Nýbirtar ræður á vef Alþingis

RSS - áskrift að nýbirtum ræðum

Ræður birtar föstudaginn 29. maí

Afsökunarbeiðni þingmanns

Fjáraukalög 2020

Fjáraukalög 2020

Fyrirkomulag nefndafunda

Kosning aðalmanns í landskjörstjórn í stað Ingibjargar Ingvadóttur til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 12. gr. laga nr. 24 16. maí 2000, um kosningar til Alþingis.

Lengd þingfundar

Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti

Störf þingsins

Tilhögun þingfundar

Útfærslur framhaldsskólanna á námi á tímum kórónuveirufaraldursins

Þingfundasvæði

Ræður birtar fimmtudaginn 28. maí

Afbrigði

Aftökur án dóms og laga

Eigin ummæli í óundirbúinni fyrirspurn

Endurskoðun reglugerðar nr. 189/1990

Fjáraukalög 2020

Fjáraukalög 2020

Frumvarp um skilgreiningu tengdra aðila í sjávarútvegi

Lengd og tilhögun þingfundar

Opnun landamæra 15. júní

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skattlagning eignarhalds á kvóta

Strandveiðar og veiðar með snurvoð

Undirbúningur við opnun landamæra

Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

Ræður birtar miðvikudaginn 27. maí

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 260/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 302/2019 um breytingu á V. viðauka og bókun 31 við EES-samninginn (frelsi launþega til flutninga, samvinna á sérstökum sviðum utan fjórfrelsis)

Ávana- og fíkniefni (neyslurými)

Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)

Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa)

Utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.)

Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)

Ræður birtar þriðjudaginn 26. maí

Almannatryggingar (hálfur lífeyrir)

Ávana- og fíkniefni (neyslurými)

Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)

Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur)

Ferðagjöf

Leiðsögumenn

Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa)

Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)

Varnartengdar framkvæmdir á Suðurnesjum

Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð)

Ræður birtar mánudaginn 25. maí

Aukin skógrækt

Breyting á starfsáætlun

Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)

Efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar

Endurskoðun aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum

Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu

Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu)

Lengd þingfundar

Nýting vindorku

Opnun landsins gagnvart ferðamönnum

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar samkvæmt lögum um opinber fjármál

Svifryk

Tófa og minkur

Upplýsingaskylda stórra fyrirtækja

Urðun úrgangs

Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi)

Úttekt á kostnaði vegna skerðinga aldraðra og öryrkja

Varnartengdar framkvæmdir á Suðurnesjum

Ræður birtar föstudaginn 22. maí

Afbrigði

Ávana- og fíkniefni (neyslurými)

Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir)

Fjáraukalög 2020

Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru

Grásleppuveiði og strandveiðar

Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu

Klæðaburður þingmanna

Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu)

Leigufélög, rekstur spilakassa

Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins

Samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir

Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti