Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
141 04.11.2010 Aðgerðir til að stuðla að sátt við heimilin Bjarni Benedikts­son
489 03.02.2011 Aðstoðarmenn ráð­herra, fjölmiðlafulltrúar og tímabundnar ráðningar Eygló Harðar­dóttir
602 15.03.2011 Afdráttarskattur á vaxtagreiðslur úr landi Ragnheiður E. Árna­dóttir
341 06.12.2010 Afdrif sérgreinaþjónustu St. Jósefsspítala Gunnar Bragi Sveins­son
580 14.03.2011 Almenningsbókasöfn (gjaldtökuheimildir) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
240 18.11.2010 Aukin verkefni eftirlitsstofnana Sigmundur Ernir Rúnars­son
156 08.11.2010 Ábendingar Ríkis­endur­skoðunar um kaup Fasteigna ríkissjóðs á málningarvinnu Fjárlaganefnd
242 18.11.2010 Áhrif fækkunar ríkisstarfsmanna á fjárhag sveitarfélaga Sigmundur Ernir Rúnars­son
765 15.04.2011 Ákvæði laga um opinberar eftirlitsreglur Birgir Ármanns­son
455 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
456 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
457 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
458 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
459 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
460 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
461 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
462 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
463 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
464 27.01.2011 Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum Mörður Árna­son
112 21.10.2010 Bankasýsla ríkisins (brottfall laganna) Guðlaugur Þór Þórðar­son
506 14.02.2011 Beiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskóla Sigmundur Ernir Rúnars­son
663 30.03.2011 Biðlisti eftir þjónustu barna- og unglingageðdeildar Guðmundur Steingríms­son
424 18.01.2011 Bólusetning við svínaflensu Vigdís Hauks­dóttir
859 27.05.2011 Breytingar á sjúkrahúsinu á Húsavík Guðlaugur Þór Þórðar­son
768 02.05.2011 Brottfall laga um ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta Vigdís Hauks­dóttir
158 09.11.2010 Byggðastofnun (þagnarskylda) Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
721 07.04.2011 Byggðastofnun (ársfundur og stjórnarmenn) Iðnaðar­ráð­herra
631 23.03.2011 Bygging nýs Landspítala Siv Friðleifs­dóttir
512 15.02.2011 Bygging tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu við Reykjavíkurhöfn Mörður Árna­son
246 18.11.2010 Dómstólar (fjölgun dómara) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
270 24.11.2010 Dýpkunarframkvæmdir í Hornafjarðarhöfn Unnur Brá Konráðs­dóttir
98 20.10.2010 Efling íslenskrar kvikmyndagerðar Gunnar Bragi Sveins­son
26 05.10.2010 Efnahagsáætlun Íslands og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Einar K. Guðfinns­son
255 24.11.2010 Eftirlit og bótasvik Siv Friðleifs­dóttir
438 25.01.2011 Eftirlit Ríkis­endur­skoðunar með kostnaði við umsókn um aðild að ESB Einar K. Guðfinns­son
662 30.03.2011 Eftirlit Umhverfisstofnunar Eygló Harðar­dóttir
417 18.01.2011 Eigendur banka, jöklabréfa og skuldbindingar ríkissjóðs Vigdís Hauks­dóttir
353 07.12.2010 Eiginfjárframlag til SAT eignarhaldsfélags hf. Eygló Harðar­dóttir
590 14.03.2011 Eiginfjárframlög ríkisins til nýju bankanna Kristján Þór Júlíus­son
754 14.04.2011 Embætti sérstaks saksóknara (flutningur efnahagsbrotadeildar) Innanríkis­ráð­herra
858 27.05.2011 Endurbætur á húsnæði Heilbrigðisstofnunar Suðurlands Guðlaugur Þór Þórðar­son
488 03.02.2011 Endurgreiðsla á virðisaukaskatti Álfheiður Inga­dóttir
166 09.11.2010 Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna útgjalda af völdum eldgossins í Eyjafjallajökli Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
61 14.10.2010 Evrópska efnahagssvæðið (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA) Utanríkis­ráð­herra
899 02.09.2011 Fangelsismál Sigurður Ingi Jóhanns­son
385 15.12.2010 Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
467 31.01.2011 Ferðamálaáætlun 2011--2020 Iðnaðar­ráð­herra
114 21.10.2010 Félagsleg aðstoð (hámark umönnunargreiðslna) Birkir Jón Jóns­son
335 06.12.2010 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir hreyfihamlaðra) Gunnar Bragi Sveins­son
136 04.11.2010 Fjarskipti (fjarskiptaáætlun, stjórnun, úthlutun tíðna o.fl.) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
76 15.10.2010 Fjáraukalög 2010 Fjármála­ráð­herra
867 31.05.2011 Fjáraukalög 2011 Pétur H. Blöndal
901 02.09.2011 Fjáraukalög 2011 (brottfall heimildar til sölu á hlutum ríkisins í sparisjóðum) Eygló Harðar­dóttir
592 14.03.2011 Fjárhagsfyrirgreiðsla til fyrirtækjanna VBS hf., Saga Capital hf. o.fl. Kristján Þór Júlíus­son
465 27.01.2011 Fjárhagsleg áhætta ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands vegna fyrirtækja á fjármálamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
594 14.03.2011 Fjárhagsleg endurskipulagning vátryggingafélagsins Sjóvár Kristján Þór Júlíus­son
1 01.10.2010 Fjárlög 2011 Fjármála­ráð­herra
686 31.03.2011 Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi) Þór Saari
350 06.12.2010 Fjöldi aðgerða á spítölum og heilbrigðisstofnunum með skurðstofur Guðlaugur Þór Þórðar­son
243 18.11.2010 Fjöldi opinberra starfsmanna síðustu þrjú ár Guðlaugur Þór Þórðar­son
407 17.01.2011 Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna) Innanríkis­ráð­herra
773 04.05.2011 Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (brottfall laganna) Björn Valur Gísla­son
427 18.01.2011 Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði Eygló Harðar­dóttir
772 03.05.2011 Flutningur Landhelgisgæslunnar á Miðnesheiði Eygló Harðar­dóttir
534 17.02.2011 Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar Björgvin G. Sigurðs­son
426 18.01.2011 Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja Eygló Harðar­dóttir
59 15.10.2010 Formleg innleiðing fjármálareglu (vöxtur ríkisútgjalda) Tryggvi Þór Herberts­son
346 06.12.2010 Forsendur fyrir uppbyggingu Landspítala og framtíðarstarfsemi Gunnar Bragi Sveins­son
597 14.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, efling forvarna o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
574 14.03.2011 Framkvæmd skólastarfs í framhaldsskólum skólaárin 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008 Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
380 14.12.2010 Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut Mennta­málanefnd
618 23.03.2011 Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2011--2013 Jón Gunnars­son
382 14.12.2010 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
781 10.05.2011 Framkvæmdir og kostnaður við Landeyjahöfn Eygló Harðar­dóttir
445 25.01.2011 Framleiðnisjóður land­búnaðarins Sigurður Ingi Jóhanns­son
13 04.10.2010 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara) Einar K. Guðfinns­son
894 11.06.2011 Framlög ríkisins til SpKef og Byrs Guðlaugur Þór Þórðar­son
383 14.12.2010 Framlög til kvikmyndagerðar og fleiri listgreina Sigurgeir Sindri Sigurgeirs­son
352 07.12.2010 Framlög til málefna fatlaðra Pétur H. Blöndal
425 18.01.2011 Framvinda verkefna til stuðnings Suðurnesjum Eygló Harðar­dóttir
354 07.12.2010 Frjáls félagasamtök, skattgreiðslur og styrkir Eygló Harðar­dóttir
542 28.02.2011 Fæðingar- og foreldraorlof Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
447 25.01.2011 Fækkun starfa á heilbrigðisstofnunum Sigurður Ingi Jóhanns­son
615 16.03.2011 Gagnasafn RÚV Birgitta Jóns­dóttir
397 17.12.2010 Gagnaver og tekjur ríkisins af þeim Sigurður Ingi Jóhanns­son
359 09.12.2010 Gistináttaskattur (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
219 16.11.2010 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
630 23.03.2011 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (tímamörk umsóknar) Innanríkis­ráð­herra
759 14.04.2011 Greiðsla virðisaukaskatts Bjarni Benedikts­son
55 12.10.2010 Greiðsluaðlögun einstaklinga (tímabundin frestun greiðslna) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
483 02.02.2011 Greiðslubyrði íslenska ríkisins Vigdís Hauks­dóttir
556 02.03.2011 Greiðslur til nefnda á vegum Stjórnarráðsins Margrét Tryggva­dóttir
54 12.10.2010 Greiðslur til þróunarsjóðs EFTA Vigdís Hauks­dóttir
733 15.04.2011 Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar Árni Johnsen
862 30.05.2011 Grundvallarskilgreiningar löggæslu á Íslandi og gerð löggæsluáætlunar fyrir Ísland Gunnar Bragi Sveins­son
46 07.10.2010 Hafnalög (Helguvíkurhöfn) Árni Johnsen
342 06.12.2010 Hagræði við sameiningu Landspítala og Borgarspítala Gunnar Bragi Sveins­son
572 14.03.2011 Hagþjónusta land­búnaðarins o.fl. (afnám stofnunarinnar) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
886 09.06.2011 Heildarkostnaður við stjórnlaganefnd Guðlaugur Þór Þórðar­son
494 22.02.2011 Heildarúttekt á starfsemi æskulýðs- og ungmennasamtaka á Íslandi Mennta­málanefnd
142 04.11.2010 Heilsufarslegar afleiðingar af boðuðum niðurskurði á heilbrigðisstofnunum Gunnar Bragi Sveins­son
902 02.09.2011 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. (brottfall laganna) Eygló Harðar­dóttir
749 12.04.2011 Heyrnartæki og kostnaðarþátttaka ríkisins Bjarni Benedikts­son
137 04.11.2010 Hlutabætur í atvinnuleysi Álfheiður Inga­dóttir
100 20.10.2010 Húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
231 18.11.2010 Höfuðstöðvar Skógræktar ríkisins Sigmundur Ernir Rúnars­son
153 08.11.2010 Innheimta fésekta og afplánun í fangelsinu að Bitru Vigdís Hauks­dóttir
373 09.12.2010 Innsiglingin í Grindavíkurhöfn Árni Johnsen
864 30.05.2011 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs) Viðskiptanefnd
688 31.03.2011 Íbúðalánasjóður og sérfræðiaðstoð Guðlaugur Þór Þórðar­son
213 16.11.2010 Íslensk friðargæsla Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
485 02.02.2011 Íslenskir háskólanemar Lilja Móses­dóttir
613 17.03.2011 Kaup á nýrri þyrlu Einar K. Guðfinns­son
301 29.11.2010 Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (sérregla um félagsaðild) Fjármála­ráð­herra
233 18.11.2010 Kostnaðargreining á spítölum Sigmundur Ernir Rúnars­son
70 14.10.2010 Kostnaður ráðuneyta við aðkeypta þjónustu, ráðgjöf og sérverkefni Guðlaugur Þór Þórðar­son
856 27.05.2011 Kostnaður ríkissjóðs við fangaflutninga Guðlaugur Þór Þórðar­son
85 18.10.2010 Kostnaður við flutning sjúklinga á milli heilbrigðisstofnana Jón Gunnars­son
771 03.05.2011 Kostnaður við jöfnun raforkuverðs Gunnar Bragi Sveins­son
543 24.02.2011 Kostnaður við Landsdóm o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
253 22.11.2010 Kostnaður við mannanafnanefnd Birgitta Jóns­dóttir
15 04.10.2010 Kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar Pétur H. Blöndal
415 17.01.2011 Kostnaður við stjórnlaganefnd Guðlaugur Þór Þórðar­son
413 17.01.2011 Kostnaður við stjórnlagaþing Guðlaugur Þór Þórðar­son
546 24.02.2011 Kostnaður við sölu Landsbanka Íslands o.fl. Björn Valur Gísla­son
786 10.05.2011 Kostnaður við tónlistar- og ráðstefnuhúsið Hörpu o.fl. Mörður Árna­son
366 09.12.2010 Kostnaður við vegagerð og tekjur af samgöngum Guðlaugur Þór Þórðar­son
414 17.01.2011 Kostnaður við þjóðfund Guðlaugur Þór Þórðar­son
162 09.11.2010 Kvensjúkdómaaðgerðir á St. Jósefsspítala og víðar Vigdís Hauks­dóttir
32 06.10.2010 Kynningarstarf vegna hvalveiða Mörður Árna­son
660 30.03.2011 Kæru­nefnd­ jafnréttismála Þorgerður K. Gunnars­dóttir
49 12.10.2010 Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög) Vigdís Hauks­dóttir
190 11.11.2010 Landlæknir og lýðheilsa (sameining stofnana) Heilbrigðis­ráð­herra
760 14.04.2011 Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
188 11.11.2010 Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
770 05.05.2011 Landsvirkjun Vigdís Hauks­dóttir
589 14.03.2011 Laun í Stjórnarráðinu Gunnar Bragi Sveins­son
585 14.03.2011 Launagreiðslur til stjórnenda banka, skilanefnda og slitastjórna Árni Þór Sigurðs­son
312 30.11.2010 Lausn á bráðavanda hjálparstofnana Vigdís Hauks­dóttir
169 09.11.2010 Lánasjóður íslenskra námsmanna og ófjárráða háskólanemar Unnur Brá Konráðs­dóttir
357 08.12.2010 Leigusamningar um húsnæði hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra Ásbjörn Óttars­son
387 15.12.2010 Lífeyristryggingar Margrét Tryggva­dóttir
371 09.12.2010 Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum Árni Johnsen
570 03.03.2011 Lokafjárlög 2009 Fjármála­ráð­herra
466 27.01.2011 Lækkun húshitunarkostnaðar Einar K. Guðfinns­son
753 14.04.2011 Lögreglulög (fækkun lögregluumdæma o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
296 25.11.2010 Lögregluskóli ríkisins Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
378 14.12.2010 Mannanöfn (afgreiðsla hjá Þjóðskrá) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
514 15.02.2011 Mannauðsstefna Birkir Jón Jóns­son
248 18.11.2010 Markaðsátakið ,,Inspired by Iceland" Guðmundur Steingríms­son
220 17.11.2010 Mat á ávinningi Íslands af fríverslunarsamningum við Kína og Bandaríkin Gunnar Bragi Sveins­son
347 06.12.2010 Mat á kostnaði við rekstur sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana Gunnar Bragi Sveins­son
563 03.03.2011 Mat á skilaverði eignasafns Landsbanka Íslands hf. Gunnar Bragi Sveins­son
290 25.11.2010 Málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB Árni Johnsen
568 03.03.2011 Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar) Álfheiður Inga­dóttir
207 11.11.2010 Menningar- og heilsutengd ferðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
251 22.11.2010 Metanframleiðsla Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
307 06.12.2010 Mótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði Þuríður Backman
734 07.04.2011 Námsstyrkir (aukið jafnræði til náms) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
395 17.12.2010 Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (auknir stofnstyrkir til hitaveitna) Jón Gunnars­son
511 15.02.2011 Niðurskurður mannafla heilbrigðisstofnana Gunnar Bragi Sveins­son
91 19.10.2010 Nýjar nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og hópar Birgir Ármanns­son
692 07.04.2011 Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi Sigmundur Ernir Rúnars­son
189 11.11.2010 Opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis) Fjármála­ráð­herra
403 18.12.2010 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
722 07.04.2011 Orkustofnun og Íslenskar orkurannsóknir (afnám orkuráðs) Iðnaðar­ráð­herra
161 09.11.2010 Prestar á launaskrá hjá Biskupsstofu Vigdís Hauks­dóttir
369 09.12.2010 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
368 09.12.2010 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
130 02.11.2010 Raforkuverð Birkir Jón Jóns­son
16 04.10.2010 Rannsókn á einkavæðingu bankanna Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
22 04.10.2010 Rannsókn á Íbúðalánasjóði Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
408 17.01.2011 Rannsókn samgönguslysa (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
348 06.12.2010 Rannsóknarnefndir (heildarlög) Forsætisnefnd
25 05.10.2010 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
824 18.05.2011 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
318 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
319 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
320 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
321 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
322 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
323 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
324 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
325 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
326 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
327 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
328 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
329 30.11.2010 Ráðstöfunarfé ­ráð­herra Margrét Tryggva­dóttir
67 14.10.2010 Reglur um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar Árni Þór Sigurðs­son
588 14.03.2011 Reiðhallir Gunnar Bragi Sveins­son
178 10.11.2010 Rekstur sendiráða Björn Valur Gísla­son
731 07.04.2011 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og taka lífeyris) Pétur H. Blöndal
593 14.03.2011 Ríkisábyrgð á skuldbindingum Íslandsbanka hf., Straums-Burðaráss fjárfestingarbanka hf. Kristján Þór Júlíus­son
591 14.03.2011 Ríkisábyrgð til Nýja Kaupþings banka hf., nú Arion banka hf. Kristján Þór Júlíus­son
187 11.11.2010 Ríkisábyrgðir (ábyrgðargjald á grundvelli lánskjara, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
391 16.12.2010 Ríkisábyrgðir Sigurður Ingi Jóhanns­son
75 15.10.2010 Ríkisábyrgðir vegna innleystra ábyrgða föllnu bankanna þriggja Kristján Þór Júlíus­son
650 30.03.2011 Safnalög (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
871 03.06.2011 Sala áfengis Margrét Tryggva­dóttir
250 18.11.2010 Sala Landsbankans á fyrirtækjum Guðlaugur Þór Þórðar­son
872 03.06.2011 Sala tóbaks Margrét Tryggva­dóttir
875 06.06.2011 Sameining háskólastofnana og rekstur tveggja öflugra háskóla Baldur Þórhalls­son
53 12.10.2010 Samkomulag við Seðlabankann í Lúxemborg um kaup á útistandandi skuldabréfum Avens B.V. Vigdís Hauks­dóttir
388 15.12.2010 Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
666 30.03.2011 Samningur við Félagsvísindastofnun um mat á áhrifum skattabreytinga Sigmundur Ernir Rúnars­son
854 27.05.2011 Samskipti Seðlabanka Íslands við Moody's Guðlaugur Þór Þórðar­son
80 15.10.2010 Samvinnuráð um þjóðarsátt Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
345 06.12.2010 Sérhæfing heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni Gunnar Bragi Sveins­son
196 16.11.2010 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
349 06.12.2010 Sjúkraflutningar Eygló Harðar­dóttir
191 11.11.2010 Sjúkratryggingar (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir) Heilbrigðis­ráð­herra
784 10.05.2011 Sjúkratryggingar (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) Velferðar­ráð­herra
30 06.10.2010 Skattrannsóknir og skatteftirlit Mörður Árna­son
396 17.12.2010 Skipting ríkisútgjalda milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar Einar K. Guðfinns­son
549 28.02.2011 Skipun stjórnlagaráðs Álfheiður Inga­dóttir
344 06.12.2010 Skurðaðgerðir Gunnar Bragi Sveins­son
694 31.03.2011 Skýrsla fjármálaráð­herra um endurreisn viðskiptabankanna Fjármála­ráð­herra
738 07.04.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um eftirfylgni Félags- og tryggingamálanefnd
909 15.09.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2009 Fjárlaganefnd
539 24.02.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um fjárhagsstöðu Sveitarfélagsins Álftaness Fjárlaganefnd
737 07.04.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um sameiningu í ríkisrekstri Félags- og tryggingamálanefnd
740 07.04.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um sameiningu í ríkisrekstri Fjárlaganefnd
792 12.05.2011 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um þjónustusamninga Barnaverndarstofu og lok þeirra Félags- og tryggingamálanefnd
823 20.05.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
143 04.11.2010 Sparnaður ríkisins af boðuðum niðurskurði á heilbrigðisstofnunum Gunnar Bragi Sveins­son
530 17.02.2011 Staða barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun Unnur Brá Konráðs­dóttir
89 18.10.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
356 07.12.2010 Staða Íbúðalánasjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
533 17.02.2011 Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
691 31.03.2011 Staða skólamála Þorgerður K. Gunnars­dóttir
182 11.11.2010 Starfsemi og rekstur náttúrustofa Birkir Jón Jóns­son
418 18.01.2011 Starfsemi sendiráða og ræðismannsskrifstofa Vigdís Hauks­dóttir
671 31.03.2011 Starfsendurhæfingarstöðvar Vigdís Hauks­dóttir
401 17.12.2010 Starfsmannahald Landsvirkjunar Margrét Tryggva­dóttir
74 15.10.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
258 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
259 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
260 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
261 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
262 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
263 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
264 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
265 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
266 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
267 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
268 24.11.2010 Starfsmannahald og aðkeypt þjónusta hjá ráðuneytinu Kristján Þór Júlíus­son
298 25.11.2010 Stjórn vatnamála (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
412 17.01.2011 Stjórnsýsluskóli Stjórnarráðsins Guðlaugur Þór Þórðar­son
633 23.03.2011 Stofnfjáreign ríkisins í sparisjóðum Eygló Harðar­dóttir
821 17.05.2011 Stofnframkvæmdir í vegagerð Einar K. Guðfinns­son
789 10.05.2011 Stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir Björn Valur Gísla­son
87 18.10.2010 Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur o.fl. (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn) Árni Þór Sigurðs­son
430 18.01.2011 Stofnun þjóðhagsstofnunar Mörður Árna­son
587 14.03.2011 Stuðningur ríkisins til starfsendurhæfingar Sigmundur Ernir Rúnars­son
73 15.10.2010 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (brottfall ákvæðis um lágmarksfjárhæð) Eygló Harðar­dóttir
157 09.11.2010 Styrkir frá Evrópusambandinu Vigdís Hauks­dóttir
513 15.02.2011 Styrkir og lánveitingar til íslensks atvinnulífs Birkir Jón Jóns­son
640 24.03.2011 Styrkir vegna aðildarumsóknar Íslands að Evrópusambandinu Birgir Ármanns­son
492 14.02.2011 Stytting þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og Norðausturlands Sigmundur Ernir Rúnars­son
372 09.12.2010 Stækkun Þorlákshafnar Árni Johnsen
628 22.03.2011 Stöður lækna á Landspítala Siv Friðleifs­dóttir
51 12.10.2010 Störf á heilbrigðisstofnunum Gunnar Bragi Sveins­son
777 04.05.2011 Sæstrengir Vigdís Hauks­dóttir
453 27.01.2011 Tekjur af akstri um Suðurlandsveg, Vesturlandsveg og Reykjanesbraut Sigurður Ingi Jóhanns­son
452 27.01.2011 Tekjur af ökutækjum og umferð Sigurður Ingi Jóhanns­son
603 15.03.2011 Tekjur ríkissjóðs, skattleysismörk og hálaunaþrep Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
57 12.10.2010 Tekjur RÚV af viðskiptum við stjórnmálasamtök Margrét Tryggva­dóttir
903 02.09.2011 Tekjur sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga Guðlaugur Þór Þórðar­son
138 04.11.2010 Tæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni Eygló Harðar­dóttir
495 14.02.2011 Umferðarlög (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
416 17.01.2011 Umferðarslys og vöruflutningar á þjóðvegum Margrét Tryggva­dóttir
283 25.11.2010 Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi Árni Johnsen
381 14.12.2010 Upplýsingalög (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
550 01.03.2011 Uppsagnir ríkisstarfsmanna Sigmundur Ernir Rúnars­son
669 31.03.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
800 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
801 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
802 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
803 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
804 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
805 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
806 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
807 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
808 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
809 17.05.2011 Utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna Vigdís Hauks­dóttir
402 18.12.2010 Úrskurðar­nefnd­ um viðskipti við fjármálafyrirtæki Margrét Tryggva­dóttir
887 09.06.2011 Úrskurðar­nefnd­ um viðskipti við fjármálafyrirtæki Margrét Tryggva­dóttir
709 31.03.2011 Úrskurðar­nefnd­ umhverfis- og auð­lindamála (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
423 18.01.2011 Úrskurður Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð við gagnaver í Reykjanesbæ Vigdís Hauks­dóttir
338 06.12.2010 Útgáfa kynningarblaðs vegna kosninga til stjórnlagaþings Sigurður Kári Kristjáns­son
762 15.04.2011 Útgáfa Umhverfisstofnunar á starfsleyfum Kristján Þór Júlíus­son
144 04.11.2010 Útgjaldaauki fyrir sjúklinga og aðstandendur sjúklinga Gunnar Bragi Sveins­son
444 25.01.2011 Útgjöld til vegaframkvæmda Sigurður Ingi Jóhanns­son
752 12.04.2011 Útleiga á skurðstofum Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja Ragnheiður E. Árna­dóttir
281 25.11.2010 Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins Árni Johnsen
165 09.11.2010 Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna Þorgerður K. Gunnars­dóttir
244 18.11.2010 Vanskil meðlagsgreiðslna Birkir Jón Jóns­son
168 09.11.2010 Varnargarðar og fyrirhleðslur á áhrifasvæði eldgossins í Eyjafjallajökli Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
398 17.12.2010 Varnarmálalög og tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum) Einar K. Guðfinns­son
317 30.11.2010 Varnarmálastofnun Ragnheiður E. Árna­dóttir
167 09.11.2010 Vegagerð á áhrifasvæði eldgosanna á Fimmvörðuhálsi og í Eyjafjallajökli Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
386 15.12.2010 Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
124 05.11.2010 Veiðikortasjóður Guðlaugur Þór Þórðar­son
374 13.12.2010 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
257 24.11.2010 Verkefni á sviði kynningarmála Sigurður Kári Kristjáns­son
670 31.03.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
810 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
811 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
812 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
813 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
814 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
815 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
816 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
817 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
818 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
819 17.05.2011 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
703 07.04.2011 Verslun með áfengi og tóbak (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
123 02.11.2010 Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (aukning á dráttarréttindum nokkurra ríkja) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
796 12.05.2011 Viðbrögð við ábendingum Ríkis­endur­skoðunar í skýrslu um þjónustusamninga Barnaverndarstofu Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
92 19.10.2010 Vörugjald af ökutækjum (endurgreiðsla gjalds af breyttum metanbílum) Mörður Árna­son
654 30.03.2011 Vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
24 05.10.2010 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (afnám sérstakra álagsgreiðslna) Mörður Árna­son
105 20.10.2010 Þjóðarat­kvæða­greiðslur (heildarlög) Þór Saari
2 04.10.2010 Þjóðhagsáætlun 2011 Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
717 07.04.2011 Þjóðhagsstofa (heildarlög) Eygló Harðar­dóttir
648 30.03.2011 Þjóðminjasafn Íslands (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
194 11.11.2010 Þjónustusamningar Sigurður Ingi Jóhanns­son
787 10.05.2011 Þróunarsjóður EFTA Guðlaugur Þór Þórðar­son
883 09.06.2011 Þýðing skýrslu rannsóknar­nefnd­ar Alþingis á ensku Margrét Tryggva­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift