Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
729 27.04.2015 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, eftirlit o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
21 12.09.2014 Aðgerðir til að draga úr matarsóun Brynhildur Péturs­dóttir
13 10.09.2014 Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði Árni Páll Árna­son
333 23.10.2014 Aðskilnaður starfsemi fjárfestingarbanka og viðskiptabanka Álfheiður Inga­dóttir
485 20.01.2015 Afnám verðtryggingar á neytendalánum Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
412 01.12.2014 Almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
628 18.03.2015 Alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga) Utanríkis­ráð­herra
608 16.03.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
425 01.12.2014 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
516 02.02.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
555 18.02.2015 Birting gagna um endurreisn viðskiptabanka Jón Þór Ólafs­son
660 25.03.2015 Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum Árni Páll Árna­son
570 25.02.2015 Brot á banni við áfengisauglýsingum Ögmundur Jónas­son
54 10.09.2014 Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
690 01.04.2015 Efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
464 11.12.2014 Eftirlit með framkvæmd laga um vexti og verðtryggingu Jón Þór Ólafs­son
607 16.03.2015 Eignarhlutar ríkisins og meðalvaxtakostnaður á lántökum Helgi Hjörvar
677 01.04.2015 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn)) Sigríður Á. Andersen
499 22.01.2015 Endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með land­búnaðarvörur Vilhjálmur Bjarna­son
167 24.09.2014 Endurskoðun lagaákvæða um notkun þjóðfánans Silja Dögg Gunnars­dóttir
563 24.02.2015 Endurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnótur Elsa Lára Arnar­dóttir
72 11.09.2014 Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
631 18.03.2015 Farice ehf. Helgi Hrafn Gunnars­son
503 26.01.2015 Farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
504 26.01.2015 Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
665 26.03.2015 Fjarskipti (afnám gagnageymdar) Birgitta Jóns­dóttir
420 01.12.2014 Fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
568 24.02.2015 Fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóðanna og fjárfestingar í íbúðarhúsnæði Steingrímur J. Sigfús­son
111 18.09.2014 Fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta Valgerður Bjarna­dóttir
4 09.09.2014 Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
571 25.02.2015 Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
787 08.06.2015 Fjármálafyrirtæki (nauðasamningar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
613 16.03.2015 Fjölmiðla- og lögfræðiráðgjöf vegna svokallaðs lekamáls Jón Þór Ólafs­son
292 21.10.2014 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði) Helgi Hjörvar
694 01.04.2015 Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
683 01.04.2015 Fríverslun við Samtök ríkja í Suðaustur-Asíu, ASEAN Össur Skarphéðins­son
127 22.09.2014 Fríverslunarsamningur við Japan Össur Skarphéðins­son
386 13.11.2014 Fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess Jón Þór Ólafs­son
387 13.11.2014 Fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess Jón Þór Ólafs­son
388 13.11.2014 Fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess Jón Þór Ólafs­son
442 05.12.2014 Fulltrúar í starfshópum og nefndum á vegum ráðuneytisins og stofnana þess Jón Þór Ólafs­son
269 16.10.2014 Fundir með kröfuhöfum í þrotabú föllnu bankanna Björn Valur Gísla­son
710 13.04.2015 Gengislán Landsbanka Íslands Íslandsbanka og Arion banka Guðlaugur Þór Þórðar­son
785 07.06.2015 Gjaldeyrismál (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.) Efnahags- og viðskiptanefnd
8 09.09.2014 Greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
128 22.09.2014 Greiðslur til upplýsingatæknifyrirtækja Helgi Hrafn Gunnars­son
273 20.10.2014 Greiðslur úr ríkissjóði til lækkunar höfuðstóls verðtryggðra fasteignalána eða fasteignaveðlána Björn Valur Gísla­son
16 10.09.2014 Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda Jón Þór Ólafs­son
554 18.02.2015 Hagsmunagreining íslenskra fyrirtækja erlendis á sviði ­þjónustuviðskipta í tengslum við TiSA-viðræðu Ögmundur Jónas­son
543 16.02.2015 Heimild skattrannsóknarstjóra til kaupa á erlendum gögnum um skattundanskot Katrín Jakobs­dóttir
12 10.09.2014 Hlutafélög o.fl. (samþykktir) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
204 07.10.2014 Hlutfall þinglýstra lána á íbúðarhúsnæði Unnur Brá Konráðs­dóttir
83 15.09.2014 Húsaleiga ríkisstofnana á Akureyri Brynhildur Péturs­dóttir
697 01.04.2015 Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
457 09.12.2014 Hvalveiðar og verðmæti hvalkjöts og nýting Katrín Jakobs­dóttir
199 06.10.2014 Hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins Össur Skarphéðins­son
700 07.04.2015 Höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
702 07.04.2015 Höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
320 22.10.2014 Innflutningstollar á land­búnaðarvörum Árni Páll Árna­son
200 06.10.2014 Innflutningur á grænlensku kjöti Össur Skarphéðins­son
385 17.11.2014 Innleiðing rafrænna skilríkja Svandís Svavars­dóttir
581 02.03.2015 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
473 16.12.2014 Íbúðalánasjóður og Leigufélagið Klettur Steinunn Þóra Árna­dóttir
538 05.02.2015 Ívilnanir í þágu dreifðra byggða Sigurður Örn Ágústs­son
11 09.09.2014 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
562 24.02.2015 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
55 10.09.2014 Kaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllum Ögmundur Jónas­son
275 20.10.2014 Kaupaukagreiðslur fjármálafyrirtækja Björn Valur Gísla­son
50 11.09.2014 Kostnaður á greiðslu krafna með gjalddaga eða eindaga sem ber upp á frídag eða helgi Guðlaugur Þór Þórðar­son
614 16.03.2015 Kostnaður við fjölmiðlaráðgjöf fyrir lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu Jón Þór Ólafs­son
484 20.01.2015 Kostnaður við framkvæmd og kynningu á skuldaniðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána Katrín Jakobs­dóttir
250 14.10.2014 Könnun á réttarstöðu með tilliti til gjaldtöku við náttúruvætti Katrín Jakobs­dóttir
514 02.02.2015 Lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
31 10.09.2014 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
263 16.10.2014 Lánveitingar Lánasjóðs íslenskra námsmanna til skólagjaldalána Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
240 09.10.2014 Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
421 01.12.2014 Leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
424 01.12.2014 Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
408 27.11.2014 Lyfjalög (auglýsingar) Heilbrigðis­ráð­herra
645 24.03.2015 Lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur) Heilbrigðis­ráð­herra
329 23.10.2014 Lykilþættir er varða mögulegan útflutning orku um sæstreng Össur Skarphéðins­son
809 29.06.2015 Lækkun höfuðstóls verðtryggðra húsnæðislána Fjármála- og efnahags­ráð­herra
6 09.09.2014 Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
460 10.12.2014 Lögfesting reglna um þunna eiginfjármögnun Steingrímur J. Sigfús­son
352 03.11.2014 Lögregla og drónar Helgi Hrafn Gunnars­son
231 09.10.2014 Lönd og veiðiréttur Landsvirkjunar við Þingvallavatn, Efra-Sog og Úlfljótsvatn Össur Skarphéðins­son
461 10.12.2014 Markaðshlutdeild og samkeppni í dagvöruverslun Steingrímur J. Sigfús­son
47 11.09.2014 Matarsóun Svandís Svavars­dóttir
535 05.02.2015 Matarsóun Brynhildur Péturs­dóttir
462 10.12.2014 Meðferð einkamála (flýtimeðferð) Allsherjar- og mennta­málanefnd, meiri hluti
705 01.04.2015 Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
474 20.01.2015 Meginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2014 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
559 18.02.2015 Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu Katrín Jakobs­dóttir
99 15.09.2014 Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
647 25.03.2015 Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög) Róbert Marshall
23 11.09.2014 Mótun viðskiptastefnu Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
262 16.10.2014 Mótvægisaðgerðir vegna hugsanlegs gengisfalls íslensku krónunnar Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
117 18.09.2014 Mæling á gagnamagni í internet­þjónustu Birgitta Jóns­dóttir
7 09.09.2014 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) Innanríkis­ráð­herra
551 17.02.2015 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) Jón Þór Ólafs­son
573 25.02.2015 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu) Innanríkis­ráð­herra
797 11.06.2015 Nauðungarsölur að kröfu Íbúðalánasjóðs árin 2008--2015 Jón Þór Ólafs­son
641 24.03.2015 Nefnd um ákvæði laga um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum Birgitta Jóns­dóttir
793 10.06.2015 Net- og upplýsingaöryggi Innanríkis­ráð­herra
330 23.10.2014 Niðurfelling aðflutningsgjalda af ódýrum vörum Oddgeir Ágúst Ottesen
653 27.03.2015 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Katrín Júlíus­dóttir
817 03.07.2015 Niðurfærsla húsnæðislána samkvæmt 110%-leiðinni Vigdís Hauks­dóttir
371 11.11.2014 Niðurfærsla verðtryggðra fasteignaveðlána Katrín Jakobs­dóttir
822 03.07.2015 Niðurfærsla verðtryggðra fasteignaveðlána Katrín Jakobs­dóttir
531 04.02.2015 Notkun þalata Jóhanna María Sigmunds­dóttir
332 23.10.2014 Plastagnir Líneik Anna Sævars­dóttir
305 21.10.2014 Raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
205 07.10.2014 Raforkuverð til garðyrkjubænda Helgi Hjörvar
243 09.10.2014 Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
190 09.10.2014 Ráðningar starfsmanna forsætisráðuneytisins Birgir Ármanns­son
443 05.12.2014 Ráðstafanir vegna íbúðalána í búseturéttaríbúðum Árni Páll Árna­son
347 03.11.2014 Rekstrarkostnaður og rekstrartekjur ÁTVR Vilhjálmur Árna­son
393 17.11.2014 Rýmkun heimilda lífeyrissjóða til fjárfestinga Árni Páll Árna­son
437 04.12.2014 Sala á eignarhlut Landsbanka Íslands í Borgun hf. Svandís Svavars­dóttir
208 08.10.2014 Sala fasteigna og skipa (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
725 21.04.2015 Samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum Helgi Hrafn Gunnars­son
344 03.11.2014 Samskipti Landhelgisgæslunnar við norsk hermálayfirvöld Björn Valur Gísla­son
390 17.11.2014 Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
177 25.09.2014 Sjóðir í vörslu Háskóla Íslands Vilhjálmur Bjarna­son
686 01.04.2015 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og lögum um málefni aldraðra (réttur íbúa öryggisíbúða) Þorsteinn Sæmunds­son
399 19.11.2014 Skipting skuldaniðurfærslu eftir landshlutum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
168 25.09.2014 Skoðun á lagningu sæstrengs Össur Skarphéðins­son
354 04.11.2014 Skuldaskilasamningar Haraldur Benedikts­son
816 03.07.2015 Skuldauppgjör einstaklinga, félaga og fyrirtækja við fjármálastofnanir í meirihlutaeigu ríkisins Jón Gunnars­son
30 10.09.2014 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða) Frosti Sigurjóns­son
433 03.12.2014 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gildistími bráðabirgðaákvæðis) Efnahags- og viðskiptanefnd
602 16.03.2015 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) Pétur H. Blöndal
612 16.03.2015 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjöldi gjalddaga) Efnahags- og viðskiptanefnd
153 24.09.2014 Spilahallir (heildarlög) Willum Þór Þórs­son
663 26.03.2015 Staðlaðar verðmerkingar fyrir mælieiningaverð Brynhildur Péturs­dóttir
505 26.01.2015 Staðsetning ­þjónustu við flugvél Isavia Steingrímur J. Sigfús­son
405 27.11.2014 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
786 08.06.2015 Stöðugleikaskattur (heildarlög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
59 11.09.2014 Sumardvalarstaðir fatlaðra Steinunn Þóra Árna­dóttir
472 16.12.2014 Söfnunarkassar og happdrættisvélar Ögmundur Jónas­son
634 19.03.2015 Tekjuskattur (húsnæðissparnaður) Elsa Lára Arnar­dóttir
48 11.09.2014 TiSA-viðræðurnar Birgitta Jóns­dóttir
251 14.10.2014 Tollalög (sýnishorn verslunarvara) Björt Ólafs­dóttir
79 15.09.2014 Tollar af milliríkjaverslun við Japan Össur Skarphéðins­son
606 05.03.2015 Tollar á franskar kartöflur Helgi Hjörvar
727 21.04.2015 Tollar og matvæli Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
58 11.09.2014 Umferðarljósamerkingar á matvæli Brynhildur Péturs­dóttir
272 16.10.2014 Upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu) Óli Björn Kára­son
550 17.02.2015 Vandi Búmanna hsf. Guðbjartur Hannes­son
362 06.11.2014 Vaxtagjöld ríkisins vegna lána til bjargar fjármálakerfinu Elsa Lára Arnar­dóttir
120 18.09.2014 Vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
738 30.04.2015 Veðlánastarfsemi einstaklinga Helgi Hjörvar
112 18.09.2014 Veiðigjöld Kristján L. Möller
345 03.11.2014 Veiðigjöld Björn Valur Gísla­son
692 01.04.2015 Veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
80 15.09.2014 Veiðiréttur í Þingvallavatni Össur Skarphéðins­son
704 01.04.2015 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting og flokkar veitingastaða) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
708 13.04.2015 Verðskerðingargjald af hrossakjöti Össur Skarphéðins­son
279 20.10.2014 Verðtryggð og óverðtryggð húsnæðislán Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
154 23.09.2014 Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
17 12.09.2014 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) Vilhjálmur Árna­son
561 23.02.2015 Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
82 15.09.2014 Viðskiptasaga einstaklinga hjá fjármálastofnunum Elsa Lára Arnar­dóttir
622 17.03.2015 Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
49 11.09.2014 Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla Össur Skarphéðins­son
98 15.09.2014 Visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
740 05.05.2015 Vistvæn vottun matvæla Brynhildur Péturs­dóttir
673 27.03.2015 Vopnalög (skoteldar, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
350 03.11.2014 Vopnaöflun og vopnaeign Landhelgisgæslunnar Katrín Jakobs­dóttir
667 26.03.2015 Vöruinnflutningur frá Kína eftir staðfestingu fríverslunarsamnings Þorsteinn Sæmunds­son
792 10.06.2015 Yfirfæranlegt tap við samruna Arion banka og AFLs sparisjóðs Össur Skarphéðins­son
713 13.04.2015 Yfirfæranlegt tap við samruna Landsbankans og Sparisjóðs Vestmannaeyja Össur Skarphéðins­son
9 09.09.2014 Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
685 01.04.2015 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu) Forsætis­ráð­herra
778 01.06.2015 Öryggi rafrænna skilríkja Svandís Svavars­dóttir

Áskriftir