Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Innkaup heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Lyfjastofnun

fyrirspurn

Kjaramál sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Skerðing á starfsemi tæknifrjóvgunardeildar Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu

fyrirspurn

Markaðssetning lyfjafyrirtækja

fyrirspurn

Áfallahjálp

fyrirspurn

Lyfjanotkun ungmenna í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Einkaframtak í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Reglugerð skv. 18. gr. a læknalaga

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

(Heyrnar- og talmeinastöð)
lagafrumvarp

Fjárveitingar til heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Offituvandi

fyrirspurn

Kúabólusetning

fyrirspurn

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni

umræður utan dagskrár

Staða sjúkraliða innan heilbrigðiskerfisins

umræður utan dagskrár

Samningur heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytis um málefni fatlaðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rýmingaráætlanir

fyrirspurn

Vandi of feitra barna og ungmenna

fyrirspurn

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Alnæmi og kynsjúkdómar

fyrirspurn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Forvarnasjóður

fyrirspurn

Sjúkrahótel

fyrirspurn

Húsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur

fyrirspurn

Sjóðir starfsfólks heilsugæslustöðva

fyrirspurn

Geislavarnir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Einkarekstur göngudeildar við Landspítala -- háskólasjúkrahús

fyrirspurn

Þátttaka almannatrygginga í ferðakostnaði foreldra barna á meðferðarstofnunum

fyrirspurn

Bólusetning gegn barnasjúkdómum

fyrirspurn

Bann við umskurði stúlkna

fyrirspurn

Óhefðbundnar lækningar

fyrirspurn

Kærur vegna læknamistaka

fyrirspurn

Ákvæði laga um skottulækningar

fyrirspurn

Vandi heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sálfræðingar

fyrirspurn

Sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarar

fyrirspurn

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl.

lagafrumvarp

Útboð í heilbrigðisþjónustu

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(rekstur lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

athugasemdir um störf þingsins

Ástandið á spítölunum

umræður utan dagskrár

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Húðflúrsmeðferð eftir brjóstakrabbamein

fyrirspurn

Rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti

fyrirspurn

Framkvæmdir við Sjúkrahús Suðurlands

fyrirspurn

Skipting stofnkostnaðar heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Lyf sem falla út af sérlyfjaskrá

fyrirspurn

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Skýrsla um ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

athugasemdir um störf þingsins

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975

beiðni um skýrslu

Breyting á reglugerð nr. 68/1996

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta fyrir börn með sjaldgæfa sjúkdóma

fyrirspurn

Evrópusamstarf um sjaldgæfa sjúkdóma

fyrirspurn

Lyfjakostnaður lífeyrisþega

fyrirspurn

Heyrn skólabarna

fyrirspurn

Bifreiðakaupastyrkir

fyrirspurn

Ávísanir á ávanabindandi lyf

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 76 211,55
Ræða 26 99,42
Flutningsræða 14 96,15
Andsvar 35 61,05
Grein fyrir atkvæði 2 1,27
Samtals 153 469,44
7,8 klst.