Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Ferðakostnaður vegna tannréttinga

fyrirspurn

Hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Kynning á sjúklingatryggingu

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Greiðslur til öryrkja samkvæmt dómi Hæstaréttar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nefnd um endurskoðun laga um heilbrigðisþjónustu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gjaldtaka fyrir tæknifrjóvgun krabbameinssjúkra kvenna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Notkun kannabisefna í lækningaskyni

fyrirspurn

Öryggismál sjúklinga

fyrirspurn

Kynfræðsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Sýkingarhætta á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Samkomulag við heimilislækna

fyrirspurn

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Heilsugæslumál

fyrirspurn

Heilsugæsla á Suðurlandi

fyrirspurn

Fjáraukalög 2003

lagafrumvarp

Sálfræðiþjónusta á heilsugæslustöðvum

fyrirspurn

Stuðningur við krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Málefni geðsjúkra

fyrirspurn

Meðlagsgreiðslur vegna barna erlendis

fyrirspurn

Örorkubætur og fæðingarstyrkur

fyrirspurn

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð

(tryggingaráð, skipulag TR o.fl.)
lagafrumvarp

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

fyrirspurn

Heilsuverndarstöð Reykjavíkur

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta við útlendinga

fyrirspurn

Lyfjaverð og fákeppni á lyfjamarkaði

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2004

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(aldurstengd örorkuuppbót)
lagafrumvarp

Endurhæfingardeild fyrir krabbameinssjúklinga

fyrirspurn

Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík

umræður utan dagskrár

Málefni Landspítala -- háskólasjúkrahúss

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

(gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Viðbygging við Heilbrigðisstofnunina á Selfossi

fyrirspurn

Heilsugæslan á Þingeyri

fyrirspurn

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Stafræn gögn í heilbrigðiskerfinu

fyrirspurn

Fjarlækningar

fyrirspurn

Bið eftir heyrnartækjum

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.)
lagafrumvarp

Uppbygging og rekstur meðferðarstofnana

fyrirspurn

Málefni heilabilaðra

fyrirspurn

Heilbrigðisþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Lokuð öryggisdeild

fyrirspurn

Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni

fyrirspurn

Launaþróun starfsmanna nokkurra heilbrigðisstofnana 2000--2002, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Lækkun smásöluálagningar lyfja

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Speglunaraðgerðir í hnjám

fyrirspurn

Framtíð sjúklinga á Arnarholti

fyrirspurn

Samstarf heilbrigðisstofnana

fyrirspurn

Þverfaglegt endurhæfingarráð

fyrirspurn

Endurgreiðsla tannlæknakostnaðar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Sóttvarnalög

(skrá um sýklalyfjanotkun)
lagafrumvarp

Börn með Goldenhar-heilkenni

fyrirspurn

Aldurstengd örorkuuppbót

fyrirspurn

Hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi

fyrirspurn

Lyfjalög

(lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um almannatryggingar

lagafrumvarp

Símaþjónusta barnadeildar á Landspítalanum

fyrirspurn

Afsláttarkort Tryggingastofnunar

fyrirspurn

Menntun fótaaðgerðafræðinga

fyrirspurn

Tannheilsa barna og lífeyrisþega

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging Landspítalans

fyrirspurn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Forvarnastarf í áfengismálum

fyrirspurn

Heilsugæslustöð í miðbæ Kópavogs

fyrirspurn

Þjónusta sálfræðinga innan heilbrigðiskerfisins

fyrirspurn

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 98 274,53
Ræða 33 118,87
Flutningsræða 12 72,1
Andsvar 47 62,38
Grein fyrir atkvæði 2 1,3
Samtals 192 529,18
8,8 klst.