Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
241 24.11.2009 Aðgangseyrir að Listasafni Íslands Þorgerður K. Gunnars­dóttir
220 16.11.2009 Aðgangur fjárlaga­nefnd­ar að upplýsingakerfum ríkisins Fjárlaganefnd
204 26.11.2009 Aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna Guðmundur Steingríms­son
69 16.10.2009 Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins (almenn greiðslujöfnun o.fl.) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
635 18.05.2010 Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
679 16.06.2010 Aðkeypt þjónusta, ráðgjöf og sérverkefni á vegum ráðuneyta Óli Björn Kára­son
36 07.10.2009 Aðsetur embættis ríkisskattstjóra Birkir Jón Jóns­son
42 08.10.2009 Aðstoðarmenn ráð­herra og tímabundnar ráðningar Eygló Harðar­dóttir
4 13.10.2009 Afskriftir af höfuðstól lána íslenskra heimila og rekstrarfyrirtækja Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
247 25.11.2009 Afskriftir eða lenging lána sveitarfélaga Siv Friðleifs­dóttir
554 31.03.2010 Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur (gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
190 11.11.2009 Álag á dómara héraðsdómstóla Gunnar Bragi Sveins­son
280 30.11.2009 Áminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildir Sigmundur Ernir Rúnars­son
399 23.02.2010 Ársskýrsla Ríkis­endur­skoðunar Fjárlaganefnd
53 13.10.2009 Ávinningur við sameiningu ríkisstofnana Sigurður Ingi Jóhanns­son
616 11.05.2010 Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum) Sjávarútvegs- og land­búnaðarnefnd
465 15.03.2010 Bólusetningar barna gegn pneumókokkasýkingum Siv Friðleifs­dóttir
318 08.12.2009 Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl. (fyrirframgreiðslur tekjuskatts) Iðnaðar­ráð­herra
278 30.11.2009 Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
427 04.03.2010 Brunavarnir (Byggingarstofnun) Umhverfis­ráð­herra
434 04.03.2010 Brunavarnir á flugvöllum landsins Vigdís Hauks­dóttir
548 31.03.2010 Bygging nýs Landspítala við Hringbraut (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
361 03.02.2010 Dagskrár- og kvikmyndagerð hjá Ríkisútvarpinu Birkir Jón Jóns­son
503 25.03.2010 Dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
208 16.11.2009 Danice-verkefnið Ólöf Nordal
100 23.10.2009 Dómstólar (sameining héraðsdómstóla) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
186 11.11.2009 Dómstólaráð Gunnar Bragi Sveins­son
211 13.11.2009 Dvalar- og hjúkrunarrými fyrir aldraða Ólöf Nordal
690 02.09.2010 Efnahagur Byggðastofnunar Einar K. Guðfinns­son
238 24.11.2009 Eftirlaun til aldraðra (afnám umsjónarnefndar) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
52 13.10.2009 Eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi Sigurður Ingi Jóhanns­son
336 21.12.2009 Eignarhlutur ríkisins í Íslandsbanka hf., Arion banka hf. og NBI hf. Fjárlaganefnd, meiri hluti
225 17.11.2009 Endurgreiðslur lyfjakostnaðar Ólafur Þór Gunnars­son
120 02.11.2009 Endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta Vigdís Hauks­dóttir
621 14.05.2010 Endurskoðun eftirlauna og skyldra hlunninda Þráinn Bertels­son
151 04.11.2009 Eyðing refs Birkir Jón Jóns­son
674 15.06.2010 Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
143 03.11.2009 Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands Birkir Jón Jóns­son
10 08.10.2009 Fjáraukalög 2009 Fjármála­ráð­herra
451 09.03.2010 Fjárframlög til háskóla Sigmundur Ernir Rúnars­son
242 26.11.2009 Fjárframlög til ÍSÍ og KSÍ Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
430 04.03.2010 Fjárhagsstaða sveitarfélaga Þór Saari
246 25.11.2009 Fjárhagsvandi sveitarfélaga Siv Friðleifs­dóttir
1 01.10.2009 Fjárlög 2010 Fjármála­ráð­herra
301 03.12.2009 Fjármögnun Atvinnuleysistryggingasjóðs Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
101 23.10.2009 Fjármögnun endurbóta á Suðurlandsvegi Unnur Brá Konráðs­dóttir
302 03.12.2009 Fjármögnun Fæðingarorlofssjóðs Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
552 31.03.2010 Fjárreiður ríkisins (áminningarkerfi) Kristján Þór Júlíus­son
206 13.11.2009 Fjárveitingar til fangelsismála Ólöf Nordal
60 14.10.2009 Fjöldi starfa hjá ríkinu Unnur Brá Konráðs­dóttir
129 03.11.2009 Fjöldi starfsmanna hjá ríki og sveitarfélögum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
145 04.11.2009 Flugsamgöngur til Vestmannaeyja Unnur Brá Konráðs­dóttir
125 02.11.2009 Flutningur verkefna til sýslumannsins á Patreksfirði Einar K. Guðfinns­son
235 19.11.2009 Fornleifarannsóknir og menningartengd ferðaþjónusta í Mosfellsdal Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
80 22.10.2009 Forvarnir og viðbrögð við kynbundnu ofbeldi Davíð Stefáns­son
233 24.11.2009 Framhaldsfræðsla Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
578 31.03.2010 Framhaldsskólar (skipulag skólastarfs o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
678 15.06.2010 Framkvæmd grunnskólalaga Sigurður Ingi Jóhanns­son
112 23.10.2009 Framkvæmd þjóðarat­kvæða­greiðslna (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
109 23.10.2009 Framkvæmdasjóður fatlaðra Sigmundur Ernir Rúnars­son
110 23.10.2009 Framkvæmdir á Vestfjarðavegi Eyrún Ingibjörg Sigþórs­dóttir
342 29.12.2009 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara) Einar K. Guðfinns­son
134 03.11.2009 Framlög til menn­ingar­mála Þorgerður K. Gunnars­dóttir
269 27.11.2009 Fundargerðir af fundum um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
163 06.11.2009 Fæðingar- og foreldraorlof (réttur einstæðra mæðra) Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
411 01.03.2010 Fæðingar- og foreldraorlof Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
188 11.11.2009 Fækkun héraðsdómstóla Gunnar Bragi Sveins­son
35 07.10.2009 Fækkun opinberra starfa Birkir Jón Jóns­son
41 08.10.2009 Gengistryggðar og verðtryggðar eignir og skuldir bankanna Eygló Harðar­dóttir
364 04.02.2010 Gjaldeyrishöft Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
645 01.06.2010 Gjaldeyrismál og tollalög (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
64 15.10.2009 Gjaldeyrisvarasjóður Seðlabanka Íslands Kristján Þór Júlíus­son
560 31.03.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
261 27.11.2009 Greiðslur, styrkir og ferðir Gunnar Bragi Sveins­son
387 18.02.2010 Greiðsluþátttaka ríkisins í lyfjakaupum Vigdís Hauks­dóttir
549 31.03.2010 Grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
108 23.10.2009 Göngubrú yfir Ölfusá við Selfoss Unnur Brá Konráðs­dóttir
525 31.03.2010 Hafnalög (innheimta aflagjalds) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
546 31.03.2010 Hafnir (heildarlög) Árni Johnsen
639 18.05.2010 Hagavatnsvirkjun Sigurður Ingi Jóhanns­son
84 21.10.2009 Háskóla- og fræðasetur utan höfuðborgarsvæðisins Anna Margrét Guðjóns­dóttir
373 04.02.2010 Heilbrigðisstofnanir á Blönduósi og Sauðárkróki Gunnar Bragi Sveins­son
551 31.03.2010 Heildarkostnaður ríkissjóðs af breytingum á heitum ráðuneyta Guðlaugur Þór Þórðar­son
185 11.11.2009 Héraðsdómarar og rekstur dómstóla Gunnar Bragi Sveins­son
559 31.03.2010 Húsaleigulög o.fl. (fækkun úrskurðar- og kærunefnda) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
153 04.11.2009 Húsnæðislán Ásbjörn Óttars­son
634 18.05.2010 Húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
590 12.04.2010 Hvalir (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
429 03.03.2010 Innleiðing stefnu um vistvæn innkaup ríkisins Eygló Harðar­dóttir
158 05.11.2009 Íslandsstofa (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
132 03.11.2009 Íslenskt sjónvarpsefni og kvikmyndagerð Þorgerður K. Gunnars­dóttir
574 31.03.2010 Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
357 02.02.2010 Jöfnun samkeppnisstöðu framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni með endurskoðun á reglum ÁTVR Kristján Þór Júlíus­son
105 23.10.2009 Jöfnunarsjóður íþróttamála Sigmundur Ernir Rúnars­son
138 03.11.2009 Kennarastarfið Þorgerður K. Gunnars­dóttir
195 13.11.2009 Kjararáð (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra) Fjármála­ráð­herra
475 16.03.2010 Kostnaður ríkissjóðs vegna reglugerðar nr. 190/2010 Kristján Þór Júlíus­son
462 15.03.2010 Kostnaður vegna bankahrunsins fyrir ríkissjóð Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
264 28.11.2009 Kostnaður vegna starfa erlendra sérfræðinga í Seðlabankanum Eygló Harðar­dóttir
480 16.03.2010 Kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins Unnur Brá Konráðs­dóttir
267 27.11.2009 Kostnaður við að verja krónuna Sigmundur Ernir Rúnars­son
481 16.03.2010 Kostnaður við aðildarumsóknarferlið að Evrópusambandinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
260 27.11.2009 Kostnaður við dagskrárliði í ríkissjónvarpinu Gunnar Bragi Sveins­son
322 14.12.2009 Kostnaður við fiskveiðieftirlit hjá Fiskistofu Jón Gunnars­son
54 13.10.2009 Kostnaður við framkvæmd nýrra laga um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla Sigurður Ingi Jóhanns­son
292 02.12.2009 Kostnaður við fréttaritara í Brussel Gunnar Bragi Sveins­son
463 15.03.2010 Kostnaður við lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána í íslenskum krónum til heimila Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
189 11.11.2009 Kostnaður við meðdómendur Gunnar Bragi Sveins­son
709 14.09.2010 Kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar Pétur H. Blöndal
119 02.11.2009 Kostnaður við skilanefndir banka Vigdís Hauks­dóttir
473 16.03.2010 Kostnaður við sóknaráætlun Vigdís Hauks­dóttir
29 07.10.2009 Kostnaður við umsókn um aðild að Evrópusambandinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
290 02.12.2009 Kostnaður við verktaka, styrkþega og sendinefndir Gunnar Bragi Sveins­son
300 03.12.2009 Kröfur fjárfesta á Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta Eygló Harðar­dóttir
418 02.03.2010 Kynjuð hagstjórn Eygló Harðar­dóttir
284 30.11.2009 Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
457 15.03.2010 Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög) Vigdís Hauks­dóttir
180 10.11.2009 Landeyjahöfn Unnur Brá Konráðs­dóttir
183 10.11.2009 Lágmarksbirgðir dýralyfja Einar K. Guðfinns­son
78 19.10.2009 Lán hjá fjármálastofnunum Evrópusambandsins Anna Margrét Guðjóns­dóttir
694 03.09.2010 Lánveitingar til Saga Capital, VBS fjárfestingarbanka og Askar Capital Eygló Harðar­dóttir
540 31.03.2010 Legslímuflakk Eygló Harðar­dóttir
700 03.09.2010 Lífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélaga Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
391 22.02.2010 Lokafjárlög 2008 Fjármála­ráð­herra
413 01.03.2010 Lækkun fóðurkostnaðar í loðdýrarækt Ragnheiður E. Árna­dóttir
606 07.05.2010 Lækkun launa í heilbrigðiskerfinu Einar K. Guðfinns­son
193 16.11.2009 Lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda Sigurður Ingi Jóhanns­son
128 03.11.2009 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Þorgerður K. Gunnars­dóttir
586 31.03.2010 Lögreglulög (fækkun lögregluumdæma o.fl.) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
244 24.11.2009 Lögskráning sjómanna (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
493 23.03.2010 Markaðar tekjur og ríkistekjur Kristján Þór Júlíus­son
173 06.11.2009 Málefni Neyðarmóttöku vegna nauðgana Anna Pála Sverris­dóttir
695 03.09.2010 Málefni VBS fjárfestingarbanka Eygló Harðar­dóttir
83 21.10.2009 Meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
135 03.11.2009 Menningarsamningar á landsbyggðinni Þorgerður K. Gunnars­dóttir
3 13.10.2009 Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála Bjarni Benedikts­son
297 02.12.2009 Nám grunnskólabarna í framhaldsskólum Sigurður Ingi Jóhanns­son
224 17.11.2009 Námslán fyrir skólagjöldum í erlendum háskólum Anna Pála Sverris­dóttir
223 17.11.2009 Námslán til skólagjalda á háskólastigi Anna Pála Sverris­dóttir
6 20.10.2009 Náttúruminjasafn Íslands Siv Friðleifs­dóttir
200 13.11.2009 Náttúruverndaráætlun 2009--2013 Umhverfis­ráð­herra
479 16.03.2010 Nefndir og ráð á vegum ríkisins Birkir Jón Jóns­son
140 03.11.2009 Nemar í dreifnámi, fjarnámi og staðnámi Eygló Harðar­dóttir
385 18.02.2010 Netarall Ásbjörn Óttars­son
372 04.02.2010 Niðurskurður í Norðvesturkjördæmi Gunnar Bragi Sveins­son
194 12.11.2009 Notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs Birgitta Jóns­dóttir
40 08.10.2009 Notkun lyfsins Tysabri Steinunn Valdís Óskars­dóttir
209 11.11.2009 Nýframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavík Ólöf Nordal
210 16.11.2009 Nýframkvæmdir í vegagerð og starfsemi verktaka Ólöf Nordal
701 07.09.2010 Nýjar nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og hópar Birgir Ármanns­son
169 06.11.2009 Opin gögn og rafrænn aðgangur að þeim Davíð Stefáns­son
579 31.03.2010 Opinberir háskólar (almenningsfræðsla, endurmenntun o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
94 22.10.2009 Opinn aðgangur að gögnum opinberra stofnana Davíð Stefáns­son
433 04.03.2010 Plássleysi í fangelsum og fésektir Vigdís Hauks­dóttir
536 31.03.2010 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
665 11.06.2010 Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu Sigurður Kári Kristjáns­son
279 02.12.2009 Rannsókn samgönguslysa (heildarlög, EES-reglur) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
478 16.03.2010 Rannsókn skattrannsóknarstjóra ríkisins á stórfelldu skattundanskoti Eygló Harðar­dóttir
73 20.10.2009 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
239 24.11.2009 Ráðstafanir í skattamálum (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda) Fjármála­ráð­herra
164 06.11.2009 Ráðstöfun tekna af VS-afla Ásbjörn Óttars­son
380 16.02.2010 Reglugerð um gjafsókn Eygló Harðar­dóttir
620 12.05.2010 Rekstrarheimildir nýrra hjúkrunarrýma Gunnar Bragi Sveins­son
607 10.05.2010 Rekstur ÁTVR árin 2002--2010 Gunnar Bragi Sveins­son
598 27.04.2010 Rekstur ráðuneyta og starfsmannafjöldi árin 2006-2009 Vigdís Hauks­dóttir
381 16.02.2010 Rekstur Ríkisútvarpsins ohf. Guðlaugur Þór Þórðar­son
566 31.03.2010 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og rýmri mörk frestunar á töku lífeyris) Pétur H. Blöndal
76 19.10.2009 Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar) Fjármála­ráð­herra
351 30.12.2009 Sameining á bráðamóttöku Landspítala Gunnar Bragi Sveins­son
213 16.11.2009 Sameining Fjármálaeftirlits og Seðlabanka Ólöf Nordal
141 03.11.2009 Sameining rannsóknarnefnda samgönguslysa Einar K. Guðfinns­son
508 31.03.2010 Sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
582 20.04.2010 Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
217 16.11.2009 Samgönguframkvæmdir vegna uppbyggingar í Vatnsmýri Jón Gunnars­son
572 31.03.2010 Samkeppnislög (aukið aðhald og eftirlit) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
275 02.12.2009 Samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
99 22.10.2009 Samskipti ríkisstjórnarinnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn Vigdís Hauks­dóttir
663 11.06.2010 Samvinnuráð um þjóðarsátt Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
494 23.03.2010 Sanngirnisbætur (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
296 02.12.2009 Schengen-samstarfið Sigurður Ingi Jóhanns­son
345 29.12.2009 Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir) Gunnar Bragi Sveins­son
161 05.11.2009 Sérstakt fjárframlag til sparisjóða Guðlaugur Þór Þórðar­son
222 16.11.2009 Sérverkefni fyrir forsetaembættið á núverandi kjörtímabili Eygló Harðar­dóttir
196 12.11.2009 Sérverkefni fyrir ráðuneyti frá 1. febrúar 2009 Birkir Jón Jóns­son
75 20.10.2009 Siglingastofnun Íslands (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
298 02.12.2009 Sjóðir í vörslu ráðuneytisins Sigurður Ingi Jóhanns­son
304 03.12.2009 Sjómannaafsláttur og sveitarfélög Einar K. Guðfinns­son
149 04.11.2009 Sjóvarnir við Vík Björgvin G. Sigurðs­son
612 11.05.2010 Sjóvá Eygló Harðar­dóttir
608 10.05.2010 Sjúkraflutningar Gunnar Bragi Sveins­son
230 18.11.2009 Skattlagning séreignarsparnaðar (heildarlög) Bjarni Benedikts­son
425 04.03.2010 Skipulagslög (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
96 22.10.2009 Skipun ­nefnd­ar um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu ríkisins Vigdís Hauks­dóttir
43 08.10.2009 Skógrækt ríkisins Birkir Jón Jóns­son
470 16.03.2010 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um fjármálastjórn 50 ríkisstofnana Fjárlaganefnd
602 29.04.2010 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um fjármálastjórn ráðuneyta og skil rekstraráætlana Fjárlaganefnd
600 28.04.2010 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um framkvæmd fjárlaga til ágúst 2009 Fjárlaganefnd
594 20.04.2010 Skýrsla samgöngu- og sveitarstjórnarráð­herra um framkvæmd samgönguáætlunar 2008 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
705 11.09.2010 Skýrsla þing­mannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknar­nefnd­ar Alþingis Þing­mannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknar­nefnd­ar Alþingis
142 03.11.2009 Snjóflóðavarnir í Tröllagili Birkir Jón Jóns­son
184 11.11.2009 Sparnaður af breytingum á héraðsdómstólum, sýslumannsembættum og lögreglu Gunnar Bragi Sveins­son
689 02.09.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
374 16.02.2010 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (lækkun framlaga) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
126 02.11.2009 Starfsemi skattstofa á landsbyggðinni Einar K. Guðfinns­son
648 01.06.2010 Starfsmenn dómstóla Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
33 07.10.2009 Starfsráðningar í ráðuneytum Birkir Jón Jóns­son
362 03.02.2010 Starfsstöðvar Ríkisútvarpsins Birkir Jón Jóns­son
159 05.11.2009 Stefna ríkisstjórnarinnar um ríkislaun Guðlaugur Þór Þórðar­son
658 09.06.2010 Stjórnarráð Íslands (sameining ráðuneyta) Forsætis­ráð­herra
152 04.11.2009 Stjórnlagaþing (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
377 16.02.2010 Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu Sigurgeir Sindri Sigurgeirs­son
147 04.11.2009 Stofnun framhaldsskóla í Grindavík Unnur Brá Konráðs­dóttir
146 04.11.2009 Stofnun framhaldsskóla í Rangárþingi Unnur Brá Konráðs­dóttir
650 04.06.2010 Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
178 10.11.2009 Stuðningur við atvinnulaus ungmenni Jónína Rós Guðmunds­dóttir
179 10.11.2009 Stuðningur við atvinnulaus ungmenni Jónína Rós Guðmunds­dóttir
127 02.11.2009 Styrkir til framkvæmda í fráveitumálum Einar K. Guðfinns­son
384 18.02.2010 Styrkir til útgáfumála og eftirlit með notkun fjár Margrét Tryggva­dóttir
518 31.03.2010 Stækkun Þorlákshafnar Árni Johnsen
601 28.04.2010 Stærstu eigendur Íslandsbanka og Arion banka Einar K. Guðfinns­son
306 04.12.2009 Stöðugildi á aðalskrifstofum ráðuneyta Kristján Þór Júlíus­son
34 07.10.2009 Störf án staðsetningar Birkir Jón Jóns­son
587 31.03.2010 Sumarlokanir á heimilum og stofnunum Ragnheiður E. Árna­dóttir
588 31.03.2010 Sumarlokanir á heimilum og stofnunum fyrir aldraða og fatlaða Ragnheiður E. Árna­dóttir
439 08.03.2010 Tannvernd grunnskólabarna Sigmundur Ernir Rúnars­son
502 25.03.2010 Tekjur og tekjustofnar Ríkisútvarpsins ohf. Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
506 31.03.2010 Tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis) Fjármála­ráð­herra
226 19.11.2009 Tekjuskattur o.fl. (landið eitt skattumdæmi o.fl.) Fjármála­ráð­herra
360 03.02.2010 Tilfærsla verkefna frá Umhverfisstofnun til Heilbrigðiseftirlits Austurlands Kristján Þór Júlíus­son
561 31.03.2010 Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (ný úrræði fyrir einstaklinga í greiðsluerfiðleikum) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
182 10.11.2009 Togararall Einar K. Guðfinns­son
562 31.03.2010 Umboðsmaður skuldara (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
553 31.03.2010 Umferðarlög (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
622 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
623 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
624 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
625 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
626 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
627 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
628 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
629 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
630 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
631 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
632 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
633 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
106 23.10.2009 Umönnunarbætur Sigmundur Ernir Rúnars­son
139 03.11.2009 Uppbygging dreifnáms og fjarnáms Eygló Harðar­dóttir
216 13.11.2009 Uppbygging fiskeldis (heildarlög) Ólöf Nordal
215 16.11.2009 Upptaka evru Ólöf Nordal
88 21.10.2009 Útvarp frá Alþingi Davíð Stefáns­son
581 31.03.2010 Varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar) Utanríkis­ráð­herra
234 19.11.2009 Vaxtabætur Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
673 15.06.2010 Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
205 26.11.2009 Veiðar á ref og mink Einar K. Guðfinns­son
656 08.06.2010 Veiðikortasjóður Guðlaugur Þór Þórðar­son
130 03.11.2009 Veittar áminningar og skipun tilsjónarmanna Þorgerður K. Gunnars­dóttir
187 11.11.2009 Verkefni héraðsdómstóla Gunnar Bragi Sveins­son
104 23.10.2009 Vetraríþróttamiðstöð Íslands Sigmundur Ernir Rúnars­son
555 31.03.2010 Vinnumarkaðsstofnun (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
428 03.03.2010 Vistvæn innkaup Eygló Harðar­dóttir
5 08.10.2009 Þjóðarat­kvæða­greiðslur (heildarlög) Þór Saari
2 05.10.2009 Þjóðhagsáætlun 2010 Forsætis­ráð­herra
72 16.10.2009 Þjónusta á landsbyggðinni Guðrún Erlings­dóttir
79 19.10.2009 Þjónusta Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja Guðrún Erlings­dóttir
664 11.06.2010 Þjónusturannsóknir á sviði dýraheilbrigðis Árni Þór Sigurðs­son
136 03.11.2009 Þjónustusamningur við Ríkisútvarpið ohf. Þorgerður K. Gunnars­dóttir
277 30.11.2009 Þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
432 04.03.2010 Þýðing Lissabonsáttmálans Vigdís Hauks­dóttir
177 10.11.2009 Þýðingarvinna Jónína Rós Guðmunds­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift