Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
811 27.05.2021 Aðgerðir gegn atvinnuleysi, störf fyrir námsmenn, fjárfestingar í nýsköpun og sumarverkefni fyrir listafólk Logi Einars­son
90 06.10.2020 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) Inga Sæland
127 08.10.2020 Auðlindir og auð­lindagjöld Sigurður Páll Jóns­son
302 17.11.2020 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál) Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
301 13.11.2020 Álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði) Ólafur Ísleifs­son
52 12.10.2020 Árangurstenging kolefnisgjalds Björn Leví Gunnars­son
591 09.03.2021 Breyting á embætti skattrann­sóknarstjóra ríkisins Oddný G. Harðar­dóttir
698 07.04.2021 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
342 26.11.2020 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
697 07.04.2021 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
5 01.10.2020 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021 Fjármála- og efnahags­ráð­herra
769 03.05.2021 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging úrræða, viðbætur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
700 07.04.2021 Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
495 02.02.2021 Breyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað (áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað) Þórarinn Ingi Péturs­son
478 27.01.2021 Breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
376 30.11.2020 Búvörulög (úthlutun tollkvóta) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
446 18.01.2021 Endurgreiðsla virðisaukaskatts og flokk­un bifreiða Björn Leví Gunnars­son
640 24.03.2021 Endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis Halla Signý Kristjáns­dóttir
876 06.07.2021 Ferðagjöf Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
232 22.10.2020 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds) Inga Sæland
183 13.10.2020 Frádráttur frá tekjuskatti Andrés Ingi Jóns­son
513 04.02.2021 Gjöld fyrir rekstrar- og starfsleyfi fiskeldisstöðva Halla Signý Kristjáns­dóttir
879 06.07.2021 Grænir skattar Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
509 03.02.2021 Hafnalög (EES- reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
121 07.10.2020 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
648 25.03.2021 Hjúkrunarheimili og meðferðarstofnanir Sigurður Páll Jóns­son
562 25.02.2021 Hollustuhættir og mengunarvarnir (menntun og eftirlit) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
708 07.04.2021 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
862 11.06.2021 Húsaleigulög (skráningarskylda húsaleigusamninga og breyting á leigufjárhæð) Félags- og barnamála­ráð­herra
767 03.05.2021 Hækkun persónuafsláttar og fjármagnstekjuskattur Lilja Rafney Magnús­dóttir
385 07.12.2020 Innflutningur á osti og kjöti Þorsteinn Sæmunds­son
451 19.01.2021 Kolefnisgjald Andrés Ingi Jóns­son
586 09.03.2021 Loftferðir Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
841 03.06.2021 Lúðuveiðar Sigurður Páll Jóns­son
519 04.02.2021 Ofanflóðasjóður Þorsteinn Sæmunds­son
610 17.03.2021 Rafmyntir Bryndís Haralds­dóttir
258 04.11.2020 Rafræn birting álagningar- og skattskrár Andrés Ingi Jóns­son
373 30.11.2020 Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
505 03.02.2021 Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (endurvinnsla og skilagjald) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
123 08.10.2020 Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi Anna Kolbrún Árna­dóttir
807 21.05.2021 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
397 11.12.2020 Ráðstöfun útvarpsgjalds Bergþór Óla­son
358 02.12.2020 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (innheimta útvarpsgjalds) Óli Björn Kára­son
56 15.10.2020 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
314 17.11.2020 Skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
46 08.10.2020 Skattleysi launatekna undir 350.000 kr. og 350.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþega Inga Sæland
313 17.11.2020 Skipagjald Fjármála- og efnahags­ráð­herra
768 03.05.2021 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
128 09.10.2020 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð Inga Sæland
384 07.12.2020 Stafrænir skattar Guðmundur Andri Thors­son
55 20.10.2020 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Vilhjálmur Árna­son
200 15.10.2020 Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
544 18.02.2021 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (varanleg hækkun) Jón Steindór Valdimars­son
826 01.06.2021 Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður Jón Gunnars­son
212 16.10.2020 Tekjufallsstyrkir Fjármála- og efnahags­ráð­herra
3 01.10.2020 Tekjuskattur (milliverðlagning) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
29 15.10.2020 Tekjuskattur (frádráttur) Óli Björn Kára­son
86 06.10.2020 Tekjuskattur (heimilishjálp) Óli Björn Kára­son
114 07.10.2020 Tekjuskattur (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði) Óli Björn Kára­son
203 15.10.2020 Tekjuskattur (gengishagnaður) Óli Björn Kára­son
374 30.11.2020 Tekjuskattur (fjármagnstekjuskattur) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
399 11.12.2020 Tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
783 10.05.2021 Tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar) Björn Leví Gunnars­son
4 01.10.2020 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (samsköttun og erlent vinnuafl) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
666 25.03.2021 Tímabundin endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna bifreiðar Halla Signý Kristjáns­dóttir
604 15.03.2021 Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
202 15.10.2020 Tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (spilunartími) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
348 26.11.2020 Tollasamningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með land­búnaðarvörur Njáll Trausti Friðberts­son
665 25.03.2021 Tollasamningur við ESB Sigurður Páll Jóns­son
225 21.10.2020 Um úttekt á starfsemi Skattsins við framkvæmd tollalaga Bergþór Óla­son
897 06.07.2021 Undanþágur frá sköttum Sigríður Á. Andersen
755 26.04.2021 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl. (leyfisveitingar o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
213 19.10.2020 Virðisaukaskattur (hjálpartæki) Inga Sæland
372 30.11.2020 Virðisaukaskattur o.fl. Fjármála- og efnahags­ráð­herra
422 16.12.2020 Ættliðaskipti bújarða Birgir Þórarins­son

Áskriftir