Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Sérstakar aðgerðir í byggðamálum

þingsályktunartillaga

Gerð vega og vegslóða í óbyggðum

fyrirspurn

Fréttir um geymslu kjarnorkuvopna á Íslandi

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla tillögu um mat á umhverfisáhrifum Fljótsdalsvirkjunar

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Lækkun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Verkefni sem unnt er að sinna á landsbyggðinni

fyrirspurn

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Lokaafgreiðsla fjárlaga og fjáraukalaga

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1999

lagafrumvarp

Lokaumræða fjárlaga

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstöfun erfðafjárskatts

(greiðslur í ríkissjóð 2000)
lagafrumvarp

Fjárlög 2000

lagafrumvarp

Skýrslutaka af börnum við héraðsdómstóla

umræður utan dagskrár

Framhald framkvæmda við Fljótsdalsvirkjun

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Þjóðminjasafnsins

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

fyrirspurn

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Sparnaður í lyfjakostnaði hins opinbera

umræður utan dagskrár

Breytt staða í álvers- og virkjanamálum

umræður utan dagskrár

Bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO)

þingsályktunartillaga

Greiðsla þungaskatts erlendra ökutækja

fyrirspurn

Lækkun lyfjaútgjalda Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(hreindýr)
lagafrumvarp

Jarðgangaáætlun 2000-2004

þingsályktunartillaga

Yfirlitsskýrsla um alþjóðamál

skýrsla

NATO-þingið 1999

skýrsla

Úttekt á aðstöðu til hestamennsku

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 2000 - 2003

þingsályktunartillaga

Einkaframkvæmd við byggingu og rekstur hjúkrunarheimilis í Sóltúni

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla vegáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar

lagafrumvarp

Fullgilding samnings um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 2000 - 2004

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 38 259,5
Flutningsræða 10 164,28
Andsvar 85 138,35
Grein fyrir atkvæði 3 1,85
Ber af sér sakir 1 0,82
Um atkvæðagreiðslu 1 0,73
Samtals 138 565,53
9,4 klst.