Jón Kristjánsson: ræður


Ræður

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Kjör aldraðra

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Þjónusta barna- og unglingageðlækna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðbúnaður og aðstæður aldraðra á dvalar- og hjúkrunarheimilum

umræður utan dagskrár

Stofnanir fyrir aldraða

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Sjúkraflutningar í Árnessýslu

fyrirspurn

Aðgengi að hollum matvælum

fyrirspurn

Spilafíkn

fyrirspurn

Rafræn sjúkraskrá

fyrirspurn

Vinnutími á blóðskilunardeild LSH

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eingreiðsla til bótaþega á stofnunum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Gleraugnakostnaður barna

fyrirspurn

Viðbygging við sjúkrahúsið á Selfossi

fyrirspurn

Ráðstöfun hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Sjúkraflug til Ísafjarðar

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Örorka og velferð

umræður utan dagskrár

Þjónustusamningur við SÁÁ

fyrirspurn

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Vasapeningar öryrkja

fyrirspurn

Endurbætur á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði

fyrirspurn

Hjúkrunarþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Réttur sjúklinga við val á meðferð

fyrirspurn

Málefni listmeðferðarfræðinga

fyrirspurn

Öldrunargeðdeild á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Öldrunarþjónusta í Hafnarfirði

fyrirspurn

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Áætlun og aðgerðir um varnir gegn fuglaflensu

umræður utan dagskrár

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Málefni heilabilaðra

fyrirspurn

Dagpeningar til foreldra langveikra barna

fyrirspurn

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Styrkir til kjörforeldra ættleiddra barna

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Þýðingar kjarasamninga á erlend tungumál

fyrirspurn

Skipun ráðuneytisstjóra í félagsmálaráðuneyti

athugasemdir um störf þingsins

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingar og samráð í fyrirtækjum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

ILO-samþykkt um uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda

fyrirspurn

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Svar 56 155,27
Ræða 34 115,95
Flutningsræða 13 84,2
Andsvar 35 54,5
Grein fyrir atkvæði 1 0,72
Samtals 139 410,64
6,8 klst.