Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

þingsetning

Sætaskipun

þingsetning

Ráðstafanir í ferðamálum

þingsályktunartillaga

Frumvarp um leyfi til slátrunar

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Skógrækt á Fljótsdalshéraði

þingsályktunartillaga

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Þingstörf og fjarvera ráðherra og þingmanna

um fundarstjórn

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(fulltrúar í opinberum nefndum)
lagafrumvarp

Samgöngur á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Orkusala erlendis

fyrirspurn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Fjarvistir þingmanna og afgreiðsla mála

um fundarstjórn

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Snjómokstur á fjallvegum á Austurlandi

fyrirspurn

Löggildingarstofa ríkisins

fyrirspurn

Lífeyrisréttindi heimavinnandi húsmæðra

lagafrumvarp

Réttur til fiskveiða í landhelgi Íslands

(færeysk og grænlensk fiskiskip)
lagafrumvarp

Frumvarp um Húsnæðisstofnun ríkisins

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Vinnutilhögun í neðri deild

um fundarstjórn

Uppprentun þingskjala

um fundarstjórn

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Vinnuálag á Alþingi

um fundarstjórn

Jólakveðjur í neðri deild

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fréttir af þinghaldi

um fundarstjórn

Nýársóskir í neðri deild

kveðjur

Nýársóskir í neðri deild

kveðjur

Fundahald í neðri deild

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Fréttir í Sjónvarpinu

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þinghald í neðri deild og nefndarstörf

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmannafrumvarpa

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Frumvarp til lánsfjárlaga

um fundarstjórn

Frumvarp um verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(örorkulífeyrisþegar á stofnunum)
lagafrumvarp

Staða ullariðnaðarins

fyrirspurn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Kosningarréttur Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Efling Ríkisútvarpsins

þingsályktunartillaga

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Menningarsjóður félagsheimila

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Frumvarp um breytingu á áfengislögum

um fundarstjórn

Stefna Íslendinga gagnvart Evrópubandalaginu

þingsályktunartillaga

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Þinglausnadagur

um fundarstjórn

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Frumvarp um Ríkisendurskoðun

um fundarstjórn

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Þinglýsingalög

(skrásettar bifreiðir)
lagafrumvarp

Starfslok neðri deildar

kveðjur