Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
525 20.12.2012 Auðlegðarskattur Guðlaugur Þór Þórðar­son
230 11.10.2012 Áhrif Evrópusambandsaðildar á virðisaukaskattskerfið Vigdís Hauks­dóttir
118 18.09.2012 Breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað Magnús Orri Schram
427 20.11.2012 Bætt aðstaða við Reykjavíkurflugvöll og framtíð innanlandsflugs Birna Lárus­dóttir
51 14.09.2012 Bætt skattskil Skúli Helga­son
682 14.03.2013 Framhaldsskólar (vinnustaðanám, gjaldtökuheimild o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
272 22.10.2012 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta og fóðursjóður) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
4 18.09.2012 Frádráttur á tekjuskatti vegna afborgana af fasteignalánum einstaklinga Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
290 23.10.2012 Gatnagerðargjald (framlenging gjaldtökuheimildar) Innanríkis­ráð­herra
113 14.09.2012 Gistináttagjald Unnur Brá Konráðs­dóttir
186 26.09.2012 Gjaldtaka fyrir einkanúmer Vigdís Hauks­dóttir
613 21.02.2013 Gjöld á efni til flutnings og dreifingar rafmagns Jón Bjarna­son
71 13.09.2012 Greiðsla fasteignagjalda til sveitarfélaga Einar K. Guðfinns­son
456 29.11.2012 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
498 30.11.2012 Greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara (hækkun gjalds) Velferðar­ráð­herra
577 11.02.2013 Hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
452 28.11.2012 Heildrænar meðferðir græðara Guðrún Erlings­dóttir
500 30.11.2012 Íslandsstofa (ótímabundin fjármögnun) Utanríkis­ráð­herra
502 30.11.2012 Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (afnám heimildar til að veita stofnfjárstyrki) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
632 04.03.2013 Kísilver í landi Bakka (fjárfestingarsamningur og ívilnanir) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
433 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði beinna skatta vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
434 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði tolla vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
431 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði virðisaukaskatts vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
432 22.11.2012 Kostnaður við breytingar á tölvukerfum á sviði vörugjalda vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
430 22.11.2012 Kostnaður við skattamál vegna aðildarviðræðna við ESB Jón Bjarna­son
460 29.11.2012 Lyfjalög (lyfjablandað fóður, EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
67 13.09.2012 Lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur) Velferðar­ráð­herra
429 21.11.2012 Náttúruvernd (heildarlög) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
56 14.09.2012 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Magnús Orri Schram
264 18.10.2012 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (útreikningur fjárhæða, fjármögnun niðurgreiðslna) Einar K. Guðfinns­son
48 13.09.2012 Olíugjald og kílómetragjald (farmflytjendur og endurgreiðsla olíugjalds) Höskuldur Þórhalls­son
468 29.11.2012 Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
684 15.03.2013 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
654 08.03.2013 Rekjanleiki í tölvukerfum ráðuneytisins Guðlaugur Þór Þórðar­son
373 06.11.2012 Réttarstaða starfsmanna sendiráða Mörður Árna­son
665 08.03.2013 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eftirlitsgjald, EES-reglur) Efnahags- og viðskiptanefnd
398 13.11.2012 Sérstök dreifing á upplýsingum úr álagningaskrám Sigríður Á. Andersen
105 14.09.2012 Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu Sigurður Ingi Jóhanns­son
592 12.02.2013 Skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa) Eygló Harðar­dóttir
101 14.09.2012 Skattar og gjöld (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
426 20.11.2012 Skattálögur og höfuðstóll íbúðalána Guðlaugur Þór Þórðar­son
423 20.11.2012 Skattumhverfi lífdísils og annarra grænna orkugjafa Sigurður Ingi Jóhanns­son
365 06.11.2012 Skipun ­nefnd­ar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöf Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
132 19.09.2012 Skráð trúfélög (lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
663 08.03.2013 Sköttun lífeyristekna milli norrænu ríkjanna Mörður Árna­son
14 13.09.2012 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
590 12.02.2013 Sóknargjöld Birgitta Jóns­dóttir
273 22.10.2012 Starf auð­lindastefnunefndar Forsætis­ráð­herra
679 13.03.2013 Starfsemi Evrópustofu Vigdís Hauks­dóttir
200 08.10.2012 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Eygló Harðar­dóttir
294 24.10.2012 Stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
536 17.01.2013 Svört atvinnustarfsemi í ferða­þjónustu Margrét Tryggva­dóttir
441 22.11.2012 Tekjur ríkissjóðs af sköttum og gjöldum tengdum mengun Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
108 18.09.2012 Tekjuskattur (skuldaeftirgjafir) Eygló Harðar­dóttir
197 05.10.2012 Tekjuskattur Eygló Harðar­dóttir
335 05.11.2012 Tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar) Árni Johnsen
670 11.03.2013 Tekjuskattur (undanþága frá skatti af vaxtatekjum) Efnahags- og viðskiptanefnd
680 14.03.2013 Tekjuskattur (vaxtabætur vegna lánsveða) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
644 06.03.2013 Tekjuskattur árin 2008–2012 Atli Gísla­son
629 28.02.2013 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (skattlagning á lágskattasvæðum og starfsmannaleigur, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
512 11.12.2012 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
413 19.11.2012 Tekjutap ríkisins vegna samdráttar á virðisaukaskatti af innlendum vörum og ­þjónustu Vigdís Hauks­dóttir
414 19.11.2012 Tímabundnar endurgreiðslur vegna tónlistarupptöku á Íslandi (heildarlög) Eygló Harðar­dóttir
608 20.02.2013 Tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
650 06.03.2013 Tryggingagjald (starfsmenn sendiráða) Mörður Árna­son
488 30.11.2012 Umgengni um nytjastofna sjávar (stjórnvaldssektir og viðurlög) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
523 20.12.2012 Upptaka Tobin-skatts Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
571 31.01.2013 Úrvinnslugjald (hækkun gjalds) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
356 05.11.2012 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
371 05.11.2012 Verð og álagning á efni til raforkuflutnings Jón Bjarna­son
569 31.01.2013 Verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja Margrét Tryggva­dóttir
304 25.10.2012 Viðskiptastefna Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
20 13.09.2012 Virðisaukaskattur (margnota barnableiur) Lilja Móses­dóttir
60 14.09.2012 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum) Einar K. Guðfinns­son
86 14.09.2012 Virðisaukaskattur (smokkar) Eygló Harðar­dóttir
129 19.09.2012 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts og refa- og minkaveiðum) Einar K. Guðfinns­son
542 24.01.2013 Virðisaukaskattur (gagnaver, EES-reglur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
639 06.03.2013 Virðisaukaskattur (þrengri tímamörk) Efnahags- og viðskiptanefnd
183 27.09.2012 Vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
619 25.02.2013 Vörugjald og tollalög (sykur og sætuefni) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
473 29.11.2012 Vörugjöld og tollalög (skilvirkari innheimta, álagning á matvörur o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra

Áskriftir