Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
142 19.10.2011 Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf Bjarni Benedikts­son
483 31.01.2012 Auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning Guðlaugur Þór Þórðar­son
254 09.11.2011 Áhrif einfaldara skattkerfis Guðlaugur Þór Þórðar­son
482 30.01.2012 Álögur á eldsneyti Birkir Jón Jóns­son
400 15.12.2011 Álögur á lífeyrissjóði Pétur H. Blöndal
428 16.01.2012 Álögur á lífeyrissjóði Pétur H. Blöndal
591 01.03.2012 Bifreiðamál hreyfihamlaðra og félagsleg aðstoð Kristján Þór Júlíus­son
801 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
802 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
803 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
804 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
805 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
806 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
807 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
808 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
809 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
810 19.05.2012 Breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta Ásbjörn Óttars­son
771 10.05.2012 Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað Magnús Orri Schram
741 31.03.2012 Bætt skattskil Skúli Helga­son
7 06.10.2011 Efling græna hagkerfisins á Íslandi Skúli Helga­son
347 30.11.2011 Eftirlit með skipum (hækkun gjaldskrár) Innanríkis­ráð­herra
586 29.02.2012 Eignarhald á bifreiðum og tækjum Eygló Harðar­dóttir
405 16.12.2011 Fjarskipti (gjaldtaka) Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
362 30.11.2011 Fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka) Innanríkis­ráð­herra
193 01.11.2011 Fjársýsluskattur (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
519 14.02.2012 Flugvildarpunktar Mörður Árna­son
508 13.02.2012 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
755 16.04.2012 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður) Guðlaugur Þór Þórðar­son
376 30.11.2011 Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins Fjármála­ráð­herra
501 03.02.2012 Frekari aðgerðir gegn svartri atvinnustarfsemi Lúðvík Geirs­son
391 13.12.2011 Gjaldþrotaskipti (trygging fyrir greiðslu skiptakostnaðar) Eygló Harðar­dóttir
370 02.12.2011 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
145 19.10.2011 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
500 03.02.2012 Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu Sigmundur Ernir Rúnars­son
197 01.11.2011 Innflutningur íbúa vestnorrænu landanna á matvöru Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
720 31.03.2012 Innlán heimila og fjármagnstekjur Guðlaugur Þór Þórðar­son
349 02.12.2011 Loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
829 14.06.2012 Lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
117 13.10.2011 Lögmæti breytinga á verðtollum búvara Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
793 15.05.2012 Málefni aldraðra og Ríkisútvarpið ohf. (innheimta gjalds) Guðlaugur Þór Þórðar­son
637 27.03.2012 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Magnús Orri Schram
339 30.11.2011 Olíugjald og kílómetragjald Höskuldur Þórhalls­son
378 02.12.2011 Opinberir háskólar Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
377 02.12.2011 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
168 20.10.2011 Póstverslun Mörður Árna­son
305 21.11.2011 Raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds) Iðnaðar­ráð­herra
336 29.11.2011 Rafræn skattkort Róbert Marshall
458 24.01.2012 Ráðstafanir gegn skattsvikum Mörður Árna­son
195 01.11.2011 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
559 23.02.2012 Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds) Tryggvi Þór Herberts­son
825 11.06.2012 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
837 18.06.2012 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa Efnahags- og viðskiptanefnd
373 02.12.2011 Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA) Utanríkis­ráð­herra
639 21.03.2012 Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu Sigurður Ingi Jóhanns­son
107 13.10.2011 Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa) Eygló Harðar­dóttir
653 27.03.2012 Skattar og gjöld (breyting ýmissa laga) Fjármála­ráð­herra
190 20.10.2011 Skattur á umhverfisvænt eldsneyti Sigurður Ingi Jóhanns­son
386 08.12.2011 Skipun ­nefnd­ar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöf Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
509 13.02.2012 Skráð trúfélög (lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
361 30.11.2011 Skráning og mat fasteigna (gjaldtaka) Innanríkis­ráð­herra
385 08.12.2011 Stefna um beina erlenda fjárfestingu Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
44 04.10.2011 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Eygló Harðar­dóttir
301 21.11.2011 Stimpilgjald (framlenging gildistíma) Gunnar Bragi Sveins­son
415 16.01.2012 Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
856 19.06.2012 Stjórn fiskveiða (veiðigjald) Kristján L. Möller
5 03.10.2011 Stöðugleiki í efnahagsmálum Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
189 20.10.2011 Svokallaðir kaupleigusamningar um bifreiðar Eygló Harðar­dóttir
141 18.10.2011 Svört atvinnustarfsemi og umfang skattsvika Lúðvík Geirs­son
41 04.10.2011 Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) Eygló Harðar­dóttir
62 17.10.2011 Tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar) Árni Johnsen
507 03.02.2012 Tekjuskattur (húsnæðissparnaður) Eygló Harðar­dóttir
459 18.01.2012 Tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur, auðlegðarskattur o.fl. Tryggvi Þór Herberts­son
510 13.02.2012 Tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús) Gunnar Bragi Sveins­son
633 19.03.2012 Tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús) Innanríkis­ráð­herra
230 03.11.2011 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi Eygló Harðar­dóttir
306 24.11.2011 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna) Iðnaðar­ráð­herra
169 20.10.2011 Tollalög (tollfrelsi skemmtiferðaskipa) Árni Þór Sigurðs­son
367 30.11.2011 Tollalög (breyting ýmissa ákvæða) Fjármála­ráð­herra
584 29.02.2012 Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga) Fjármála­ráð­herra
441 17.01.2012 Tollar og vörugjöld Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
276 15.11.2011 Tolltekjur ríkisins Vigdís Hauks­dóttir
372 02.12.2011 Umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
119 01.11.2011 Upptaka Tobin-skatts Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
203 01.11.2011 Varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum) Einar K. Guðfinns­son
223 02.11.2011 Veiðigjald Einar K. Guðfinns­son
658 26.03.2012 Veiðigjöld (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
88 11.10.2011 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
455 18.01.2012 Verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
32 05.10.2011 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum) Einar K. Guðfinns­son
317 25.11.2011 Virðisaukaskattur (listaverk o.fl.) Fjármála­ráð­herra
390 13.12.2011 Virðisaukaskattur (smokkar) Eygló Harðar­dóttir
490 02.02.2012 Virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.) Bjarni Benedikts­son
624 14.03.2012 Virðisaukaskattur Vigdís Hauks­dóttir
666 28.03.2012 Virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.) Fjármála­ráð­herra
154 19.10.2011 Virðisaukaskattur af erlendum blöðum og tímaritum Mörður Árna­son
499 03.02.2012 Virðisaukaskattur á barnaföt Birkir Jón Jóns­son
345 30.11.2011 Vitamál (hækkun gjaldskrár) Innanríkis­ráð­herra
682 29.03.2012 Vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
363 30.11.2011 Þjóðskrá og almannaskráning (gjaldtaka) Innanríkis­ráð­herra
568 27.02.2012 Þróun frítekjumarks barna og almenns frítekjumarks Guðlaugur Þór Þórðar­son
489 02.02.2012 Þróun innlána einstaklinga í fjármálastofnunum Guðlaugur Þór Þórðar­son

Áskriftir