrissjóða Guðlaugur Þór Þórðar­son
772 10.05.2012 Íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
515 13.02.2012 Íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og lífeyrissjóða Guðlaugur Þór Þórðar­son
123 17.10.2011 Íslandskynning Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
149 19.10.2011 Kaup á Grímsstöðum á Fjöllum Birkir Jón Jóns­son
140 18.10.2011 Kennitöluflakk Margrét Tryggva­dóttir
420 16.01.2012 Kennitöluflakk Margrét Tryggva­dóttir
69 06.10.2011 Kostaðar stöður við skóla á háskólastigi Þór Saari
303 24.11.2011 Landflutningalög (flutningsgjald) Margrét Tryggva­dóttir
268 14.11.2011 Landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
318 25.11.2011 Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar) Iðnaðar­ráð­herra
103 13.10.2011 Launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna Árni Þór Sigurðs­son
38 04.10.2011 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) Lilja Móses­dóttir
282 15.11.2011 Leiðrétting fasteignalána hjá Íbúðalánasjóði Eygló Harðar­dóttir
16 17.10.2011 Leiðréttingar á höfuðstól íbúðalána og minna vægi verðtryggingar Margrét Tryggva­dóttir
864 19.06.2012 Leigumiðlun Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
308 24.11.2011 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Vigdís Hauks­dóttir
349 02.12.2011 Loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
751 31.03.2012 Loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
170 20.10.2011 Lyfjalög (gildistaka ákvæðis um smásölu) Velferðarnefnd
338 29.11.2011 Lækkun fasteignaskulda hjá Íbúðalánasjóði Einar K. Guðfinns­son
829 14.06.2012 Lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
114 13.10.2011 Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í ­tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
117 13.10.2011 Lögmæti breytinga á verðtollum búvara Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
437 17.01.2012 Markaðsverkefnið „Ísland – allt árið`` Sigurður Ingi Jóhanns­son
61 06.10.2011 Matvæli (tímabundið starfsleyfi) Sigurður Ingi Jóhanns­son
138 18.10.2011 Matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
488 01.02.2012 Matvæli (reglugerð um merkingu matvæla) Atvinnuveganefnd
52 05.10.2011 Málshöfðun á hendur breska ríkinu fyrir viðeigandi dómstól vegna beitingar hryðjuverkalaga Gunnar Bragi Sveins­son
320 29.11.2011 Meðferð einkamála (flýtimeðferð mála um gengistryggð lán) Guðlaugur Þór Þórðar­son
716 30.03.2012 Nauðungarsala, aðför, meðferð einkamála og fjármálafyrirtæki (málshöfðunarfrestur o.fl.) Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
704 31.03.2012 Neytendalán (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
475 26.01.2012 Niðurfellingar af íbúðalánum Kristján Þór Júlíus­son
473 26.01.2012 Niðurfellingar af íbúðalánum hjá Íbúðalánasjóði Kristján Þór Júlíus­son
22 04.10.2011 Norræna hollustumerkið Skráargatið Siv Friðleifs­dóttir
685 29.03.2012 Opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
281 15.11.2011 Opinber innkaup og verndaðir vinnustaðir Guðmundur Steingríms­son
477 30.01.2012 Óhreyfðir innlánsreikningar Eygló Harðar­dóttir
168 20.10.2011 Póstverslun Mörður Árna­son
233 03.11.2011 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
707 31.03.2012 Rafrænar undirskriftir (áreiðanlegur listi, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
493 02.02.2012 Rannsókn á einkavæðingu banka Skúli Helga­son
522 15.02.2012 Rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna frá 1997 til 2001 Eygló Harðar­dóttir
218 01.11.2011 Raunvextir á innlánum í bankakerfinu Pétur H. Blöndal
712 30.03.2012 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
34 05.10.2011 Reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum Einar K. Guðfinns­son
217 01.11.2011 Ríkisstuðningur við innlánsstofnanir Pétur H. Blöndal
426 16.01.2012 Ríkisstuðningur við innlánsstofnanir Pétur H. Blöndal
748 31.03.2012 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
684 29.03.2012 Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli) Fjármála­ráð­herra
701 30.03.2012 Sala fasteigna og skipa (heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
837 18.06.2012 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa Efnahags- og viðskiptanefnd
94 11.10.2011 Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins Árni Johnsen
567 27.02.2012 Samningar slitastjórnar Landsbanka Íslands og Nýja Landsbanka Íslands um útgáfu viðbótarskuldabréfs Guðlaugur Þór Þórðar­son
288 16.11.2011 Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið) Lilja Móses­dóttir
433 17.01.2012 Samskipti lækna og framleiðenda lyfja og lækningatækja Eygló Harðar­dóttir
373 02.12.2011 Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA) Utanríkis­ráð­herra
788 15.05.2012 Sérstök lög um fasteignalán Eygló Harðar­dóttir
13 06.10.2011 Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland Árni Þór Sigurðs­son
653 27.03.2012 Skattar og gjöld (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
737 31.03.2012 Skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
811 21.05.2012 Skipun rann­sóknar­nefnd­ar um starfsemi lífeyrissjóða Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
502 03.02.2012 Skuldir sveitarfélaga og endurfjármögnun Lúðvík Geirs­son
781 15.05.2012 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulag Fjárlaganefnd
774 10.05.2012 Skýrslur Ríkis­endur­skoðunar 1–8 um skuldbindandi samninga ráðuneyta Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
10 11.10.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
629 14.03.2012 Sóknaráætlunin Ísland 2020 og staða verkefna á ábyrgðarsviði ráðuneyta Magnús Orri Schram
834 16.06.2012 SpKef Lilja Móses­dóttir
594 01.03.2012 Staða einstaklinga með lánsveð Eygló Harðar­dóttir
691 30.03.2012 Starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
385 08.12.2011 Stefna um beina erlenda fjárfestingu Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
44 04.10.2011 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Eygló Harðar­dóttir
301 21.11.2011 Stimpilgjald (framlenging gildistíma) Gunnar Bragi Sveins­son
415 16.01.2012 Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
202 01.11.2011 Stjórn fiskveiða (uppboð aflaheimilda) Þór Saari
657 26.03.2012 Stjórn fiskveiða (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
5 03.10.2011 Stöðugleiki í efnahagsmálum Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
48 04.10.2011 Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar Eygló Harðar­dóttir
189 20.10.2011 Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar Eygló Harðar­dóttir
419 16.01.2012 Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar Eygló Harðar­dóttir
371 02.12.2011 Svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
141 18.10.2011 Svört atvinnustarfsemi og umfang skattsvika Lúðvík Geirs­son
41 04.10.2011 Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) Eygló Harðar­dóttir
507 03.02.2012 Tekjuskattur (húsnæðissparnaður) Eygló Harðar­dóttir
152 19.10.2011 Tjón af manngerðum jarðskjálfta Björgvin G. Sigurðs­son
169 20.10.2011 Tollalög (tollfrelsi skemmtiferðaskipa) Árni Þór Sigurðs­son
441 17.01.2012 Tollar og vörugjöld Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
342 30.11.2011 Tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011–2022 Innanríkis­ráð­herra
360 30.11.2011 Umboðsmaður skuldara (gjaldtaka) Velferðar­ráð­herra
576 28.02.2012 Umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar) Velferðarnefnd
372 02.12.2011 Umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
714 31.03.2012 Umskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðum Höskuldur Þórhalls­son
299 17.11.2011 Undanþágur frá banni við því að aðilar utan EES öðlist eignarrétt og afnotarétt yfir fasteignum Lilja Móses­dóttir
11 12.10.2011 Uppgjör gengistryggðra lána einstaklinga Margrét Tryggva­dóttir
18 12.10.2011 Uppgjör gengistryggðra lána fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
208 01.11.2011 Uppskipting eigna gömlu bankanna Lilja Móses­dóttir
677 27.03.2012 Upptaka gæðamerkisins broskarlinn Siv Friðleifs­dóttir
119 01.11.2011 Upptaka Tobin-skatts Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
126 18.10.2011 Úrlausn mála hjá umboðsmanni skuldara Margrét Tryggva­dóttir
708 31.03.2012 Útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
491 02.02.2012 Útgáfa virkjanaleyfa Sigurður Ingi Jóhanns­son
35 05.10.2011 Úttekt á álitsgerðum matsfyrirtækja um lánshæfi íslenskra aðila Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
12 03.10.2011 Úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
658 26.03.2012 Veiðigjöld (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
706 31.03.2012 Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
369 02.12.2011 Verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
455 18.01.2012 Verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
676 27.03.2012 Verkefni Fornleifaverndar ríkisins Magnús M. Norðdahl
503 03.02.2012 Verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur Lúðvík Geirs­son
492 02.02.2012 Verklagsreglur við vörslusviptingar Eygló Harðar­dóttir
750 03.04.2012 Verslun með áfengi og tóbak (vöruval tóbaks) Álfheiður Inga­dóttir
9 04.10.2011 Vextir og verðtrygging (endurútreikningur verðtryggðra lána) Guðlaugur Þór Þórðar­son
96 13.10.2011 Vextir og verðtrygging (hámark vaxta) Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
215 01.11.2011 Viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir Höskuldur Þórhalls­son
422 16.01.2012 Viðbrögð forsvarsmanna Lýsingar við tilmælum um afskriftir Höskuldur Þórhalls­son
317 25.11.2011 Virðisaukaskattur (listaverk o.fl.) Fjármála­ráð­herra
490 02.02.2012 Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.) Bjarni Benedikts­son
624 14.03.2012 Virðisaukaskattur Vigdís Hauks­dóttir
154 19.10.2011 Virðisaukaskattur af erlendum blöðum og tímaritum Mörður Árna­son
499 03.02.2012 Virðisaukaskattur á barnaföt Birkir Jón Jóns­son
710 31.03.2012 Visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
682 29.03.2012 Vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
311 25.11.2011 Vörslusviptingar fjármálafyrirtækja á bifreiðum Eygló Harðar­dóttir
269 14.11.2011 Vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
64 05.10.2011 Yfirfærsla lánasamninga frá gömlu fjármálafyrirtækjunum Lilja Móses­dóttir
695 30.03.2012 Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta Eygló Harðar­dóttir
489 02.02.2012 Þróun innlána einstaklinga í fjármálastofnunum Guðlaugur Þór Þórðar­son
337 29.11.2011 Þróun raforkuverðs Einar K. Guðfinns­son
733 31.03.2012 Ökutækjatrygging (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
764 02.05.2012 Öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra

Áskriftir