Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Staða ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Skipan stjórna heilsugæslustöðva

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1991

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Staða félagsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Flutningur ríkisstofnana út á land

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Skuldastaða heimilanna

fyrirspurn

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Framkvæmdir í samgöngumálum í kjölfar sameiningar sveitarfélaga

fyrirspurn

Vegaframkvæmdir á Austurlandi

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1993

skýrsla ráðherra

Vöruverð lífsnauðsynja og verðmunur á milli þéttbýlis og dreifbýlis

þingsályktunartillaga

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjaverslun Íslands hf.

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur og búsetaréttur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Stuðningur Byggðastofnunar við atvinnumál í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Varaflugvöllur á Egilsstöðum

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Flugsamgöngur til Sauðárkróks og Siglufjarðar

umræður utan dagskrár

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjáraukalagafrumvarps

um fundarstjórn

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn

(skatthlutfall, atvinnusjóður)
lagafrumvarp

Samstarf Alþýðuskólans á Eiðum og Menntaskólans á Egilsstöðum

fyrirspurn

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjúkraliðafrv. úr nefnd

um fundarstjórn

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1995--1998

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 54 475,52
Andsvar 45 72,43
Flutningsræða 5 61,17
Um fundarstjórn 14 24,68
Ber af sér sakir 3 3,58
Málsh. um fundarstjórn 2 3,52
Grein fyrir atkvæði 5 3,48
Samtals 128 644,38
10,7 klst.