Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ávöxtun innstæðna)
lagafrumvarp

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Alþjóðleg björgunarsveit

fyrirspurn

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Aðstöðugjald

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Umboðsmaður barna

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Skýrsla samgönguráðherra um málefni Skipaútgerðar ríkisins

skýrsla ráðherra

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við atvinnuleysi í landinu

umræður utan dagskrár

Sementsverksmiðja ríkisins

(sala hlutafjár)
fyrirspurn

Verðmunur á nauðsynjavörum

fyrirspurn

Gjafakort sem heimila líffæraflutninga

fyrirspurn

Efling ferðaþjónustu

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1992--1995

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara

lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

lagafrumvarp

Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar

þingsályktunartillaga

Samningur um leigugjald fyrir notkun ljósleiðara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Textavarp

fyrirspurn

Fríverslunarsamningur EFTA við Tyrkland

þingsályktunartillaga

Utanríkismál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnumál á Suðurnesjum

þingsályktunartillaga

Röð mála á dagskrá og viðvera ráðherra og stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(ávöxtun á fé, bótaréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Kynning á íslenskri menningu

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 663,15
Andsvar 35 60,62
Um fundarstjórn 18 35,03
Grein fyrir atkvæði 6 12,02
Um atkvæðagreiðslu 2 7
Flutningsræða 2 5
Ber af sér sakir 1 0,02
Samtals 118 782,84
13 klst.