Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
552 08.12.2022 Aðgerðir vegna ÍL-sjóðs Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
440 15.11.2022 Aðgerðir vegna mengunar af völdum skotelda Andrés Ingi Jóns­son
108 27.09.2022 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum Inga Sæland
119 27.09.2022 Aukin verðmætasköpun við nýtingu þörunga Halla Signý Kristjáns­dóttir
580 14.12.2022 Áburðarforði Birgir Þórarins­son
135 27.09.2022 Áfengislög (afnám opnunarbanns á frídögum) Hafdís Hrönn Hafsteins­dóttir
434 15.11.2022 Ákvarðanir nr. 138/2022, nr. 249/2022 og nr. 151/2022 um breytingar á IX. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
475 17.11.2022 Ákvörðun nr. 396/2021 um breytingu á XX. viðauka við EES- samninginn o.fl. (umhverfismál o.fl.) Utanríkis­ráð­herra
280 07.10.2022 Ákvörðun nr. 53/2021, nr. 54/2021, nr. 385/2021 og nr. 146/2022 um breytingar á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
281 07.10.2022 Ákvörðun nr. 6/2022 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) Utanríkis­ráð­herra
592 16.12.2022 Bankasýsla ríkisins Jóhann Páll Jóhanns­son
18 07.10.2022 Breyting á lögum um tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda (reiknað endurgjald) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
432 15.11.2022 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttur, mútubrot o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
89 22.09.2022 Breytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings o.fl. Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
120 27.09.2022 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði) Þórarinn Ingi Péturs­son
127 27.09.2022 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld) Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
325 13.10.2022 Bætt staða og ­þjónusta við Íslendinga búsetta erlendis Gísli Rafn Ólafs­son
302 11.10.2022 Eftirlit með fjármálum einkarekinna leikskóla Steinunn Þóra Árna­dóttir
416 08.11.2022 Eigendastefna ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki Eyjólfur Ármanns­son
122 27.09.2022 Eignarhald í laxeldi Halla Signý Kristjáns­dóttir
100 27.09.2022 Eignarréttur og erfð lífeyris Inga Sæland
198 22.09.2022 Endurskoðun reglugerðar um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
34 15.09.2022 Endurvinnsla í hringrásarhagkerfinu Björn Leví Gunnars­son
137 16.09.2022 Evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
70 27.09.2022 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
510 28.11.2022 Fasteignalán til neytenda Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
59 21.09.2022 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
381 21.10.2022 Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
588 16.12.2022 Fjármögnunarviðskipti með verðbréf Fjármála- og efnahags­ráð­herra
525 05.12.2022 Fjöldi stöðugilda hjá ríkinu Diljá Mist Einars­dóttir
543 02.12.2022 Fjölmiðlar (stuðningur við einkarekna fjölmiðla) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
225 27.09.2022 Frekari sala á eignarhluta í Íslandsbanka Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
177 22.09.2022 Fulltrúar í starfshópi um stofnanaumgjörð samkeppnis- og neytendamála Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
511 28.11.2022 Fyrirhugaðar ráðstafanir vegna ÍL-sjóðs Jóhann Páll Jóhanns­son
317 13.10.2022 Fyrning kröfuréttinda (neytendasamningar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
277 07.10.2022 Gjaldþrotaskipti o.fl. (kennitöluflakk) Dómsmála­ráð­herra
345 18.10.2022 Greiðslumat Sigmar Guðmunds­son
369 19.10.2022 Greiðslur til fyrirtækja í heilbrigðis­þjónustu Inga Björk Margrétar Bjarna­dóttir
368 19.10.2022 Greiðslur til fyrirtækja í velferðar­þjónustu Inga Björk Margrétar Bjarna­dóttir
166 21.09.2022 Greiðslureikningar Fjármála- og efnahags­ráð­herra
343 17.10.2022 Heimild til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
227 27.09.2022 Hlutafélög o.fl. (hluthafafundir o.fl.) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
593 23.01.2023 Hringrásarhagkerfið og orkuskipti René Bia­sone
203 22.09.2022 Iðgjöld tryggingafélaga Ágúst Bjarni Garðars­son
74 27.09.2022 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl.) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
437 15.11.2022 Íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga og lögaðila Hanna Katrín Friðriks­son
436 15.11.2022 Íbúðarhúsnæði í eigu einstaklinga og lögaðila utan sveitarfélags eða svæðis Hanna Katrín Friðriks­son
357 20.10.2022 ÍL-sjóður Fjármála- og efnahags­ráð­herra
184 22.09.2022 Kennsla í fjármálalæsi Berglind Ósk Guðmunds­dóttir
627 24.01.2023 Kolefnisbókhald Líneik Anna Sævars­dóttir
586 15.12.2022 Kostir og gallar hugsanlegrar aðildar Íslands að tollabandalagi Evrópusambandsins Eyjólfur Ármanns­son
486 21.11.2022 Lagaheimildir fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
337 17.10.2022 Landsbyggðarlán Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar Kristrún Frosta­dóttir
158 20.09.2022 Laxeldi Brynja Dan Gunnars­dóttir
480 21.11.2022 Líftryggingar einstaklinga sem greinst hafa með langvarandi sjúkdóm Daníel E. Arnars­son
353 18.10.2022 Lyfjalög (lausasölulyf) Berglind Ósk Guðmunds­dóttir
174 22.09.2022 Lyfsala utan apóteka Berglind Ósk Guðmunds­dóttir
187 22.09.2022 Lækkun tolla og gjalda á innfluttar matvörur Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
204 22.09.2022 Lögheimilisskilyrði laga um gjaldþrotaskipti Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
643 26.01.2023 Markmið um orkuskipti Indriði Ingi Stefáns­son
179 21.09.2022 Mat Framkvæmdasýslunnar - Ríkiseigna (FSRE) á húsnæðisþörf stofnana ríkisins Ágúst Bjarni Garðars­son
547 06.12.2022 Meðferð einkamála og stafrænt pósthólf í miðlægri ­þjónustugátt stjórnvalda (skuldabréf og stefnubirting í neytendamálum) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
607 24.01.2023 Nauðungarsala, fjárnám og gjaldþrotaskipti hjá einstaklingum Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
67 22.09.2022 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
55 20.09.2022 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
372 20.10.2022 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (viðmið greiðslubyrðar) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
76 27.09.2022 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
438 15.11.2022 Niðurstöður úttektar á meðferð vanskilalána Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
112 27.09.2022 Okur á tímum hættuástands Inga Sæland
180 21.09.2022 Óverðtryggð lán Ágúst Bjarni Garðars­son
328 14.10.2022 Peningamarkaðssjóðir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
103 27.09.2022 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga) Inga Sæland
639 26.01.2023 Persónuvernd vegna útfærslu Íslands á IBAN-númerum Indriði Ingi Stefáns­son
531 02.12.2022 Póst­þjónusta (úrbætur á póstmarkaði) Innviða­ráð­herra
462 16.11.2022 Rafeldsneyti Eydís Ásbjörns­dóttir
41 19.09.2022 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir) Diljá Mist Einars­dóttir
176 22.09.2022 Samkeppnishæfni Íslands í alþjóðaviðskiptum og fjárfesting erlendra aðila Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
131 27.09.2022 Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
320 13.10.2022 Samningar við einkaaðila vegna reksturs dvalar- og hjúkrunarheimila Jana Salóme Ingibjargar Jóseps­dóttir
622 24.01.2023 Samráð starfshóps um endurskoðun húsaleigulaga við hagaðila Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
466 17.11.2022 Samstarf við fjármála- og efnahagsráðuneytið í tengslum við endurskoðun land­búnaðarsamnings Íslands og Evrópusambandsins Högni Elfar Gylfa­son
467 17.11.2022 Samstarf við utanríkisráðuneytið í tengslum við endurskoðun land­búnaðarsamnings Íslands og Evrópusambandsins Högni Elfar Gylfa­son
11 20.09.2022 Samstöðuaðgerðir vegna verðbólgu og vaxtahækkana Kristrún Frosta­dóttir
485 23.11.2022 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir (samfélagsvegir) Haraldur Benedikts­son
433 15.11.2022 Sértryggð skuldabréf og fjármálafyrirtæki (sértryggð skuldabréf) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
313 12.10.2022 Sjúkrasjóður stéttarfélaga Óli Björn Kára­son
579 14.12.2022 Skattar og gjöld (nýsköpun, fjöldatakmörk vistvænna ökutækja o.fl.) Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
226 27.09.2022 Skráning raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
149 19.09.2022 Skuldbindingar Íslands samkvæmt Kyoto-bókuninni Valgerður Árna­dóttir
603 24.01.2023 Skýrsla Efnahags- og framfarastofnunarinnar um samkeppnismat Diljá Mist Einars­dóttir
509 02.12.2022 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um Samkeppniseftirlitið Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, meiri hluti
29 15.09.2022 Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum) Björn Leví Gunnars­son
106 27.09.2022 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi) Inga Sæland
129 27.09.2022 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild) Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
430 14.11.2022 Stofnun ríkisfélags um rafeldsneytisframleiðslu á Íslandi Stefán Vagn Stefáns­son
7 20.09.2022 Stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi land­búnaðar Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
391 26.10.2022 Sundabraut Bryndís Haralds­dóttir
442 15.11.2022 Tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (framlenging gildistíma) Menningar- og viðskipta­ráð­herra
268 29.09.2022 Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra Halldóra Mogensen
275 10.10.2022 Tollalög (franskar kartöflur) Jóhann Páll Jóhanns­son
530 02.12.2022 Tóbaksvarnir (innihaldsefni, umbúðir o.fl.) Heilbrigðis­ráð­herra
542 02.12.2022 Tónlist Menningar- og viðskipta­ráð­herra
359 19.10.2022 Tryggingavernd bænda Líneik Anna Sævars­dóttir
415 08.11.2022 Upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármála­þjónustu og flokk­unarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar Fjármála- og efnahags­ráð­herra
572 09.12.2022 Úrvinnslugjald (hringrásarhagkerfi, umbúðatafla, reiknireglur, viðaukar) Umhverfis-, orku- og loftslags­ráð­herra
42 15.09.2022 Útboð á rekstri heilsugæslustöðvar á Akureyri Berglind Ósk Guðmunds­dóttir
431 14.11.2022 Útboð á rekstri opinbera hlutafélagsins Isavia á flugstöð Keflavíkurflugvallar Friðjón R. Friðjóns­son
285 10.10.2022 Útboð innan heilbrigðiskerfisins Diljá Mist Einars­dóttir
527 05.12.2022 Úthlutun tollkvóta á matvörum Guðbrandur Einars­son
231 10.10.2022 Úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara Líneik Anna Sævars­dóttir
322 13.10.2022 Val á söluaðila raforku til þrautavara Jóhann Páll Jóhanns­son
477 17.11.2022 Verðbólga og peningamagn í umferð Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
571 09.12.2022 Verðupplýsingar tryggingafélaga Inga Sæland
152 20.09.2022 Verndartollar á franskar kartöflur Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
12 15.09.2022 Vextir og verðtrygging o.fl. (aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
50 21.09.2022 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda) Ásthildur Lóa Þórs­dóttir
641 26.01.2023 Viðbrögð vega fjölgunar bifreiða Indriði Ingi Stefáns­son
594 16.01.2023 Viðhlítandi ­þjónusta vegna vímuefnavanda Diljá Mist Einars­dóttir
439 15.11.2022 Vinna starfshóps um CBD-olíu Halldóra Mogensen
464 16.11.2022 Vinna starfshóps um greiningu á útflutnings- og innflutningstölum Högni Elfar Gylfa­son
51 20.09.2022 Virðisaukaskattur (vistvæn skip) Jakob Frímann Magnús­son
20 15.09.2022 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis) Inga Sæland
125 27.09.2022 Þjóðarátak í landgræðslu Þórarinn Ingi Péturs­son

Áskriftir