Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1997

munnleg skýrsla þingmanns

Íbúaþróun á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Undirbúningur svara við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Ríkisreikningur 1997

lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Breytingar á skipulagi lögreglustjóraembættisins í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Verðmunur á leigulínum um ljósleiðara

fyrirspurn

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1999

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1997

(niðurstöðutölur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 1998

lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(kjördæmaskipan)
lagafrumvarp

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi

fyrirspurn

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(starfsmenn svæðisskrifstofu)
lagafrumvarp

Fyrirhugaðar stóriðjuframkvæmdir

fyrirspurn

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 6 200,75
Ræða 22 122,77
Andsvar 28 47,1
Grein fyrir atkvæði 1 1,38
Um fundarstjórn 1 1,37
Um atkvæðagreiðslu 1 0,4
Samtals 59 373,77
6,2 klst.