Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
219 20.10.2004 Aðsókn að Háskóla Íslands Katrín Júlíus­dóttir
398 02.12.2004 Afnám laga um Tækniháskóla Íslands Mennta­mála­ráð­herra
174 12.10.2004 Atvinnuleysistryggingar (desemberuppbót) Jóhanna Sigurðar­dóttir
131 07.10.2004 Álag á Samkeppnisstofnun Jóhanna Sigurðar­dóttir
429 09.12.2004 Barnabætur Ögmundur Jónas­son
130 07.10.2004 Bifreiða-, ferða- og risnukostnaður Jóhanna Sigurðar­dóttir
701 05.04.2005 Breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar Landbúnaðar­ráð­herra
93 06.10.2004 Breytingar á húsnæðismarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
725 05.04.2005 Búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
714 05.04.2005 Byggðastofnun Anna Kristín Gunnars­dóttir
237 25.10.2004 Byggingarmál Iðnskólans í Reykjavík Mörður Árna­son
661 21.03.2005 Börn og unglingar með átröskun Þuríður Backman
468 27.01.2005 Efling fjárhags Byggðastofnunar Herdís Á. Sæmundar­dóttir
92 06.10.2004 Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra Jóhanna Sigurðar­dóttir
688 01.04.2005 Eftirlit og þvingunarúrræði Umhverfisstofnunar Katrín Ásgríms­dóttir
342 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Endurvinnslunni hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
341 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Flugskóla Íslands hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
344 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í hlutafélögum og einkahlutafélögum Sigurður Kári Kristjáns­son
340 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Íslandspósti hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
343 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Verðbréfaskráningu Íslands hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
228 25.10.2004 Eignir Tækniháskóla Íslands Katrín Júlíus­dóttir
542 17.02.2005 Einkareknir grunnskólar Björgvin G. Sigurðs­son
382 25.11.2004 Eldvarnaeftirlit Sigurjón Þórðar­son
44 05.10.2004 Endurskoðun á sölu Símans Jóhann Ársæls­son
91 06.10.2004 Fíkniefni Jóhanna Sigurðar­dóttir
76 05.10.2004 Fjáraukalög 2004 Fjármála­ráð­herra
431 10.12.2004 Fjáraukalög 2005 Steingrímur J. Sigfús­son
535 16.02.2005 Fjáraukalög 2005 (Byggðastofnun og Nýsköpunarsjóður) Steingrímur J. Sigfús­son
749 07.04.2005 Fjárframlög til lögreglunnar á Akureyri Lára Stefáns­dóttir
57 05.10.2004 Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi Jóhanna Sigurðar­dóttir
99 06.10.2004 Fjárframlög til Þjóðminjasafns Björgvin G. Sigurðs­son
1 01.10.2004 Fjárlög 2005 Fjármála­ráð­herra
528 14.02.2005 Fjármál hins opinbera Sigurjón Þórðar­son
45 05.10.2004 Fjármálaeftirlitið Jón Bjarna­son
157 11.10.2004 Fjármálaeftirlitið Jóhanna Sigurðar­dóttir
812 09.05.2005 Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum Kristján L. Möller
703 06.04.2005 Fjárveitingar til framkvæmda Vegagerðarinnar Anna Kristín Gunnars­dóttir
54 05.10.2004 Fjárþörf Samkeppnisstofnunar Jóhanna Sigurðar­dóttir
331 16.11.2004 Fjöldi og kjör sendiherra Sigurjón Þórðar­son
631 14.03.2005 Flutningur launaútreikninga heilbrigðisstofnana frá landsbyggðinni Kristján L. Möller
332 16.11.2004 Framboð til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna Sigurjón Þórðar­son
737 06.04.2005 Framkvæmd vegáætlunar Anna Kristín Gunnars­dóttir
578 24.02.2005 Framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli Rannveig Guðmunds­dóttir
723 01.04.2005 Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila) Umhverfis­ráð­herra
616 07.03.2005 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabúa) Jón Bjarna­son
336 17.11.2004 Fullnusta refsinga Dómsmála­ráð­herra
138 07.10.2004 Fæðingarorlofssjóður Mörður Árna­son
164 12.10.2004 Gerð stafrænna korta Jóhann Ársæls­son
25 04.10.2004 Gjaldfrjáls leikskóli Steingrímur J. Sigfús­son
171 12.10.2004 Gjaldfrjáls leikskóli Ágúst Ólafur Ágústs­son
320 15.11.2004 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir) Viðskipta­ráð­herra
690 01.04.2005 Greiðslur fyrir fjarnám Margrét Frímanns­dóttir
633 14.03.2005 Greiðslur til ríkisins frá Landssímanum Steingrímur J. Sigfús­son
660 21.03.2005 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Þuríður Backman
201 14.10.2004 Grunnlínukerfi símans Gunnar Örlygs­son
202 14.10.2004 Grunnlínukerfi símans Gunnar Örlygs­son
531 14.02.2005 Grunnnet fjarskipta Jón Bjarna­son
609 03.03.2005 Haf-, fiski-, og rækjurannsóknir í Arnarfirði Magnús Þór Hafsteins­son
264 04.11.2004 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands Sigurjón Þórðar­son
348 18.11.2004 Háskóli Íslands (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
350 18.11.2004 Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
625 09.03.2005 Hegningar­húsið við Skólavörðustíg Margrét Frímanns­dóttir
145 11.10.2004 Heiðurslaun listamanna Mörður Árna­son
519 09.02.2005 Heilbrigðisstofnun Suðurlands Margrét Frímanns­dóttir
168 12.10.2004 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu Jónína Bjartmarz
120 07.10.2004 Heilsugæslustöðin á Raufarhöfn Kristján L. Möller
789 20.04.2005 Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar Forsætis­ráð­herra
672 22.03.2005 Hellisheiði og Suðurstrandarvegur Kjartan Ólafs­son
585 24.02.2005 Hjartaþræðingar á Fjórðungssjúkra­húsinu á Akureyri Kristján L. Möller
302 11.11.2004 Hlunnindatekjur og ríkisjarðir Margrét Frímanns­dóttir
192 14.10.2004 Hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð) Umhverfis­ráð­herra
169 12.10.2004 Hreindýrarannsóknir Þuríður Backman
172 12.10.2004 Húsaleigubætur Jóhanna Sigurðar­dóttir
220 20.10.2004 Húsnæðismál (hámark lánshlutfalls) Félagsmála­ráð­herra
523 10.02.2005 Húsnæðismál Landspítala – háskólasjúkrahúss Lára Margrét Ragnars­dóttir
600 02.03.2005 Hvalveiðar í vísindaskyni Kolbrún Halldórs­dóttir
316 11.11.2004 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna) Guðlaugur Þór Þórðar­son
599 02.03.2005 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Sigurjón Þórðar­son
772 14.04.2005 Kannanir á viðhorfum til orkufrekrar stóriðju Jón Bjarna­son
349 18.11.2004 Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald) Mennta­mála­ráð­herra
208 18.10.2004 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
180 12.10.2004 Kjarasamningar grunnskólakennara og lífeyrisskuldbindingar Pétur H. Blöndal
253 02.11.2004 Komur á heilsugæslustöðvar o.fl. Jónína Bjartmarz
764 14.04.2005 Kostnaður af viðhaldi þjóðvega Anna Kristín Gunnars­dóttir
462 25.01.2005 Kostnaður vegna varnaraðgerða gegn riðuveiki Anna Kristín Gunnars­dóttir
574 23.02.2005 Kostnaður við breikkun Suðurlandsvegar Björgvin G. Sigurðs­son
491 01.02.2005 Kostnaður við lögfræðiálit Sigurjón Þórðar­son
515 08.02.2005 Kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi Kolbrún Halldórs­dóttir
361 23.11.2004 Kynja- og jafnréttissjónarmið í fjárlagagerð Siv Friðleifs­dóttir
621 08.03.2005 Kynjahlutföll Atli Gísla­son
635 14.03.2005 Kynning á íslenska kvótakerfinu Sigurjón Þórðar­son
700 05.04.2005 Landbúnaðarstofnun Landbúnaðar­ráð­herra
360 23.11.2004 Landssími Íslands Sigurjón Þórðar­son
638 15.03.2005 Láglendisvegir Guðjón A. Kristjáns­son
142 11.10.2004 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
330 16.11.2004 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
786 18.04.2005 Lánasjóður land­búnaðarins (afnám laganna) Landbúnaðar­ráð­herra
679 31.03.2005 Lánatryggingasjóður kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
458 25.01.2005 Listaverkakaup Listasafns Íslands Kolbrún Halldórs­dóttir
119 07.10.2004 Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins Mörður Árna­son
440 10.12.2004 Lokafjárlög 2002 Fjármála­ráð­herra
441 10.12.2004 Lokafjárlög 2003 Fjármála­ráð­herra
200 14.10.2004 Mannréttinda­skrifstofa Íslands Kolbrún Halldórs­dóttir
235 25.10.2004 Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
115 07.10.2004 Menningarkynning í Frakklandi Jóhanna Sigurðar­dóttir
324 15.11.2004 Námsver í Ólafsfirði Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
693 05.04.2005 Niðurrif á stíflumannvirki Steingrímsstöðvar Magnús Þór Hafsteins­son
292 09.11.2004 Notkun risabora við jarðgangagerð Hilmar Gunnlaugs­son
719 01.04.2005 Nýframkvæmdir í vegagerð Gunnar Birgis­son
715 04.04.2005 Nýjar hitaveitur Anna Kristín Gunnars­dóttir
659 17.03.2005 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (afnám tryggingardeildar útflutningslána) Viðskipta­ráð­herra
163 12.10.2004 Nýting sveitarfélaga á tekjustofnum Jóhann Ársæls­son
395 02.12.2004 Opinber hlutafélög Álfheiður Inga­dóttir
619 07.03.2005 Opinber hlutafélög Mörður Árna­son
552 21.02.2005 Opinber innkaup (viðskipti utan rammasamnings) Birgir Ármanns­son
81 06.10.2004 Opinber verkefni og ­þjónusta á landsbyggðinni Kristján L. Möller
584 24.02.2005 Opinber verkefni og ­þjónusta á landsbyggðinni Kristján L. Möller
427 09.12.2004 Ólögmætt samráð olíufélaganna Lúðvík Bergvins­son
794 29.04.2005 Póst- og fjarskiptastofnun (afnám úrskurðarnefndar) Samgöngu­ráð­herra
227 21.10.2004 Rann­sóknarstofa heilsugæslunnar í Reykjavík Ásta Möller
305 11.11.2004 Reiknilíkan fyrir rekstur sýslumannsembætta Margrét Frímanns­dóttir
543 17.02.2005 Rekstrarkostnaður Reykjavíkurflugvallar Jón Gunnars­son
49 05.10.2004 Rekstur Ríkisútvarpsins Guðjón A. Kristjáns­son
242 02.11.2004 Ríkis­endur­skoðun (útboð endurskoðunar) Guðlaugur Þór Þórðar­son
657 17.03.2005 Ríkisútvarpið (stjórnsýsla, afnotagjald) Ögmundur Jónas­son
643 15.03.2005 Ríkisútvarpið sf. (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
771 14.04.2005 Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings Jóhanna Sigurðar­dóttir
241 02.11.2004 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
509 07.02.2005 Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands Sigurjón Þórðar­son
607 03.03.2005 Sala grunnnets Landssímans Kristján L. Möller
412 08.12.2004 Sala ríkiseigna Lúðvík Bergvins­son
4 04.10.2004 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (frestun á sölu) Steingrímur J. Sigfús­son
103 07.10.2004 Sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins Björgvin G. Sigurðs­son
721 05.04.2005 Samgönguáætlun fyrir árin 2005–2008 Samgöngu­ráð­herra
79 06.10.2004 Samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs Jóhanna Sigurðar­dóttir
465 26.01.2005 Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga Guðlaugur Þór Þórðar­son
83 06.10.2004 Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð Kristján L. Möller
408 02.12.2004 Samráð við sérsambönd Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands Valdimar L. Friðriks­son
254 02.11.2004 Sendiherrar Sigurjón Þórðar­son
644 15.03.2005 Sinfóníuhljómsveit Íslands (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins) Mennta­mála­ráð­herra
512 08.02.2005 Sjúkrahússbyggingar í Fossvogi Ásta Möller
735 05.04.2005 Skipan ferðamála (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
692 01.04.2005 Skipun ráðuneytisstjóra og embættismanna Stjórnarráðsins Rannveig Guðmunds­dóttir
335 16.11.2004 Skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.) Fjármála­ráð­herra
611 03.03.2005 Slátur­húsið á Kirkjubæjarklaustri Jón Bjarna­son
368 24.11.2004 Smíði nýs varðskips Magnús Þór Hafsteins­son
293 09.11.2004 Staðgreiðsluskattar og virðisaukaskattur Hilmar Gunnlaugs­son
557 21.02.2005 Stjórnarfyrirkomulag Landspítala – háskólasjúkrahúss Lára Margrét Ragnars­dóttir
559 24.02.2005 Stofnun endurhæfingarseturs Þuríður Backman
733 05.04.2005 Stuðningur við búvöruframleiðslu Sigurjón Þórðar­son
769 14.04.2005 Stuðningur við landbúnað og matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
281 08.11.2004 Styrking efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra Jóhanna Sigurðar­dóttir
307 11.11.2004 Styrkir til að sporna við atvinnuleysi Margrét Frímanns­dóttir
195 14.10.2004 Styrkur til loðdýraræktar Sigurjón Þórðar­son
530 14.02.2005 Stöðvun á söluferli Landssímans Jón Bjarna­son
622 08.03.2005 Sumarbústaðir í eigu ríkisins o.fl. Ágúst Ólafur Ágústs­son
594 02.03.2005 Sægull ehf. Magnús Þór Hafsteins­son
632 14.03.2005 Söfn og listaverk í eigu Símans Steingrímur J. Sigfús­son
299 10.11.2004 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun) Fjármála­ráð­herra
151 11.10.2004 Söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri Sigurjón Þórðar­son
595 02.03.2005 Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar Magnús Þór Hafsteins­son
736 06.04.2005 Tafir á vegaframkvæmdum Anna Kristín Gunnars­dóttir
586 24.02.2005 Tekjur ríkissjóðs af stimpilgjöldum Kristján L. Möller
765 14.04.2005 Tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
187 14.10.2004 Tónlistarnám Björgvin G. Sigurðs­son
665 22.03.2005 Uppbygging héraðsvega Jón Bjarna­son
558 21.02.2005 Uppbygging Landspítala – háskólasjúkrahúss Lára Margrét Ragnars­dóttir
107 07.10.2004 Uppbygging og rekstur safna Kristján L. Möller
68 12.10.2004 Upplýsingalög (nefndir, ráð og stjórnir) Jóhanna Sigurðar­dóttir
514 08.02.2005 Uppsagnir hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli Steingrímur J. Sigfús­son
686 31.03.2005 Úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds) Umhverfis­ráð­herra
419 07.12.2004 Úrvinnslusjóður Valdimar L. Friðriks­son
682 31.03.2005 Útgjöld til jafnréttismála Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
654 17.03.2005 Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði fatlaðra Rannveig Guðmunds­dóttir
304 11.11.2004 Úttektir á ríkisstofnunum Margrét Frímanns­dóttir
111 07.10.2004 Varnir gegn umferðarslysum Ásta R. Jóhannes­dóttir
680 31.03.2005 Vaxtarsamningur fyrir Norðurland vestra Anna Kristín Gunnars­dóttir
183 13.10.2004 Veður­þjónusta Umhverfis­ráð­herra
565 22.02.2005 Vegrið á Reykjanesbraut Mörður Árna­son
634 14.03.2005 Veiðikortasjóður Jón Bjarna­son
601 03.03.2005 Verðmæti veiða á bleikju og urriða Magnús Þór Hafsteins­son
311 11.11.2004 Verkefnasjóður sjávar­útvegsins Magnús Þór Hafsteins­son
642 15.03.2005 Viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý Kristján L. Möller
579 24.02.2005 Viðskipti fjármálaráðuneytisins og stofnana þess við ráðningarstofur Mörður Árna­son
446 25.01.2005 Viðskipti við ráðningarstofur Mörður Árna­son
353 22.11.2004 Virðisaukaskattur af lyfseðilsskyldum lyfjum Pétur Bjarna­son
418 07.12.2004 Þagnarskylda um kaup og kjör Valdimar L. Friðriks­son
729 04.04.2005 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um sölu Landssímans Jón Bjarna­son
2 01.10.2004 Þjóðhagsáætlun 2005 Forsætis­ráð­herra
596 02.03.2005 Þjónustusamningur við Sólheima Rannveig Guðmunds­dóttir
662 21.03.2005 Þjónustusamningur við Sólheima Rannveig Guðmunds­dóttir
387 26.11.2004 Þróunarsjóður sjávar­útvegsins (gildistími laganna) Sjávarútvegs­ráð­herra

Áskriftir