Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
567 29.01.2013 100 ára afmæli kosningarréttar íslenskra kvenna 19. júní 2015 Ásta R. Jóhannes­dóttir
462 29.11.2012 Afnám einkaréttar á póstþjónustu Einar K. Guðfinns­son
58 14.09.2012 Afsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong Guðmundur Steingríms­son
495 30.11.2012 Almannatryggingar (frítekjumark) Velferðar­ráð­herra
676 11.03.2013 Almannatryggingar og málefni aldraðra (hækkun frítekjumarks aldraðra o.fl.) Ólöf Nordal
446 28.11.2012 Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (hlutverk þróunarsamvinnunefndar) Utanríkismálanefnd
195 05.10.2012 Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
649 06.03.2013 Áætlun í mannréttindamálum til fjögurra ára, 2013--2016 Innanríkis­ráð­herra
243 16.10.2012 Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum Sigmundur Ernir Rúnars­son
568 31.01.2013 Bjargráðasjóður Margrét Tryggva­dóttir
188 27.09.2012 Björgunarpakki til varnar evrunni Ásmundur Einar Daða­son
231 11.10.2012 Björgunarsjóður Evrópusambandsins Vigdís Hauks­dóttir
109 14.09.2012 Bókasafnalög (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
110 14.09.2012 Bókmenntasjóður o.fl. (Miðstöð íslenskra bókmennta) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
84 14.09.2012 Breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi Ásmundur Einar Daða­son
662 08.03.2013 Brunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélög Kristján L. Möller
282 23.10.2012 Búfjárhald (heildarlög) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
162 24.09.2012 Byggðastofnun (takmörkun kæruheimildar) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
647 06.03.2013 Byggingarkostnaður Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss Pétur H. Blöndal
463 29.11.2012 Byggingarreglugerð Sigurður Ingi Jóhanns­son
475 30.11.2012 Dómstólar (fjöldi dómara) Innanríkis­ráð­herra
435 21.11.2012 Dótturfélög Seðlabanka Íslands Margrét Tryggva­dóttir
674 11.03.2013 Efling þátttöku félagasamtaka á sviði umhverfisverndar og útivistar við mat á umhverfisáhrifum Umhverfis- og samgöngunefnd, meiri hluti
61 14.09.2012 Eftirlit Ríkis­endur­skoðunar með kostnaði við umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu Einar K. Guðfinns­son
379 07.11.2012 Embætti umboðsmanns eldri borgara Vigdís Hauks­dóttir
404 13.11.2012 Embættismannakvóti Evrópusambandsins Vigdís Hauks­dóttir
503 30.11.2012 Endurskoðendur (prófnefnd, eftirlit o.fl., EES-reglur) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
533 16.01.2013 Evrópska stöðugleikakerfið Vigdís Hauks­dóttir
133 20.09.2012 Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
466 30.11.2012 Ferjusiglingar yfir Arnarfjörð Lilja Rafney Magnús­dóttir
225 10.10.2012 Fisktækniskólinn Sigurður Ingi Jóhanns­son
153 20.09.2012 Fjáraukalög 2012 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
1 11.09.2012 Fjárlög 2013 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
705 27.03.2013 Fjárreiður stofnana og rannsóknarsetra sem heyra undir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
242 16.10.2012 Fjárveitingar til menningarverkefna úti á landi Sigmundur Ernir Rúnars­son
276 22.10.2012 Fjárveitingar til refa- og minkaveiða Arnbjörg Sveins­dóttir
575 11.02.2013 Fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2013--2016 Innanríkis­ráð­herra
240 16.10.2012 Flughlað og ný flugstöð á Akureyrarflugvelli Sigmundur Ernir Rúnars­son
552 24.01.2013 Flutningur réttargeðdeildar frá Sogni að Kleppi Sigurður Ingi Jóhanns­son
57 14.09.2012 Formleg innleiðing fjármálareglu Tryggvi Þór Herberts­son
682 14.03.2013 Framhaldsskólar (vinnustaðanám, gjaldtökuheimild o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
617 25.02.2013 Framkvæmd samgönguáætlunar 2011 Innanríkis­ráð­herra
267 18.10.2012 Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks Þorgerður K. Gunnars­dóttir
318 25.10.2012 Framkvæmdir á Vestfjarðavegi Eyrún Ingibjörg Sigþórs­dóttir
241 16.10.2012 Framlög ríkisins til listfélaga Sigmundur Ernir Rúnars­son
227 10.10.2012 Friðlýst svæði og landvarsla Sigurður Ingi Jóhanns­son
306 24.10.2012 Frumkvöðla- og nýsköpunarstarf Arnbjörg Sveins­dóttir
307 24.10.2012 Fræða- og rannsóknarstarf á Austurlandi Arnbjörg Sveins­dóttir
407 14.11.2012 Fyrirhuguð uppbygging Landspítala Birna Lárus­dóttir
496 30.11.2012 Fæðingar- og foreldraorlof (hækkun greiðslna og lenging) Velferðar­ráð­herra
539 22.01.2013 Fækkun starfa Vigdís Hauks­dóttir
113 14.09.2012 Gistináttagjald Unnur Brá Konráðs­dóttir
440 22.11.2012 Gjaldeyrisvarasjóður Ásmundur Einar Daða­son
71 13.09.2012 Greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga Einar K. Guðfinns­son
253 17.10.2012 Greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga Einar K. Guðfinns­son
498 30.11.2012 Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds) Velferðar­ráð­herra
334 05.11.2012 Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar Árni Johnsen
350 05.11.2012 Hafnalög (Helguvíkurhöfn) Árni Johnsen
577 11.02.2013 Hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
222 10.10.2012 Hafrannsóknastofnun og Fiskistofa Sigurður Ingi Jóhanns­son
477 30.11.2012 Happdrætti (Happdrættisstofa og bann við greiðsluþjónustu) Innanríkis­ráð­herra
114 14.09.2012 Háskólanemar og námsstyrkir Unnur Brá Konráðs­dóttir
315 25.10.2012 Heilsársvegur um Kjöl Kristján Þór Júlíus­son
482 30.11.2012 Heimildir Íbúðalánasjóðs til að veita óverðtryggð lán Lilja Móses­dóttir
285 23.10.2012 Hlutverk ofanflóðasjóðs Mörður Árna­son
147 19.09.2012 Húsakostur Listaháskóla Íslands Sigmundur Ernir Rúnars­son
313 25.10.2012 Húsavíkurflugvöllur Kristján L. Möller
438 21.11.2012 Innheimtur og fullnustugerðir vegna neytendalána í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélaga Margrét Tryggva­dóttir
331 05.11.2012 Innsiglingin í Grindavíkurhöfn Árni Johnsen
514 12.12.2012 IPA-styrkir Vigdís Hauks­dóttir
500 30.11.2012 Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun) Utanríkis­ráð­herra
502 30.11.2012 Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
111 14.09.2012 Íþróttalög (lyfjaeftirlit) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
269 18.10.2012 Kaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllum Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
382 07.11.2012 Kennitöluútgáfa Þjóðskrár Íslands Sigurður Ingi Jóhanns­son
396 13.11.2012 Kennsla og rannsóknir í lífrænum greinum og erfðatækni í landbúnaði Þuríður Backman
591 12.02.2013 Kirkjujarðir o.fl. Birgitta Jóns­dóttir
632 04.03.2013 Kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
433 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði beinna skatta vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
434 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði tolla vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
431 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði virðisaukaskatts vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
432 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði vörugjalda vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
260 17.10.2012 Kostnaður við embætti saksóknara Alþingis vegna landsdómsmáls gegn Geir H. Haarde Ragnheiður E. Árna­dóttir
91 14.09.2012 Kostnaður við landsdómsmál gegn Geir H. Haarde Ragnheiður E. Árna­dóttir
377 06.11.2012 Kostnaður við lögfestingu samnings um réttindi fatlaðs fólks Vigdís Hauks­dóttir
405 13.11.2012 Kostnaður við málaferli seðlabankastjóra Ásmundur Einar Daða­son
209 08.10.2012 Kostnaður við málarekstur ríkisins vegna kröfu um ógildingu ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA Margrét Tryggva­dóttir
185 26.09.2012 Kostnaður við ráð­herraskipti Vigdís Hauks­dóttir
430 22.11.2012 Kostnaður við skattamál vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
27 13.09.2012 Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög) Vigdís Hauks­dóttir
531 15.01.2013 Land Skógræktar ríkisins í Fljótshlíð Unnur Brá Konráðs­dóttir
263 18.10.2012 Launakjör saksóknara Ragnheiður E. Árna­dóttir
581 11.02.2013 Lausn skuldavandans og snjóhengjuvandans Lilja Móses­dóttir
630 28.02.2013 Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
436 22.11.2012 Lánasöfn í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélaga Margrét Tryggva­dóttir
666 09.03.2013 Lánveiting Seðlabanka Íslands til Kaupþings hf. 6. október 2008 Fjárlaganefnd
90 14.09.2012 Leyfisgjöld og frjáls og opinn hugbúnaður Ásmundur Einar Daða­son
359 05.11.2012 Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum Árni Johnsen
271 18.10.2012 Lokafjárlög 2011 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
143 19.09.2012 Lokun E-deildar sjúkrahússins á Akranesi Ásmundur Einar Daða­son
526 20.12.2012 Lyf við ADHD Margrét Tryggva­dóttir
42 13.09.2012 Mannvirki og brunavarnir Höskuldur Þórhalls­son
64 13.09.2012 Málefni innflytjenda (stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.) Velferðar­ráð­herra
349 05.11.2012 Málshöfðun og skaðabótakrafa á hendur breska ríkinu, NATO og ESB Árni Johnsen
384 07.11.2012 Málsmeðferð landlæknis við úrlausn stjórnsýslumála Margrét Tryggva­dóttir
443 23.11.2012 Málsvörn í dómsmálum gegn ríkinu og undirstofnunum þess Lilja Móses­dóttir
681 14.03.2013 Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, meðferð úrgangs og úrvinnslugjald) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
196 05.10.2012 Menningarstefna Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
453 29.11.2012 Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög) Róbert Marshall
393 13.11.2012 Mótun framleiðslustefnu í lífrænum landbúnaði Þuríður Backman
154 20.09.2012 Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
119 18.09.2012 Mótun reglna um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar Árni Þór Sigurðs­son
484 30.11.2012 Námsgögn og starfsnám nemenda á starfsbrautum fyrir fatlaða í framhaldsskólum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
403 13.11.2012 Námskeið um samband Íslands og Evrópu Vigdís Hauks­dóttir
144 19.09.2012 Náttúruminjasafn Íslands Siv Friðleifs­dóttir
429 21.11.2012 Náttúruvernd (heildarlög) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
544 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
545 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
546 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
547 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
548 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
549 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
550 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
551 28.01.2013 Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar Vigdís Hauks­dóttir
419 20.11.2012 Neysluviðmið Margrét Tryggva­dóttir
437 21.11.2012 Neytendalán í eigu Seðlabanka Íslands og dótturfélaga Margrét Tryggva­dóttir
72 13.09.2012 Niðurfærsla lána til almennings Einar K. Guðfinns­son
264 18.10.2012 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna) Einar K. Guðfinns­son
574 11.02.2013 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (kyntar veitur) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
332 05.11.2012 Ný Vestmannaeyjaferja Árni Johnsen
696 21.03.2013 Nýjar samgöngustofnanir (breyting ýmissa laga) Umhverfis- og samgöngunefnd
249 17.10.2012 Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi Sigmundur Ernir Rúnars­son
288 23.10.2012 Opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
422 20.11.2012 Opinber innkaup og Ríkiskaup Sigurður Ingi Jóhanns­son
692 19.03.2013 Opinber skjalasöfn (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
198 05.10.2012 Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
319 25.10.2012 Opinberir háskólar (landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
408 15.11.2012 Óverðtryggð lán hjá Íbúðalánasjóði Margrét Tryggva­dóttir
357 05.11.2012 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
355 05.11.2012 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
50 14.09.2012 Rannsókn á einkavæðingu banka Skúli Helga­son
527 21.12.2012 Rannsókn á einkavæðingu bankanna Vigdís Hauks­dóttir
131 19.09.2012 Rannsókn samgönguslysa Innanríkis­ráð­herra
690 19.03.2013 Rannsóknar­nefnd­ á heilbrigðissviði (heildarlög, rannsóknir óvæntra atvika) Álfheiður Inga­dóttir
201 08.10.2012 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
468 29.11.2012 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
684 15.03.2013 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
652 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
654 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
657 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
659 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
653 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og Fjármálaeftirlitsins Guðlaugur Þór Þórðar­son
658 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins og heilbrigðisstofnana Guðlaugur Þór Þórðar­son
656 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, ríkisskattstjóra og yfirskattanefndar Guðlaugur Þór Þórðar­son
655 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, sýslumannsembætta og lögreglu Guðlaugur Þór Þórðar­son
660 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum Ríkis­endur­skoðunar Guðlaugur Þór Þórðar­son
648 06.03.2013 Rekstrarkostnaður Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúss Pétur H. Blöndal
250 17.10.2012 Rekstur framhaldsskóla Eygló Harðar­dóttir
246 16.10.2012 Rekstur og stjórnsýsla Vatnajökulsþjóðgarðs Unnur Brá Konráðs­dóttir
538 22.01.2013 Rekstur ráðuneyta og starfsmannafjöldi árin 2010-2012 Vigdís Hauks­dóttir
410 15.11.2012 Reykjanesbraut Guðlaugur Þór Þórðar­son
678 12.03.2013 Réttindagæsla fatlaðs fólks Velferðar­ráð­herra
387 08.11.2012 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (veiting starfs) Sigríður Á. Andersen
194 05.10.2012 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
598 14.02.2013 Sala á eignarhlut ríkisins í Símanum Margrét Tryggva­dóttir
151 20.09.2012 Sala á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum (söluheimild og reglur um söluferli) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
609 20.02.2013 Sameining rannsóknarnefnda í rannsóknar­nefnd­ samgönguslysa (breyting ýmissa laga) Umhverfis- og samgöngunefnd
589 12.02.2013 Samkomulag þjóðkirkjunnar og ríkisins um kirkjujarðir og launagreiðslur Birgitta Jóns­dóttir
148 19.09.2012 Sauðfjárveikivarnagirðingar Ásmundur Einar Daða­son
258 17.10.2012 Seta seðlabankastjóra í stjórnum félaga Eygló Harðar­dóttir
494 30.11.2012 Sjúkratryggingar o.fl. (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun) Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
145 19.09.2012 Sjúkratryggingar og lyfjalög (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði, frestun) Velferðar­ráð­herra
128 20.09.2012 Skipan ferðamála (stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
311 24.10.2012 Skipting hreindýraarðs Arnbjörg Sveins­dóttir
293 24.10.2012 Skipun rannsóknar­nefnd­ar til að skoða starfshætti ráðuneyta og Seðlabanka Íslands Þór Saari
156 20.09.2012 Skólatannlækningar Sigmundur Ernir Rúnars­son
277 22.10.2012 Skrifstofur alþingismanna Vigdís Hauks­dóttir
505 30.11.2012 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um endurskoðun ríkisreiknings 2010 Fjárlaganefnd
481 30.11.2012 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um Lánasjóð íslenskra námsmanna, lánshæfi náms og þróun útlána Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
210 08.10.2012 Skýrslubeiðnir til Ríkis­endur­skoðunar Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
244 16.10.2012 Snjóflóðavarnir Sigmundur Ernir Rúnars­son
14 13.09.2012 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
412 15.11.2012 Staða löggæslumála Guðlaugur Þór Þórðar­son
261 18.10.2012 Starfsemi skilanefnda Kristján Þór Júlíus­son
214 10.10.2012 Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga, flutningur verkefna) Forsætis­ráð­herra
522 19.12.2012 Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
618 25.02.2013 Stofnun opinbers hlutafélags um byggingu nýs Landspítala við Hringbraut í Reykjavík (opinber framkvæmd) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
510 11.12.2012 Stofnun þjóðhagsstofnunar Mörður Árna­son
121 19.09.2012 Stuðningur við íslenska tónlist Skúli Helga­son
389 13.11.2012 Stærstu eigendur Íslandsbanka og Arion banka Einar K. Guðfinns­son
199 05.10.2012 Sviðslistalög (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
459 29.11.2012 Svæðisbundin flutningsjöfnun (gildistími og framkvæmd styrkveitinga) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
441 22.11.2012 Tekjur ríkissjóðs af sköttum og gjöldum tengdum mengun Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
644 06.03.2013 Tekjuskattur árin 2008--2012 Atli Gísla­son
413 19.11.2012 Tekjutap ríkisins vegna samdráttar á virðisaukaskatti af innlendum vörum og þjónustu Vigdís Hauks­dóttir
309 24.10.2012 Tilflutningur verkefna frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga Arnbjörg Sveins­dóttir
140 19.09.2012 Tjón af fjölgun refa Ásmundur Einar Daða­son
238 16.10.2012 Tjón af völdum gróðurelda Einar K. Guðfinns­son
142 19.09.2012 Tækjakostur á Landspítalanum Ásmundur Einar Daða­son
409 14.11.2012 Umferð og framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu Guðlaugur Þór Þórðar­son
179 25.09.2012 Umferðarlög (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
329 05.11.2012 Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar Árni Johnsen
633 04.03.2013 Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (stækkun hafnar og vegtenging) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
348 05.11.2012 Uppbygging Náttúrugripasafns Íslands á Selfossi Árni Johnsen
215 09.10.2012 Upplýsingalög (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
163 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
164 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
165 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
166 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
167 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
168 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
169 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
170 24.09.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
256 17.10.2012 Úrskurðarnefndir Atli Gísla­son
402 13.11.2012 Útgjaldasparnaður í almannatryggingakerfinu Vigdís Hauks­dóttir
646 06.03.2013 Útgjöld ríkissjóðs Pétur H. Blöndal
541 24.01.2013 Útlendingar (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
342 05.11.2012 Úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins Árni Johnsen
411 15.11.2012 Vaðlaheiðargöng Guðlaugur Þór Þórðar­son
138 20.09.2012 Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála Innanríkis­ráð­herra
356 05.11.2012 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
283 23.10.2012 Velferð dýra (heildarlög) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
553 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
554 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
555 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
556 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
557 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
558 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
559 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
560 28.01.2013 Verktakasamningar Vigdís Hauks­dóttir
406 14.11.2012 Víkjandi lán til banka við endurreisn bankakerfisins Atli Gísla­son
683 14.03.2013 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög) Velferðar­ráð­herra
611 21.02.2013 Vottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggis Guðlaugur Þór Þórðar­son
474 30.11.2012 Vönduð lagasetning o.fl. Forsætis­ráð­herra
619 25.02.2013 Vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
473 29.11.2012 Vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
160 24.09.2012 Yfirfærsla heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
9 13.09.2012 Þak á hækkun verðtryggingar og lækkun vaxta (breyting ýmissa laga) Eygló Harðar­dóttir
298 25.10.2012 Þjóðarat­kvæða­greiðslur (heildarlög) Þór Saari
2 13.09.2012 Þjóðhagsáætlun 2013 (skýrsla um efnahagsstefnu) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
464 29.11.2012 Þjóðhagsstofa (heildarlög) Eygló Harðar­dóttir
583 11.02.2013 Þjóðminjasafn Íslands (samstarf við Háskóla Íslands) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
450 28.11.2012 Þjónusta Heilbrigðisstofnunarinnar Vestmannaeyjum Guðrún Erlings­dóttir
245 16.10.2012 Þjónustusamningur við Heilbrigðisstofnun Suðausturlands Unnur Brá Konráðs­dóttir
704 27.03.2013 Þorláksbúð Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
601 15.02.2013 Þróun ríkisútgjalda árin 1991--2011 Einar K. Guðfinns­son
254 17.10.2012 Þróun vaxtakostnaðar húsnæðislána Lúðvík Geirs­son
620 26.02.2013 Örnefni (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift