Nýbirtar ræður á vef Alþingis

RSS - áskrift að nýbirtum ræðum

Ræður birtar miðvikudaginn 24. apríl

Almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði)

Höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum)

Lýðskólar

Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)

Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Sameiginleg umsýsla höfundarréttar

Vandaðir starfshættir í vísindum

Ræður birtar þriðjudaginn 23. apríl

Landlæknir og lýðheilsa og réttindi sjúklinga (kvartanir og ábendingar)

Póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar)

Stjórn fiskveiða (strandveiðar)

Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar

Ræður birtar miðvikudaginn 17. apríl

Almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði)

Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings)

Höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum)

Landlæknir og lýðheilsa og réttindi sjúklinga (kvartanir og ábendingar)

Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.)

Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.)

Samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC)

Stjórn fiskveiða (strandveiðar)

Upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.)

Vandaðir starfshættir í vísindum

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi)

Ræður birtar þriðjudaginn 16. apríl

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)

Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku

Raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku)

Raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði)