Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Orsakir atvinnuleysis

fyrirspurn

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

fyrirspurn

Skrifstofur heilbrigðismála

fyrirspurn

Vatnaflutningar til Fljótsdals

fyrirspurn

Stefnumörkun ríkisstjórnarinnar vegna átaks í sameiningu sveitarfélaga

fyrirspurn

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Kostir þess að gera landið að einu kjördæmi

þingsályktunartillaga

Tilflutningur sýslumannsembætta

fyrirspurn

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vegasamband allt árið milli Austurlands og Norðurlands

þingsályktunartillaga

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumannsembættanna

þingsályktunartillaga

Skýrsla um sjúkrahúsmál

athugasemdir um störf þingsins

Breytingar á sjúkrahúsmálum

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1992

lagafrumvarp

Framlagning skattafrumvarpa ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Einkavæðing embættis húsameistara ríkisins

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Framkvæmdir og rekstur á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1993

(heildarlántökur ríkissjóðs o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Vinna í nefndum við frágang fjárlaga o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Bráðabirgðalög á verkfall fiskimanna, framlagning frumvarps um breytingu á búvörulögum o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður, lán til lögbýla og varsla sjóða)
lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1992

munnleg skýrsla þingmanns

Hvalveiðar

þingsályktunartillaga

Héraðsskógar

fyrirspurn

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Verkefni Húsnæðisstofnunar ríkisins

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1993

(niðurstaða greiðsluuppgjörs)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Varðveisla tónlistararfs í Þjóðbókasafni Íslands

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Tvíhliða viðræður um stöðu Íslands gagnvart Evrópubandalaginu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1991

(greiðsluuppgjör)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Héraðsskógar

(skógrækt á eyðijörðum)
lagafrumvarp

Flugmálaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Reynslusveitarfélög

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 62 595,17
Andsvar 63 91,73
Flutningsræða 5 64,17
Um fundarstjórn 23 41,02
Grein fyrir atkvæði 5 3,78
Samtals 158 795,87
13,3 klst.