Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
951 28.05.2019 ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
957 31.05.2019 Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna Atvinnuveganefnd
896 13.05.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) Inga Sæland
227 11.10.2018 Arfur og fjárhæð erfðafjárskatts Jón Steindór Valdimars­son
534 29.01.2019 Auðlindarentuskattur Oddný G. Harðar­dóttir
35 18.09.2018 Auðlindir og auð­lindagjöld Sigurður Páll Jóns­son
4 11.09.2018 Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
810 02.04.2019 Álagning skatta og gjalda til að sporna við loftslagsbreytingum og útgjöld til aðgerða gegn loftslagsbreytingum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
380 21.11.2018 Árangurstenging kolefnisgjalds Björn Leví Gunnars­son
638 04.03.2019 Bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
211 10.10.2018 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjalda (rafræn birting) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
3 11.09.2018 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
1019 20.06.2019 Breytingar á skattalögum Nanna Margrét Gunnlaugs­dóttir
165 26.09.2018 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
614 28.02.2019 Breytt framsetning launaseðla ríkisins og stofnana þess Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
188 09.10.2018 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
10 14.09.2018 Erfðafjárskattur (þrepaskipting) Óli Björn Kára­son
920 20.05.2019 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepskipting) Jón Steindór Valdimars­son
841 11.04.2019 Fjármagnstekjuskattur af inneignarvöxtum skuldara vegna endurútreiknings lána Líneik Anna Sævars­dóttir
499 21.01.2019 Fullgilding á uppfærðum fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklands Utanríkis­ráð­herra
500 21.01.2019 Fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Ekvador Utanríkis­ráð­herra
428 04.12.2018 Gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands Birgir Þórarins­son
273 24.10.2018 Gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli Jón Steindór Valdimars­son
707 18.03.2019 Gjöld á strandveiðar Inga Sæland
867 29.04.2019 Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna Ólafur Ísleifs­son
278 25.10.2018 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
38 18.09.2018 Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk) Þorsteinn Sæmunds­son
978 13.06.2019 Ívilnanir í þágu umhverfisvæns samgöngumáta Andrés Ingi Jóns­son
313 05.11.2018 Kennitöluflakk Willum Þór Þórs­son
71 17.09.2018 Kolefnisgjald Ólafur Ísleifs­son
426 04.12.2018 Kærur og málsmeðferðartími Björn Leví Gunnars­son
51 14.09.2018 Lágskattaríki Smári McCarthy
925 20.05.2019 Leiga húsnæðis til ferðamanna Þorsteinn Sæmunds­son
261 17.10.2018 Losun gróðurhúsalofttegunda Ólafur Ísleifs­son
739 20.03.2019 Póst­þjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
220 11.10.2018 Rafræn birting álagningarskrár Andrés Ingi Jóns­son
41 18.09.2018 Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi Anna Kolbrún Árna­dóttir
814 02.04.2019 Rekstrarafkoma íslenskra fyrirtækja Oddný G. Harðar­dóttir
666 07.03.2019 Samgöngugreiðslur Andrés Ingi Jóns­son
186 09.10.2018 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
826 08.04.2019 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
433 05.12.2018 Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
8 24.09.2018 Skattleysi launatekna undir 300.000 kr. Ólafur Ísleifs­son
610 27.02.2019 Skattskyldur arfur einstaklinga Jón Steindór Valdimars­son
337 08.11.2018 Skattundanskot Þorsteinn Sæmunds­son
558 18.02.2019 Skipting útsvarstekna milli sveitarfélaga Þórunn Egils­dóttir
772 30.03.2019 Skráning einstaklinga Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
891 07.05.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
583 26.02.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur (séreignarsparnaður) Birgir Þórarins­son
88 18.09.2018 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
104 18.09.2018 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
161 26.09.2018 Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa) Teitur Björn Einars­son
999 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1000 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1001 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1002 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1003 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1004 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1005 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1006 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1007 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
1008 20.06.2019 Stjórnvaldssektir og dagsektir Karl Gauti Hjalta­son
710 19.03.2019 Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
18 17.09.2018 Tekjuskattur (söluhagnaður) Haraldur Benedikts­son
84 17.09.2018 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði) Óli Björn Kára­son
167 27.09.2018 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána) Sigríður María Egils­dóttir
335 08.11.2018 Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
491 21.01.2019 Tekjuskattur (gengishagnaður) Óli Björn Kára­son
492 21.01.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) Óli Björn Kára­son
497 21.01.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) Ari Trausti Guðmunds­son
635 04.03.2019 Tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
302 02.11.2018 Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
762 28.03.2019 Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (skattlagning tekna af höfundaréttindum) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
301 02.11.2018 Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
712 19.03.2019 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar) Bryndís Haralds­dóttir
304 02.11.2018 Tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
834 09.04.2019 Umhverfisgjöld og skilagjald á drykkjarvöruumbúðir á alþjóðaflugvöllum Ásmundur Friðriks­son
209 09.10.2018 Umsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar Björn Leví Gunnars­son
179 27.09.2018 Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
755 26.03.2019 Varmadæluvæðing Sigurður Páll Jóns­son
144 25.09.2018 Veiðigjald Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
110 20.09.2018 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) Þorsteinn Víglunds­son
749 21.03.2019 Viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarða Hanna Katrín Friðriks­son
52 19.09.2018 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
112 18.09.2018 Virðisaukaskattur Þorsteinn Sæmunds­son
171 27.09.2018 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts) Jón Gunnars­son
373 15.11.2018 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Óli Björn Kára­son
432 05.12.2018 Virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
871 30.04.2019 Virðisaukaskattur (varmadælur) Efnahags- og viðskiptanefnd
299 02.11.2018 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (gjaldtaka vísindasiðanefndar) Heilbrigðis­ráð­herra
162 26.09.2018 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
2 11.09.2018 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald) Fjármála- og efnahags­ráð­herra

Áskriftir