Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
350 26.02.2009 Almennur eignarskattur (heildarlög) Kristinn H. Gunnars­son
226 10.12.2008 Aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.) Fjármála­ráð­herra
206 09.12.2008 Búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
156 13.11.2008 Endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði Jón Bjarna­son
447 24.03.2009 Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum Kristinn H. Gunnars­son
232 11.12.2008 Gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds) Fjármála­ráð­herra
304 12.02.2009 Gjaldfrjáls göng Ragnheiður Ólafs­dóttir
84 09.10.2008 Greiðslur úr lífeyrissjóðum og skattlagning þeirra Ellert B. Schram
82 07.10.2008 Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum Katrín Jakobs­dóttir
260 19.12.2008 Heimild til greiðslu útsvars í tveimur sveitarfélögum Kristinn H. Gunnars­son
10 03.10.2008 Hlutdeild sveitarfélaga í innheimtum skatttekjum Magnús Stefáns­son
448 24.03.2009 Hækkun á eigin fé fjármálafyrirtækja Kristinn H. Gunnars­son
357 02.03.2009 Iðnaðarmálagjald Iðnaðar­ráð­herra
139 12.11.2008 Landsbókasafn Íslands -- Háskólabókasafn (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
412 12.03.2009 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
362 02.03.2009 Náttúruvernd (gjaldtökuheimild) Umhverfis­ráð­herra
450 25.03.2009 Ný skattþrep í tekjuskatti einstaklinga Birgir Ármanns­son
40 06.10.2008 Olíugjald og kílómetragjald (endurgreiðsla gjalds) Höskuldur Þórhalls­son
233 11.12.2008 Olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald (hækkun gjalda) Fjármála­ráð­herra
202 04.12.2008 Opinber gjöld banka, stöðugildi og launagreiðslur Jón Magnús­son
243 15.12.2008 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Forsætis­ráð­herra
218 10.12.2008 Ríkisútvarpið ohf. (hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
262 19.12.2008 Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds) Mennta­málanefnd
37 16.10.2008 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Sigurður Kári Kristjáns­son
371 03.03.2009 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds) Viðskiptanefnd
69 07.10.2008 Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna Höskuldur Þórhalls­son
294 10.02.2009 Skattamál Ragnheiður E. Árna­dóttir
208 09.12.2008 Skattlagning kolvetnisvinnslu (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
321 17.02.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar) Fjármála­ráð­herra
7 09.10.2008 Sóknargjöld (hlutdeild skráðra trúfélaga í jöfnunarsjóði) Ásta Möller
26 03.10.2008 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis) Jón Magnús­son
151 12.11.2008 Stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána) Fjármála­ráð­herra
213 09.12.2008 Stimpilgjald (fjárnámsendurrit) Fjármála­ráð­herra
165 17.11.2008 Tekjur af endurflutningi hugverka Kolbrún Halldórs­dóttir
12 09.10.2008 Tekjuskattur (birting skattskrár) Sigurður Kári Kristjáns­son
41 06.10.2008 Tekjuskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
228 11.12.2008 Tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.) Fjármála­ráð­herra
255 19.12.2008 Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa) Steingrímur J. Sigfús­son
256 19.12.2008 Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur) Steingrímur J. Sigfús­son
257 19.12.2008 Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts) Steingrímur J. Sigfús­son
366 03.03.2009 Tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti) Fjármála­ráð­herra
410 11.03.2009 Tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009) Fjármála­ráð­herra
351 26.02.2009 Tekjuskattur o.fl. (hækkun fjármagnstekjuskatts og hlutdeild sveitarfélaga í honum) Kristinn H. Gunnars­son
185 27.11.2008 Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds) Samgöngu­ráð­herra
158 17.11.2008 Tollalög (greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda) Fjármála­ráð­herra
193 03.12.2008 Tollalög (landið eitt tollumdæmi) Fjármála­ráð­herra
462 31.03.2009 Tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli) Fjármála­ráð­herra
231 11.12.2008 Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.) Fjármála­ráð­herra
365 03.03.2009 Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda) Fjármála­ráð­herra
220 10.12.2008 Tryggingagjald (brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi) Fjármála­ráð­herra
209 09.12.2008 Verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR) Fjármála­ráð­herra
48 16.10.2008 Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur) Mörður Árna­son
211 09.12.2008 Virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil) Fjármála­ráð­herra
267 20.01.2009 Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Árni Þór Sigurðs­son
289 09.02.2009 Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Fjármála­ráð­herra
403 10.03.2009 Virðisaukaskattur (samræming málsliða) Efnahags- og skattanefnd
469 06.04.2009 Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila) Efnahags- og skattanefnd
247 16.12.2008 Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum) Fjármála­ráð­herra
175 21.11.2008 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja) Fjármála­ráð­herra

Áskriftir