Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
804 16.06.2015 Aðgerðaáætlun um loftslagsmál Svandís Svavars­dóttir
221 08.10.2014 Aðgerðir í loftslagsmálum Svandís Svavars­dóttir
13 10.09.2014 Aðgerðir til að efla lítil og meðalstór fyrirtæki og fyrirtæki í tækni- og hugverkaiðnaði Árni Páll Árna­son
326 22.10.2014 Áhrif þingmála á fjárhag sveitarfélaga Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
660 25.03.2015 Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum Árni Páll Árna­son
169 25.09.2014 Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög) Steingrímur J. Sigfús­son
499 22.01.2015 Endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með land­búnaðarvörur Vilhjálmur Bjarna­son
503 26.01.2015 Farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
504 26.01.2015 Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
417 01.12.2014 Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
420 01.12.2014 Fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
5 09.09.2014 Hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
543 16.02.2015 Heimild skattrannsóknarstjóra til kaupa á erlendum gögnum um skattundanskot Katrín Jakobs­dóttir
320 22.10.2014 Innflutningstollar á land­búnaðarvörum Árni Páll Árna­son
200 06.10.2014 Innflutningur á grænlensku kjöti Össur Skarphéðins­son
643 24.03.2015 Innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
538 05.02.2015 Ívilnanir í þágu dreifðra byggða Sigurður Örn Ágústs­son
11 09.09.2014 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
107 17.09.2014 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
493 21.01.2015 Launatengd gjöld Steingrímur J. Sigfús­son
424 01.12.2014 Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
225 08.10.2014 Lóðir fyrir trú- og lífsskoðunarfélög Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
625 17.03.2015 Lyf og greiðsluþátttökukerfi Steinunn Þóra Árna­dóttir
809 29.06.2015 Lækkun höfuðstóls verðtryggðra húsnæðislána Fjármála- og efnahags­ráð­herra
682 01.04.2015 Lækkun tryggingagjalds vegna 60 ára og eldri Össur Skarphéðins­son
460 10.12.2014 Lögfesting reglna um þunna eiginfjármögnun Steingrímur J. Sigfús­son
23 11.09.2014 Mótun viðskiptastefnu Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
455 09.12.2014 Náttúrupassi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
330 23.10.2014 Niðurfelling aðflutningsgjalda af ódýrum vörum Oddgeir Ágúst Ottesen
653 27.03.2015 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Katrín Júlíus­dóttir
817 03.07.2015 Niðurfærsla húsnæðislána samkvæmt 110%-leiðinni Vigdís Hauks­dóttir
806 25.06.2015 Orkuskipti í samgöngum samin af Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
316 22.10.2014 Rafræn skattkort Helgi Hrafn Gunnars­son
190 09.10.2014 Ráðningar starfsmanna forsætisráðuneytisins Birgir Ármanns­son
592 03.03.2015 Ráðstafanir til að mæta kostnaði við umönnun og heilbrigðisþjónustu aldraðra Pétur H. Blöndal
782 03.06.2015 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
341 31.10.2014 Ríkisútvarpið ohf. (útvarpsgjald) Katrín Jakobs­dóttir
674 27.03.2015 Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
344 03.11.2014 Samskipti Landhelgisgæslunnar við norsk hermálayfirvöld Björn Valur Gísla­son
176 25.09.2014 Sérhæfður íþróttabúnaður fyrir fatlaða íþróttamenn Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
109 17.09.2014 Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu Elsa Lára Arnar­dóttir
616 16.03.2015 Skattstofnar, gjöld og markaðir tekjustofnar Guðlaugur Þór Þórðar­son
153 24.09.2014 Spilahallir (heildarlög) Willum Þór Þórs­son
321 22.10.2014 Stefna stjórnvalda um lagningu raflína Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
511 29.01.2015 Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
691 01.04.2015 Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
405 27.11.2014 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
786 08.06.2015 Stöðugleikaskattur (heildarlög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
181 25.09.2014 Sykurskattur Helgi Hjörvar
490 20.01.2015 Tekjur af strandveiðigjaldi Guðlaugur Þór Þórðar­son
304 21.10.2014 Tekjuskattur (gengishagnaður) Vilhjálmur Bjarna­son
306 21.10.2014 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) Vilhjálmur Bjarna­son
634 19.03.2015 Tekjuskattur (húsnæðissparnaður) Elsa Lára Arnar­dóttir
676 27.03.2015 Tekjuskattur (álagningarskrár) Sigríður Á. Andersen
356 04.11.2014 Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
29 16.09.2014 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars) Unnur Brá Konráðs­dóttir
366 07.11.2014 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
574 25.02.2015 Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði) Innanríkis­ráð­herra
251 14.10.2014 Tollalög (sýnishorn verslunarvara) Björt Ólafs­dóttir
79 15.09.2014 Tollar af milliríkjaverslun við Japan Össur Skarphéðins­son
606 05.03.2015 Tollar á franskar kartöflur Helgi Hjörvar
727 21.04.2015 Tollar og matvæli Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
599 04.03.2015 Tryggingagjaldsgreiðslur vegna fólks sem er 60 ára og eldra Össur Skarphéðins­son
468 15.12.2014 Útgáfa ópersónugreinanlegra upplýsinga um skattgreiðslur landsmanna Jón Þór Ólafs­son
157 23.09.2014 Vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
112 18.09.2014 Veiðigjöld Kristján L. Möller
345 03.11.2014 Veiðigjöld Björn Valur Gísla­son
692 01.04.2015 Veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
704 01.04.2015 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting og flokkar veitingastaða) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
708 13.04.2015 Verðskerðingargjald af hrossakjöti Össur Skarphéðins­son
17 12.09.2014 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) Vilhjálmur Árna­son
124 18.09.2014 Virðisaukaskattsgreiðslur einstaklinga Oddný G. Harðar­dóttir
182 25.09.2014 Virðisaukaskattsuppgjör heildverslana með lyf og lækningavörur Valgerður Bjarna­dóttir
41 10.09.2014 Virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna) Össur Skarphéðins­son
411 28.11.2014 Virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga) Willum Þór Þórs­son
664 26.03.2015 Virðisaukaskattur (útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa) Jón Þór Ólafs­son
49 11.09.2014 Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla Össur Skarphéðins­son
2 09.09.2014 Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
36 10.09.2014 Vörugjald (gjald á jarðstrengi) Steingrímur J. Sigfús­son
667 26.03.2015 Vöruinnflutningur frá Kína eftir staðfestingu fríverslunarsamnings Þorsteinn Sæmunds­son
792 10.06.2015 Yfirfæranlegt tap við samruna Arion banka og AFLs sparisjóðs Össur Skarphéðins­son
363 06.11.2014 Yfirskatta­nefnd­ o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
3 09.09.2014 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift