Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
594 01.04.2022 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndareignir o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
358 10.02.2022 Aðgerðir til að fækka bílum Jóhann Páll Jóhanns­son
384 22.02.2022 Aðkoma einkaaðila að fangelsismálum og útlendingamálum Jóhann Páll Jóhanns­son
318 08.02.2022 Almenn hegningarlög (erlend mútubrot) Dómsmála­ráð­herra
440 09.03.2022 Aukið alþjóðlegt samstarf í öryggis- og varnarmálum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
49 01.12.2021 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum Inga Sæland
334 08.02.2022 Áfengislög (vefverslun með áfengi) Hildur Sverris­dóttir
370 21.02.2022 Áfengislög (afnám opununarbanns á frídögum) Hafdís Hrönn Hafsteins­dóttir
596 01.04.2022 Áfengislög (sala á framleiðslustað) Dómsmála­ráð­herra
29 09.06.2022 Áhrif hækkunar fasteignamats Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
500 23.03.2022 Ákvörðun nr. 171/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
249 24.01.2022 Ákvörðun nr. 214/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
462 14.03.2022 Ákvörðun nr. 215/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
434 07.03.2022 Ákvörðun nr. 22/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
411 01.03.2022 Ákvörðun nr. 383/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
165 10.12.2021 Ákvörðun nr. 388/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
198 22.12.2021 Ákvörðun nr. 50/2021 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
501 23.03.2022 Ákvörðun nr. 76/2022 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
664 29.04.2022 Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að leggja Bankasýslu ríkisins niður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
153 09.12.2021 Ákvörðun um breytingu á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (dýralyf) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
152 09.12.2021 Ákvörðun um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, endurbótalýsing verðbréfa) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
719 01.06.2022 Beiðni ráð­herra um úttekt Ríkis­endur­skoðunar á sölu eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka Jóhann Páll Jóhanns­son
648 25.04.2022 Birting bindandi álita um tollaflokk­un Erna Bjarna­dóttir
560 30.03.2022 Breytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings o.fl. Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
669 29.04.2022 Brot gegn áfengislögum Steinunn Þóra Árna­dóttir
94 01.12.2021 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði) Þórarinn Ingi Péturs­son
118 02.12.2021 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
204 28.12.2021 Byrlanir Lenya Rún Taha Karim
419 02.03.2022 Eignarhald í laxeldi Halla Signý Kristjáns­dóttir
416 01.03.2022 Eignarráð og nýting fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.) Forsætis­ráð­herra
52 01.12.2021 Eignarréttur og erfð lífeyris Inga Sæland
671 29.04.2022 Einkarekin heilsugæsla á Suðurnesjum Guðrún Hafsteins­dóttir
672 29.04.2022 Einkarekin heilsugæslustöð á Akureyri Berglind Ósk Guðmunds­dóttir
26 14.06.2022 Endurskipulagning fjármálakerfisins Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
27 14.06.2022 Endurskoðun neysluviðmiða Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
83 14.06.2022 Endurskoðun reglugerðar um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
359 10.02.2022 Endurskoðun skattmatsreglna Jóhann Páll Jóhanns­son
244 20.01.2022 Evrópskir áhættufjármagnssjóðir og evrópskir félagslegir framtakssjóðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
508 24.03.2022 Evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
81 01.12.2021 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
76 01.12.2021 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
269 27.01.2022 Fasteignamat 2021 vegna bílastæða við fjöleignarhús Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
309 02.02.2022 Ferðagjöf Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
461 12.03.2022 Fjarskipti Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
169 10.12.2021 Fjarskipti o.fl. (áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta) Vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
164 10.12.2021 Fjárhagslegar viðmiðanir o.fl. (fjárhagslegar viðmiðanir og lykilupplýsingaskjöl) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
651 26.04.2022 Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
533 30.03.2022 Fjármálafyrirtæki o.fl. (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
532 30.03.2022 Fjármálamarkaðir (innleiðing o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
464 15.03.2022 Fjármálastöðugleikaráð 2021 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
253 25.01.2022 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald lokunarstyrkja) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
512 24.03.2022 Fjöldi einstaklinga sem fjárnám hefur verið gert hjá Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
31 01.12.2021 Framkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar á árinu 2021 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
102 02.12.2021 Frelsi á leigubifreiðamarkaði Hanna Katrín Friðriks­son
602 04.04.2022 Fríverslunar­samtök Evrópu og Evrópska efna­hagssvæðið 2021 Íslandsdeild þing­mannanefnda EFTA og EES
377 22.02.2022 Frumkvöðlalaun Friðrik Már Sigurðs­son
206 28.12.2021 Fullgilding fríverslunarsamnings Íslands, Noregs og Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
82 01.12.2021 Fyrning kröfuréttinda (neytendalánasamningar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
250 25.01.2022 Fýsileikakönnun á merkingum kolefnisspors matvæla
478 22.03.2022 Greiðslumat Dagbjartur Gunnar Lúðvíks­son
702 24.05.2022 Greiðslur til LOGOS lögmanns­þjónustu Jóhann Páll Jóhanns­son
417 02.03.2022 Greiðslureikningar Fjármála- og efnahags­ráð­herra
656 28.04.2022 Greining á matvælaframboði á Íslandi næstu 12 mánuði Erna Bjarna­dóttir
449 09.03.2022 Grænþvottur Eva Dögg Davíðs­dóttir
734 14.06.2022 Hámark greiðslubyrðar fasteignalána Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
585 01.04.2022 Hlutafélög o.fl. (hluthafafundir o.fl) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
77 01.12.2021 Innheimtulög (leyfisskylda) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
759 16.06.2022 Jarðir í eigu erlendra lögaðila Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
100 02.12.2021 Jöfn staða og jafn réttur kynja o.fl. (lækkun tryggingagjalds) Hanna Katrín Friðriks­son
242 20.01.2022 Kolefnisjöfnun Landgræðslunnar Hafdís Hrönn Hafsteins­dóttir
685 18.05.2022 Kolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldis Þorgrímur Sigmunds­son
472 21.03.2022 Kærur til kæru­nefnd­ar greiðsluaðlögunarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
473 21.03.2022 Kærur til úrskurðar­nefnd­ar velferðarmála vegna ákvarðana umboðsmanns skuldara Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
488 21.03.2022 Kærur til úrskurðar­nefnd­ar velferðarmála vegna hús­næðis­mála Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
474 21.03.2022 Kærur vegna ákvarðana um synjun fjárhagsaðstoðar til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
504 23.03.2022 Loftbrú Jódís Skúla­dóttir
186 15.12.2021 Loftferðir Innviða­ráð­herra
385 23.02.2022 Lýsing verðbréfa o.fl. (ESB-endurbótalýsing o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
196 16.12.2021 Lækkun vörugjalds af bifreiðum Jóhann Páll Jóhanns­son
738 14.06.2022 Lögheimilisskilyrði laga um gjaldþrotaskipti Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
739 14.06.2022 Lögheimilisskilyrði laga um greiðsluaðlögun Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
363 10.02.2022 Mat á samkeppnisrekstri ríkisins Thomas Möller
601 04.04.2022 Matvæli (sýklalyfjanotkun) Bergþór Óla­son
475 21.03.2022 Matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla) Matvæla­ráð­herra
650 26.04.2022 Málefni kjörræðismanns Íslands í Hvíta-Rússlandi Björn Leví Gunnars­son
259 25.01.2022 Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu Steinunn Þóra Árna­dóttir
330 08.02.2022 Mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu og hækkana á húsnæðiskostnaði Kristrún Frosta­dóttir
245 20.01.2022 Nauðungarsala, fjárnám og gjaldþrotaskipti hjá einstaklingum Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
668 29.04.2022 Netsala áfengis innan lands Steinunn Þóra Árna­dóttir
75 01.12.2021 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
79 01.12.2021 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
92 01.12.2021 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
402 01.03.2022 Niðurfelling tolla á blómum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
520 28.03.2022 Njósnaauglýsingar Diljá Mist Einars­dóttir
521 28.03.2022 Njósnaauglýsingar Diljá Mist Einars­dóttir
131 03.12.2021 Nýskráning á bensín- og dísilbílum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
95 01.12.2021 Nýting þörunga Halla Signý Kristjáns­dóttir
63 01.12.2021 Okur á tímum hættuástands Inga Sæland
156 09.12.2021 Ógildingarmál og stefnubirting Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
587 01.04.2022 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (lenging lánstíma) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
570 01.04.2022 Peningamarkaðssjóðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
60 01.12.2021 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl. (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga) Inga Sæland
450 09.03.2022 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nikótínvörur) Heilbrigðis­ráð­herra
586 01.04.2022 Raunverulegir eigendur (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
170 14.12.2021 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (viðskiptaboð) Óli Björn Kára­son
624 06.04.2022 Ræktun lyfjahamps og notkun kannabisefna í lækningaskyni Ásmundur Friðriks­son
646 25.04.2022 Sala á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 2022 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
295 01.02.2022 Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki Þorgerður K. Gunnars­dóttir
641 08.04.2022 Skaðabótaréttur vegna samkeppnislagabrota Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
5 07.12.2021 Skattar og gjöld (bifreiðagjald o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
183 15.12.2021 Skerðanleg orka Andrés Ingi Jóns­son
531 30.03.2022 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja o.fl. (fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag Tryggingasjóðs) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
228 17.01.2022 Skoðun ökutækja og hagsmunir bifreiðaeigenda á landsbyggðinni Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
158 09.12.2021 Skuldir heimila við fjármálafyrirtæki Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
732 13.06.2022 Skýrsla OECD um samkeppnismat íslenskrar ferða­þjónustu og byggingariðnaðar Diljá Mist Einars­dóttir
733 13.06.2022 Skýrsla OECD um samkeppnismat íslenskrar ferða­þjónustu og byggingariðnaðar Diljá Mist Einars­dóttir
125 03.12.2021 Skýrslugerð um eignarhald 20 stærstu útgerðarfélaga landsins í íslensku atvinnulífi Hanna Katrín Friðriks­son
120 03.12.2021 Staða heimilanna í efnahagsþrengingum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
626 06.04.2022 Staða kvenna í nýsköpun Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
655 28.04.2022 Staða viðræðna við ESB um endurskoðun viðskiptasamninga með land­búnaðarvörur Erna Bjarna­dóttir
99 02.12.2021 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Hanna Katrín Friðriks­son
177 14.12.2021 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Vilhjálmur Árna­son
41 01.12.2021 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi) Inga Sæland
86 01.12.2021 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
142 08.12.2021 Stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi land­búnaðar Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
74 01.12.2021 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (stuðningur til öflunar íbúðarhúsnæðis) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
569 01.04.2022 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæða) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
179 14.12.2021 Sundabraut Bryndís Haralds­dóttir
357 10.02.2022 Sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka hf Fjármála- og efnahags­ráð­herra
137 07.12.2021 Tekjuskattur (samsköttun) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
182 14.12.2021 Tekjuskattur (frádráttur) Óli Björn Kára­son
692 20.05.2022 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hækkun hlutfalls endurgreiðslu) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
143 08.12.2021 Tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
638 08.04.2022 Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra Halldóra Mogensen
9 09.06.2022 Tollalög (niðurfelling tolla á vörur sem eru upprunnar í Úkraínu) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
663 29.04.2022 Tryggingavernd og starfsemi Bjargráðasjóðs Erna Bjarna­dóttir
736 14.06.2022 Úrskurðar­nefnd­ um viðskipti við fjármálafyrirtæki Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
639 08.04.2022 Útburður úr íbúðarhúsnæði Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
761 16.06.2022 Útgerðarfélög Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
12 07.12.2021 Úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara Líneik Anna Sævars­dóttir
238 20.01.2022 Val á söluaðila raforku til þrautavara Jóhann Páll Jóhanns­son
647 25.04.2022 Valdaframsal til Bankasýslu ríkisins Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
401 28.02.2022 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
80 01.12.2021 Vextir og verðtrygging og húsaleigulög (verðbólga á húsnæðislán og húsaleigu) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
325 07.02.2022 Viðbrögð við efnahagsástandinu Kristrún Frosta­dóttir
291 01.02.2022 Viðspyrnustyrkir (framhald viðspyrnustyrkja) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
44 01.12.2021 Virðisaukaskattur (vistvæn skip) Jakob Frímann Magnús­son
679 16.05.2022 Virðisaukaskattur (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
279 31.01.2022 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis) Inga Sæland
96 01.12.2021 Þjóðarátak í landgræðslu Þórarinn Ingi Péturs­son
229 17.01.2022 Ökukennsla Andrés Ingi Jóns­son

Áskriftir