Nýbirtar ræður á vef Alþingis

RSS - áskrift að nýbirtum ræðum

Ræður birtar þriðjudaginn 11. desember

Áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess

Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023

Fjárlög 2019

Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl)

Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara

Störf þingsins

Tilhögun þingfundar

Veiðigjald

Ræður birtar mánudaginn 10. desember

Atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun

Áhrif fátæktar á heilsu fólks

Bankasýsla ríkisins (starfstími)

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

Endurskoðun laga vegna úthlutunar veiðheimilda í makríl

Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023

Fjárlög 2019

Lengd þingfundar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn kjörbréfs

Samkomulag Sameinuðu þjóðanna um flóttamenn og farendur

Tilhögun þingfundar

Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð)

Úthlutun kvóta í makríl og veiðigjöld

Varamenn taka sæti

Veggjöld

Veiðigjald

Vöktun á súrnun sjávar

Ræður birtar föstudaginn 7. desember

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

Drengskaparheit unnið

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta)

Fjárlög 2019

Kostnaður vegna banns við innflutningi á fersku kjöti

Mannabreyting í nefndum og í stjórn þingflokks

Stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023

Svæðisbundin flutningsjöfnun

Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)

Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð)

Varamenn taka sæti

Ræður birtar fimmtudaginn 6. desember

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn (félagaréttur, skráin sem kveðið er á um í 101. gr.)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, frjálsir fjármagnsflutningar, félagaréttur)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn (rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið)

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019

Brottfall laga um ríkisskuldabréf

Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda

Stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023

Svæðisbundin flutningsjöfnun

Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu)

Ræður birtar miðvikudaginn 5. desember

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, frjálsir fjármagnsflutningar, félagaréttur)

Lengd þingfundar

Mál frá utanríkisráðherra

Ráðherraábyrgð og landsdómur

Skattundanskot

Störf þingsins

Veiðigjald

Ræður birtar þriðjudaginn 4. desember

Skráningar í æviágripi þingmanns

Störf þingsins

Veiðigjald

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

Ræður birtar mánudaginn 3. desember

Bankasýsla ríkisins

Breyting á starfsáætlun

Framkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunar

Fundur forsætisnefndar vegna "Klausturmálsins"

Lengd þingfundar

Opið hús á Alþingi

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan Geirs H. Haarde í sendiherrastöðu

Stefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023

Stjórn þingflokks

Traust og virðing í stjórnmálum

Úrsögn úr þingflokki

Varamenn taka sæti

Varamenn taka sæti

Veiðigjald

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

Þriðji orkupakki EES