Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
271 12.11.2001 Afurðalán í landbúnaði Jón Bjarna­son
646 22.03.2002 Atvinnuleysistryggingasjóður Margrét Frímanns­dóttir
714 09.04.2002 Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar Fjármála­ráð­herra
351 06.12.2001 Áhrif lækkunar tekjuskatts Pétur H. Blöndal
53 02.10.2001 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
387 22.01.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (staðfesting bráðabirgðalaga) Fjármála­ráð­herra
705 04.04.2002 Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika (framlenging ábyrgðar) Vilhjálmur Egils­son
674 03.04.2002 Breyting á ýmsum lögum á orkusviði Iðnaðar­ráð­herra
552 25.02.2002 Einkavæðing ríkisfyrirtækja Kolbrún Halldórs­dóttir
694 03.04.2002 Ferða­þjónusta og stóriðja Pétur H. Blöndal
28 03.10.2001 Fjáraukalög 2001 Jón Bjarna­son
128 09.10.2001 Fjáraukalög 2001 Fjármála­ráð­herra
525 18.02.2002 Fjárfestingar Landssíma Íslands hf. Svanfríður Jónas­dóttir
1 01.10.2001 Fjárlög 2002 Fjármála­ráð­herra
574 04.03.2002 Fjármögnun vetnisrannsókna Rannveig Guðmunds­dóttir
26 02.10.2001 Fjárreiður ríkisins (fjáraukalög) Jón Bjarna­son
581 05.03.2002 Fjárreiður ríkisins (Fjársýsla) Fjármála­ráð­herra
219 30.10.2001 Fjárveitingar til háskóla Svanfríður Jónas­dóttir
222 30.10.2001 Fjárveitingar til heilbrigðis­þjónustu Árni R. Árna­son
408 24.01.2002 Fjárveitingar til jarðgangagerðar Einar K. Guðfinns­son
627 15.03.2002 Fjöldi fæðinga og kostnaður við þær Svanfríður Jónas­dóttir
681 03.04.2002 Flugmálaáætlun árið 2002 Samgöngu­ráð­herra
274 12.11.2001 Flutningur Byggðastofnunar Stefanía Óskars­dóttir
403 23.01.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
473 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
474 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
475 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
476 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
477 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
478 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
479 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
480 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
481 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
482 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
536 19.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
537 19.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
488 07.02.2002 Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni Gunnlaugur Stefáns­son
533 19.02.2002 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Margrét Frímanns­dóttir
687 03.04.2002 Framkvæmd flugmálaáætlunar 2000 Samgöngu­ráð­herra
155 15.10.2001 Framkvæmd laga um opinberar framkvæmdir Jóhanna Sigurðar­dóttir
733 20.04.2002 Framkvæmd vegáætlunar 2001 Samgöngu­ráð­herra
242 02.11.2001 Framkvæmda­nefnd­ um einkavæðingu Kristján L. Möller
530 19.02.2002 Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands Margrét Frímanns­dóttir
621 13.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla) Landbúnaðar­ráð­herra
630 19.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir) Landbúnaðar­ráð­herra
325 27.11.2001 Fullvirðisréttur við sölu ríkisjarða Lúðvík Bergvins­son
690 03.04.2002 Hafnarframkvæmdir 2000 Samgöngu­ráð­herra
735 23.04.2002 Hafnarframkvæmdir 2001 Samgöngu­ráð­herra
123 08.10.2001 Heilsugæslulæknar á höfuðborgarsvæðinu Rannveig Guðmunds­dóttir
345 05.12.2001 Heimildir til sölu og kaupa á eignum í fjárlögum fyrir árið 2001 Guðmundur Árni Stefáns­son
522 18.02.2002 Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga) Guðmundur Árni Stefáns­son
376 13.12.2001 Húsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur Ásta Möller
710 08.04.2002 Húsnæðismál (félagslegar íbúðir) Félagsmála­ráð­herra
64 04.10.2001 Innkaup heilbrigðisstofnana Ásta R. Jóhannes­dóttir
148 11.10.2001 Innkaup heilbrigðisstofnana Ásta R. Jóhannes­dóttir
541 19.02.2002 Innkaup ríkisspítala Lúðvík Bergvins­son
275 12.11.2001 Jafnréttisstofa Stefanía Óskars­dóttir
429 28.01.2002 Jarðalög Ásta R. Jóhannes­dóttir
428 28.01.2002 Kirkjubyggingasjóður Dómsmála­ráð­herra
445 31.01.2002 Kostnaður við stjórn fiskveiða Gísli S. Einars­son
227 31.10.2001 Kvikmyndalög (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
379 14.12.2001 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins Pétur H. Blöndal
666 26.03.2002 Lokafjárlög 1998 Fjármála­ráð­herra
667 26.03.2002 Lokafjárlög 1999 Fjármála­ráð­herra
707 08.04.2002 Lýðheilsustöð Heilbrigðis­ráð­herra
697 03.04.2002 Málefni Þjóðminjasafnsins Kolbrún Halldórs­dóttir
520 18.02.2002 Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur) Umhverfis­ráð­herra
444 31.01.2002 Niðurfelling veggjalds í Hvalfjarðargöng Gísli S. Einars­son
640 21.03.2002 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
348 05.12.2001 Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga) Forsætis­ráð­herra
309 21.11.2001 Ráðstöfunarfé ráð­herra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðum Sigríður Jóhannes­dóttir
628 15.03.2002 Ráðstöfunarfé ráð­herra og ráðstöfun óskipts fjár á safnliðum Kolbrún Halldórs­dóttir
7 02.10.2001 Rekstur Ríkisútvarpsins Sverrir Hermanns­son
730 18.04.2002 Reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd Efnahags- og viðskiptanefnd
65 04.10.2001 Sala ríkisjarða Ásta R. Jóhannes­dóttir
526 18.02.2002 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) Svanfríður Jónas­dóttir
596 07.03.2002 Samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð) Fjármála­ráð­herra
613 11.03.2002 Sauðfjárframleiðsla Drífa Hjartar­dóttir
244 02.11.2001 Sérframlag til framhaldsdeilda Jón Bjarna­son
6 04.10.2001 Skipan opinberra framkvæmda (eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
531 19.02.2002 Skipting stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana Margrét Frímanns­dóttir
554 26.02.2002 Skipun rann­sóknar­nefnd­ar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar Össur Skarphéðins­son
597 07.03.2002 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins Jóhanna Sigurðar­dóttir
701 03.04.2002 Starfsemi Fjárfestingarstofu – orkusviðs Kolbrún Halldórs­dóttir
532 19.02.2002 Starfsemi öldungadeilda Margrét Frímanns­dóttir
396 23.01.2002 Starfslokasamningar Jóhanna Sigurðar­dóttir
395 23.01.2002 Starfslokasamningar hjá Landssímanum Jóhanna Sigurðar­dóttir
659 26.03.2002 Starfsmannafjöldi hjá Fasteignamati ríkisins og Landskrá fasteigna Arnbjörg Sveins­dóttir
663 26.03.2002 Steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins) Iðnaðar­ráð­herra
527 18.02.2002 Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) Lúðvík Bergvins­son
545 25.02.2002 Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins Iðnaðar­ráð­herra
723 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
724 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
725 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
726 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
727 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
728 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndarmála Kolbrún Halldórs­dóttir
560 26.02.2002 Störf þóknananefndar Rannveig Guðmunds­dóttir
114 04.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.) Fjármála­ráð­herra
711 09.04.2002 Umhverfisstofnun Umhverfis­ráð­herra
572 04.03.2002 Útboð og samningar um verkefni við vegagerð Jóhann Ársæls­son
393 23.01.2002 Útdráttur og endurgreiðsla húsbréfa Jóhanna Sigurðar­dóttir
731 19.04.2002 Úttekt Ríkis­endur­skoðunar á fjárlagaferlinu Fjárlaganefnd
138 10.10.2001 Útvarpslög (stofnun hlutafélags um rekstur Ríkisútvarpsins o.fl.) Pétur H. Blöndal
680 03.04.2002 Vegáætlun fyrir árin 2000–2004 Samgöngu­ráð­herra
590 07.03.2002 Viðbrögð við ábendingum Ríkis­endur­skoðunar Ögmundur Jónas­son
700 03.04.2002 Þátttaka Landsvirkjunar í menningartengdu starfi Kolbrún Halldórs­dóttir
702 03.04.2002 Þátttaka opinberra stofnana í velvildarstarfi Kolbrún Halldórs­dóttir
699 03.04.2002 Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði við undirbúning álvers í Reyðarfirði Kolbrún Halldórs­dóttir
521 18.02.2002 Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög) Guðmundur Árni Stefáns­son
578 05.03.2002 Þjóðareign náttúruauð­linda Rannveig Guðmunds­dóttir
2 01.10.2001 Þjóðhagsáætlun 2002 Forsætis­ráð­herra
709 08.04.2002 Þjóðhagsstofnun o.fl. Forsætis­ráð­herra
671 26.03.2002 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis Arnbjörg Sveins­dóttir

Áskriftir