Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Innanlandsflug

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Átak gegn fíkniefnaneyslu

fyrirspurn

Skert þjónusta Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað

fyrirspurn

Laxeldi í Mjóafirði

umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Einangrunarvistun fanga og fjárskortur fíkniefnalögreglunnar

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2000

lagafrumvarp

Fjárframlög til vegagerðar og 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Staða fíkniefnalögreglunnar með tilliti til fjárveitinga

umræður utan dagskrár

Samvinnufélög (rekstrarumgjörð)

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(einkafjármögnun og rekstrarleiga)
lagafrumvarp

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Einkaframkvæmd í öldrunarþjónustu (Sóltúnsheimilið)

umræður utan dagskrár

Skipulag flugöryggismála

umræður utan dagskrár

Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)

þingsályktunartillaga

Endurskoðun almannatryggingalaga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ávana- og fíkniefni

(óheimil efni)
lagafrumvarp

Ferðakostnaður aðstandenda ungra fíkniefnaneytenda

fyrirspurn

Hátæknisjúkrahús

fyrirspurn

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 8 215,3
Ræða 33 141,67
Andsvar 86 138,47
Svar 4 10,85
Grein fyrir atkvæði 3 2,12
Um fundarstjórn 1 1,82
Samtals 135 510,23
8,5 klst.