Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
158 11.11.2013 Aðgerðir til að draga úr reglubyrði atvinnulífsins og efla samkeppni (heildarlög) Forsætis­ráð­herra
606 16.05.2014 Afhending kjörskrárstofna Helgi Hrafn Gunnars­son
292 29.01.2014 Afsökunarbeiðni og greiðsla skaðabóta til iðkenda Falun Gong Guðmundur Steingríms­son
387 10.03.2014 Atvinnumál Steingrímur J. Sigfús­son
143 01.11.2013 Ábending Ríkis­endur­skoðunar um þjónustusamninga við öldrunarheimili Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
482 26.03.2014 Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
563 11.04.2014 Áhrif húsnæðisskuldalækkana á viðskiptaafgang Össur Skarphéðins­son
52 04.10.2013 Áætlaðar tekjur af legugjöldum Árni Þór Sigurðs­son
331 19.02.2014 Áætlunarferðir milli lands og Vestmannaeyja Katrín Jakobs­dóttir
186 19.11.2013 Barnaverndarlög (rekstur heimila fyrir börn) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
26 03.10.2013 Brunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélög Kristján L. Möller
382 10.03.2014 Byggingar á öryggissvæði Keflavíkurflugvallar Silja Dögg Gunnars­dóttir
93 14.10.2013 Dómstólar (fjöldi dómara) Innanríkis­ráð­herra
263 20.12.2013 Drómi hf. Jón Þór Ólafs­son
211 29.11.2013 Efling skógræktar sem atvinnuvegar Jón Gunnars­son
414 18.03.2014 Efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
612 16.05.2014 Eftirlit með veiðum á hrefnu og langreyði Katrín Jakobs­dóttir
134 31.10.2013 Eign Byggðastofnunar á Breiðdalsvík Kristján L. Möller
448 20.03.2014 Einkavæðing ríkiseigna Katrín Jakobs­dóttir
10 15.10.2013 Endurnýjun og uppbygging Landspítala Kristján L. Möller
373 10.03.2014 Endurskoðendur (eftirlit, gjaldtökuheimild o.fl.) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
424 18.03.2014 Endurskoðun á rekstrarformi háskóla og framhaldsskóla Guðbjartur Hannes­son
444 20.03.2014 Ferðakostnaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis Steingrímur J. Sigfús­son
440 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
441 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
442 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
443 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
446 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
447 20.03.2014 Ferðakostnaður ráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
445 20.03.2014 Ferðakostnaður velferðarráðuneytisins Steingrímur J. Sigfús­son
290 28.01.2014 Ferðalög forseta Íslands og maka hans Svandís Svavars­dóttir
199 26.11.2013 Fjáraukalög 2013 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
233 10.12.2013 Fjárhagsaðstoð vegna gjaldþrotaskipta (skiptakostnaður) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
1 01.10.2013 Fjárlög 2014 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
254 20.12.2013 Fjármálaeftirlitið og starfsemi Dróma hf. Jón Þór Ólafs­son
426 18.03.2014 Fjármálastöðugleikaráð (heildarlög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
261 20.12.2013 Fjármögnun öryggissveita í Írak Birgitta Jóns­dóttir
364 27.02.2014 Fjárreiður stofnana og rannsóknarsetra sem heyra undir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
495 31.03.2014 Fjögurra ára samgönguáætlun 2013--2016 Innanríkis­ráð­herra
37 04.10.2013 Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar Silja Dögg Gunnars­dóttir
520 31.03.2014 Flutningur netöryggissveitar til ríkislögreglustjóra (breyting ýmissa laga) Innanríkis­ráð­herra
202 27.11.2013 Flutningur stjórnsýslu um málefni hreindýra Valgerður Gunnars­dóttir
108 17.10.2013 Framhaldsskóladeildir Steingrímur J. Sigfús­son
575 29.04.2014 Framkvæmd samgönguáætlunar 2012 Innanríkis­ráð­herra
27 03.10.2013 Framkvæmdir við Landspítala við Hringbraut Björt Ólafs­dóttir
213 03.12.2013 Færsla eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar (forræði rafmagnsöryggismála) Allsherjar- og mennta­málanefnd
79 10.10.2013 Girðingamál Vegagerðarinnar Svandís Svavars­dóttir
315 13.02.2014 Gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
81 10.10.2013 Grundvöllur hækkunar skrásetningargjalda opinberra háskóla Svandís Svavars­dóttir
295 29.01.2014 Gögn um hælisleitanda Valgerður Bjarna­dóttir
234 11.12.2013 Hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
56 04.10.2013 Hámarksskipunartími forstöðumanna menningarstofnana Katrín Jakobs­dóttir
317 13.02.2014 Heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum Elsa Lára Arnar­dóttir
174 14.11.2013 Hús íslenskra fræða Helgi Hjörvar
129 30.10.2013 Húsavíkurflugvöllur Kristján L. Möller
151 06.11.2013 Innheimta dómsekta Brynhildur Péturs­dóttir
53 04.10.2013 Innheimta gjalda fyrir þjónustu heilbrigðisstofnana Árni Þór Sigurðs­son
567 23.04.2014 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
138 01.11.2013 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (umsýslustofnun) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
276 21.01.2014 Kaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllum Ögmundur Jónas­son
242 13.12.2013 Kirkjujarðir o.fl. Birgitta Jóns­dóttir
454 20.03.2014 Kostnaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
450 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
451 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
452 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
453 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
456 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
457 20.03.2014 Kostnaður vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
455 20.03.2014 Kostnaður velferðarráðuneytisins vegna ráðgjafarþjónustu Svandís Svavars­dóttir
298 29.01.2014 Kostnaður við störf sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar af neytendalánum Oddný G. Harðar­dóttir
208 29.11.2013 Kostnaður við uppfærslu tekjuviðmiða vegna uppbóta á lífeyri Steinunn Þóra Árna­dóttir
271 16.01.2014 Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög) Vigdís Hauks­dóttir
473 24.03.2014 Land sem ríkið leigir sveitarfélögum Páll Jóhann Páls­son
100 17.10.2013 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs Margrét Gauja Magnús­dóttir
16 03.10.2013 Landsvirkjun (eigendastefna) Björt Ólafs­dóttir
165 12.11.2013 Landsvirkjun (heimild til sameiningar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
21 03.10.2013 Laun forseta Íslands (handhafagreiðslur afnumdar) Árni Þór Sigurðs­son
428 18.03.2014 Laun og hlunnindi vegna aðildarviðræðna við Evrópusambandið Vigdís Hauks­dóttir
594 13.05.2014 Lánamál ríkissjóðs og vaxtagjöld Helgi Hrafn Gunnars­son
401 13.03.2014 Leiðbeiningarskylda Tryggingastofnunar Katrín Júlíus­dóttir
597 14.05.2014 Leiðir öryrkja til að sækja réttindi sín hjá opinberri stjórnsýslu Jón Þór Ólafs­son
485 26.03.2014 Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (höfuðstólslækkun húsnæðislána) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
377 10.03.2014 Lokafjárlög 2012 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
141 01.11.2013 Lóðarleigusamningar innan þjóðgarðsins á Þingvöllum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
460 20.03.2014 Lækkun höfuðstóls verðtryggðra fasteignalána Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
191 20.11.2013 Makrílkvóti Oddný G. Harðar­dóttir
200 27.11.2013 Mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn) Óttarr Proppé
306 11.02.2014 Markaðar tekjur ríkissjóðs (breyting ýmissa laga) Fjárlaganefnd, meiri hluti
185 19.11.2013 Málefni aldraðra (stjórn Framkvæmdasjóðs) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
342 24.02.2014 Málefni aldraðra (skipan stjórnar Framkvæmdasjóðs aldraðra) Vigdís Hauks­dóttir
517 31.03.2014 Málefni innflytjenda (forstöðumaður Fjölmenningarseturs) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
583 02.05.2014 Málefni Útlendingastofnunar Birgitta Jóns­dóttir
90 14.10.2013 Meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara) Innanríkis­ráð­herra
215 02.12.2013 Meðhöndlun úrgangs (verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
280 22.01.2014 Menningarminjar og græna hagkerfið Brynhildur Péturs­dóttir
12 03.10.2013 Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög) Róbert Marshall
195 27.11.2013 Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
94 14.10.2013 Neytendastofa og talsmaður neytenda (talsmaður neytenda o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
229 10.12.2013 Nýfjárfestingar á Íslandi Birgitta Jóns­dóttir
508 31.03.2014 Opinber fjármál (heildarlög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
246 18.12.2013 Opinber skjalasöfn (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
218 02.12.2013 Opinberar byggingar Margrét Gauja Magnús­dóttir
500 31.03.2014 Opinn aðgangur að fjárhagsupplýsingum hins opinbera Katrín Júlíus­dóttir
235 12.12.2013 Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
355 26.02.2014 Rammasamningar Sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna og sjúkraþjálfara Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
283 23.01.2014 Rannsóknir og saksókn í efnahagsbrotamálum Innanríkis­ráð­herra
493 31.03.2014 Ráðstöfun fjár sem rann til menningarsamninga landshluta Svandís Svavars­dóttir
278 22.01.2014 Ráðstöfun fjármuna til vistvænna starfa og græna hagkerfisins Katrín Jakobs­dóttir
607 16.05.2014 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekjur af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
362 27.02.2014 Rekjanleiki í tölvukerfum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
360 27.02.2014 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
363 27.02.2014 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
361 27.02.2014 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins, ríkisskattstjóra, yfirskatta­nefnd­ar og Fjármálaeftirlitsins Guðlaugur Þór Þórðar­son
420 18.03.2014 Rekstrarform heilbrigðisþjónustu Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
255 20.12.2013 Rekstur Dróma hf. o.fl. Jón Þór Ólafs­son
488 27.03.2014 Ríkisendurskoðandi og ríkis­endur­skoðun (heildarlög) Forsætisnefnd
613 16.05.2014 Samgöngusamningar við starfsmenn Katrín Jakobs­dóttir
131 30.10.2013 Saurbær í Eyjafirði Kristján L. Möller
524 31.03.2014 Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
146 05.11.2013 Síldarútvegs­nefnd­ og sjóðir í þágu síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
307 11.02.2014 Sjúkraflug Silja Dögg Gunnars­dóttir
162 11.11.2013 Skilmálabreytingar á skuldabréfi ríkissjóðs til Seðlabanka Íslands Oddný G. Harðar­dóttir
526 01.04.2014 Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar) Össur Skarphéðins­son
133 01.11.2013 Skipting tekna af hreindýraveiðileyfum Kristján L. Möller
217 02.12.2013 Skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis) Höskuldur Þórhalls­son
598 14.05.2014 Skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu) Umhverfis- og samgöngunefnd
63 08.10.2013 Skuldabréfaútgáfa Ríkisútvarpsins ohf. Þorsteinn Sæmunds­son
225 04.12.2013 Skuldir og vaxtagjöld ríkissjóðs Katrín Jakobs­dóttir
474 24.03.2014 Skýrsla rannsóknar­nefnd­ar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
285 27.01.2014 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar--júní 2013 Fjárlaganefnd
286 28.01.2014 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um reiknilíkan heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
226 09.12.2013 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um stofnanir sem þjóna einstaklingum með skerta færni Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
389 11.03.2014 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um Þjóðskrá Íslands Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
595 13.05.2014 Skýrslur Ríkis­endur­skoðunar um fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins, undirbúning og uppfærslu þess Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
375 10.03.2014 Smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
412 13.03.2014 Sóknaráætlun landshluta Oddný G. Harðar­dóttir
267 14.01.2014 Sóknaráætlun skapandi greina til þriggja ára Katrín Jakobs­dóttir
243 13.12.2013 Sóknargjöld Birgitta Jóns­dóttir
247 19.12.2013 Starf samhæfingar­nefnd­ar um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna Forsætis­ráð­herra
4 01.10.2013 Stimpilgjald (heildarlög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
253 20.12.2013 Stofnun Dróma hf. og ráðstöfun eigna og réttinda SPRON Jón Þór Ólafs­son
603 16.05.2014 Stofnun hlutafélags um þátttöku íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
169 14.11.2013 Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs Katrín Jakobs­dóttir
399 13.03.2014 Stuðningur við listdansnám Katrín Jakobs­dóttir
390 12.03.2014 Styrkveitingar til menningarminja Brynhildur Péturs­dóttir
2 01.10.2013 Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
104 17.10.2013 Tekjur ríkissjóðs Óli Björn Kára­son
170 14.11.2013 Tekjur ríkissjóðs af hverjum ferðamanni Oddný G. Harðar­dóttir
608 16.05.2014 Tekjuskattur (undanþága vegna vaxtagreiðslna af skuldabréfum ríkissjóðs) Efnahags- og viðskiptanefnd
509 31.03.2014 Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
154 06.11.2013 Tengivegir og einbreiðar brýr Silja Dögg Gunnars­dóttir
219 02.12.2013 Tillögur ríkisstjórnarinnar til að lækka höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána Árni Páll Árna­son
523 31.03.2014 Umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
103 17.10.2013 Umbótasjóður opinberra bygginga Margrét Gauja Magnús­dóttir
336 20.02.2014 Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar Unnur Brá Konráðs­dóttir
587 06.05.2014 Upplýsingagjöf og reglugerð samkvæmt upplýsingalögum Helgi Hrafn Gunnars­son
114 30.10.2013 Upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu) Óli Björn Kára­son
407 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
403 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
404 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
405 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
406 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
409 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
410 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna ráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
301 10.02.2014 Uppsagnir starfsmanna Stjórnarráðs Íslands Steingrímur J. Sigfús­son
408 13.03.2014 Uppsagnir starfsmanna velferðarráðuneytisins og starfslið ­ráð­herra Steingrímur J. Sigfús­son
383 10.03.2014 Útgjöld vegna almannatrygginga Helgi Hrafn Gunnars­son
83 10.10.2013 Úthlutunarhlutfall Rannsóknasjóðs Svandís Svavars­dóttir
136 01.11.2013 Útlendingar Ögmundur Jónas­son
249 20.12.2013 Útlendingar (EES-reglur og kærunefnd) Innanríkis­ráð­herra
422 18.03.2014 Vatnajökulsþjóðgarður Katrín Jakobs­dóttir
111 17.10.2013 Vaxtakostnaður ríkissjóðs af erlendum lánum Vigdís Hauks­dóttir
494 31.03.2014 Vegagerðin og verkefnið Ísland allt árið Katrín Júlíus­dóttir
483 26.03.2014 Vegalög (EES-reglur o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
210 29.11.2013 Velferð dýra (eftirlit) Haraldur Benedikts­son
11 03.10.2013 Viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila (lánsveðslán) Steingrímur J. Sigfús­son
159 11.11.2013 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög) Heilbrigðis­ráð­herra
3 01.10.2013 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
582 02.05.2014 Þjónusta fyrir þolendur ofbeldis Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
481 26.03.2014 Örnefni (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift