Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2003

lagafrumvarp

Staða heilbrigðismála

umræður utan dagskrár

Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn

athugasemdir um störf þingsins

Endurskoðun laga um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Alþjóðahvalveiðiráðið, Evrópuár öryrkja, rjúpnaveiðitíminn

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2002

lagafrumvarp

Val kvenna við fæðingar

fyrirspurn

Rekstrarform í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Úrræði fyrir ungt hreyfihamlað fólk

fyrirspurn

Öryggisgæsla á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Heilsugæslulæknar á Suðurnesjum

athugasemdir um störf þingsins

Hjúkrunarrými í Reykjavík

fyrirspurn

Lyfjaávísanir lækna

fyrirspurn

Reglugerð um landlæknisembættið

fyrirspurn

Daggjöld dvalar- og hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Hjúkrunarrými á Vífilsstaðaspítala

fyrirspurn

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Uppbygging endurhæfingar við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

þingsályktunartillaga

Aðbúnaður og öryggi á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Gjaldskrá tannlæknaþjónustu

fyrirspurn

Samkomulag við Samtök aldraðra um hækkun bóta o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Matsskýrsla um umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu

athugasemdir um störf þingsins

Lyfjagjöf til of feitra barna

fyrirspurn

Kostnaður af heilsugæslu

fyrirspurn

Heilsugæsla í Kópavogi

fyrirspurn

Kostnaðarþátttaka Tryggingastofnunar við meðferð psoriasissjúklinga

fyrirspurn

Hjúkrunardeild fyrir aldraða í Árborg

fyrirspurn

Öldrunarstofnanir

fyrirspurn

Eyrnasuð

fyrirspurn

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

fyrirspurn

Krabbameinssjúkdómar í meltingarvegi

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Heilsugæsla, félagsþjónusta og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Tóbaksvarnir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lýðheilsustöð

lagafrumvarp

Lyfjalög og læknalög

(lyfjagagnagrunnar)
lagafrumvarp

Heilsugæslumál á Suðurnesjum

fyrirspurn

Lífeyrisgreiðslur til Íslendinga erlendis

fyrirspurn

Úrskurður ráðherra um Norðlingaölduveitu

umræður utan dagskrár

Þjónusta við aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

athugasemdir um störf þingsins

Álverksmiðja í Reyðarfirði

lagafrumvarp

Fíkniefnameðferð

fyrirspurn

Átraskanir

fyrirspurn

Komugjöld á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Ráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsins

fyrirspurn

Greiðslur Tryggingastofnunar fyrir sjúkranudd

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Álbræðsla á Grundartanga

(stækkun, skattlagning)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(heilsugæslulæknar)
lagafrumvarp

Áfengis- og vímuefnameðferð fyrir fanga

fyrirspurn

Staða óhefðbundinna lækninga

fyrirspurn

Endurhæfing krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Raforkuver

(Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 70 189,53
Ræða 23 91,9
Andsvar 46 69,4
Flutningsræða 9 59,67
Samtals 148 410,5
6,8 klst.