Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
30 14.10.2019 Aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja Logi Einars­son
522 21.01.2020 Aðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaks Þorsteinn Víglunds­son
83 12.09.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) Inga Sæland
21 12.09.2019 Auðlindir og auð­lindagjöld Sigurður Páll Jóns­son
152 24.09.2019 Áfengisgjald Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
75 12.09.2019 Árangurstenging kolefnisgjalds Björn Leví Gunnars­son
465 10.12.2019 Breyting á embætti skattrann­sóknarstjóra ríkisins Oddný G. Harðar­dóttir
726 21.04.2020 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
683 21.03.2020 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru Fjármála- og efnahags­ráð­herra
450 04.12.2019 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
2 11.09.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
269 18.10.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
288 24.10.2019 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
529 28.01.2020 Brottfall ýmissa laga (úrelt lög) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
382 14.11.2019 Búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
563 04.02.2020 Byggingar- og rekstrarkostnaður tónlistarhússins Hörpu Bergþór Óla­son
176 26.09.2019 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting) Jón Steindór Valdimars­son
71 12.09.2019 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds) Inga Sæland
487 16.12.2019 Fjárhæð veiðigjalda Þorsteinn Víglunds­son
305 24.10.2019 Fjármagnstekjuskattur Þorsteinn Víglunds­son
595 20.02.2020 Fjármagnstekjuskattur af inneignarvöxtum skuldara vegna endurútreiknings lána Líneik Anna Sævars­dóttir
725 21.04.2020 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru Fjármála- og efnahags­ráð­herra
960 25.06.2020 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur Efnahags- og viðskiptanefnd
961 25.06.2020 Frádráttur frá tekjuskatti Andrés Ingi Jóns­son
275 18.10.2019 Fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu Utanríkis­ráð­herra
646 12.03.2020 Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald) Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
64 11.09.2019 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
235 15.10.2019 Innheimta félagsgjalda Andrés Ingi Jóns­son
314 01.11.2019 Innheimta opinberra skatta og gjalda Fjármála- og efnahags­ráð­herra
218 10.10.2019 Kolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnis Birgir Þórarins­son
752 05.05.2020 Lögbundin verkefni skattrann­sóknarstjóra ríkisins Björn Leví Gunnars­son
751 05.05.2020 Lögbundin verkefni Skattsins Björn Leví Gunnars­son
760 05.05.2020 Lögbundin verkefni yfirskattanefndar Björn Leví Gunnars­son
110 16.09.2019 Rafræn birting álagningarskrár Andrés Ingi Jóns­son
359 09.11.2019 Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi Anna Kolbrún Árna­dóttir
936 20.06.2020 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
19 11.09.2019 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
662 13.03.2020 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
4 11.09.2019 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
9 19.09.2019 Skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Inga Sæland
151 24.09.2019 Skattur á barnagreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna Ólafur Ísleifs­son
101 12.09.2019 Skráning einstaklinga (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
659 12.03.2020 Staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
25 08.10.2019 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð Inga Sæland
18 11.09.2019 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Vilhjálmur Árna­son
93 13.09.2019 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
313 01.11.2019 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
569 06.02.2020 Stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
376 13.11.2019 Tekjur ríkisins af eldsneyti og bifreiðum Haraldur Benedikts­son
560 03.02.2020 Tekjur ríkissjóðs vegna sölu á lyfseðilsskyldum lyfjum Þorsteinn Sæmunds­son
27 11.09.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) Ari Trausti Guðmunds­son
34 11.09.2019 Tekjuskattur (söluhagnaður) Haraldur Benedikts­son
89 12.09.2019 Tekjuskattur (gengishagnaður) Óli Björn Kára­son
96 12.09.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) Óli Björn Kára­son
293 24.10.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga) Ágúst Ólafur Ágústs­son
392 25.11.2019 Tekjuskattur (frádráttur) Óli Björn Kára­son
543 03.02.2020 Tekjuskattur (persónuarður) Halldóra Mogensen
594 18.02.2020 Tekjuskattur (milliverðlagning) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
3 11.09.2019 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
391 21.11.2019 Tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
104 13.09.2019 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar) Bryndís Haralds­dóttir
609 02.03.2020 Tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
245 16.10.2019 Tollalög o.fl. Fjármála- og efnahags­ráð­herra
377 13.11.2019 Tollamál og Evrópusambandið Þorsteinn Víglunds­son
484 13.12.2019 Tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla) Óli Björn Kára­son
401 25.11.2019 Umhverfisskattar, umhverfisgjöld og skattalegar ívilnanir Óli Björn Kára­son
291 24.10.2019 Umhverfistölfræði bílaflotans Björn Leví Gunnars­son
154 24.09.2019 Undanþágur frá fasteignaskatti Andrés Ingi Jóns­son
297 24.10.2019 Veggjöld í jarðgöngum Arna Lára Jóns­dóttir
126 19.09.2019 Viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarða Hanna Katrín Friðriks­son
10 12.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Óli Björn Kára­son
26 19.09.2019 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts) Jón Gunnars­son
326 01.11.2019 Virðisaukaskattur (hjálpartæki) Inga Sæland
939 20.06.2020 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað) Efnahags- og viðskiptanefnd
432 30.11.2019 Virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra

Áskriftir