Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014

(tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 9. október

Leikskóli að loknu fæðingarorlofi

þingsályktunartillaga

Réttur til húsaleigubóta

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 15. október

Umræður um störf þingsins 16. október

Neytendastofa og talsmaður neytenda

(talsmaður neytenda o.fl.)
lagafrumvarp

Varðveisla handritanna í Þjóðmenningarhúsinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Sjúklingagjöld og forgangsröðun við tekjuöflun ríkissjóðs

sérstök umræða

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum

(tvöfalt lögheimili)
þingsályktunartillaga

Sjúkraflutningar á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ósk um fund í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Framhaldsskóladeildir

fyrirspurn

Útibú umboðsmanns skuldara á Akureyri

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðgerðir vegna skuldavanda heimila á Íslandi, sbr. ályktun Alþingis nr. 1/142, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Beiðni þingmanna um upplýsingar

um fundarstjórn

Löggæsla í Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Staða flóttamanna og meðferð þeirra

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 13. nóvember

Fjárveiting vegna vetrarólympíuleika fatlaðra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Ný stofnun um borgaraleg réttindi

sérstök umræða

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Störf fjárlaganefndar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um gesti á fund fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Náttúruvernd

(frestun gildistöku)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(vörukaup, þjónusta o.fl., EES-reglur)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(námsmenn)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Tollalög og vörugjald

(sojamjólk)
lagafrumvarp

Málefni heilsugæslunnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Háhraðanettengingar í dreifbýli

þingsályktunartillaga

Þingstörfin fram undan

um fundarstjórn

Mótun heildstæðrar stefnu um afreksfólk í íþróttum

þingsályktunartillaga

Dýraeftirlit

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. desember

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014

(verðlagsbreytingar o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. desember

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Framlög til framhaldsskóla í fjárlögum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2013

lagafrumvarp

Fjárlög 2014

lagafrumvarp

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Opinber skjalasöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða Íslands í alþjóðlegu PISA-könnuninni, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Umræður um störf þingsins 22. janúar

Svört atvinnustarfsemi

sérstök umræða

Lánshæfismat og traust

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni framhaldsskólans

sérstök umræða

Upplýsingar um hælisleitendur

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Ummæli þingmanns í umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína

þingsályktunartillaga

Hönnunarstefna stjórnvalda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar--júní 2013

álit nefndar

Umræður um störf þingsins 12. febrúar

Almenningssamgöngur

sérstök umræða

Umferðarlög

(EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Rannsókn á leka í ráðuneyti og staða innanríkisráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni Farice

sérstök umræða

Virðisaukaskattur

(búnaður fyrir fatlaða íþróttamenn)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. febrúar

Stjórnartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB

um fundarstjórn

Þingleg meðferð mála frá utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Þingleg meðferð skýrslu um ESB

um fundarstjórn

Orð utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Dagskrártillaga

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Aðildarviðræður við Evrópusambandið

skýrsla

Fundur forseta með formönnum þingflokka o.fl.

um fundarstjórn

Tilraunir til að ná samkomulagi um þingstörf

um fundarstjórn

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 11. mars

Umræður um störf þingsins 12. mars

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka

þingsályktunartillaga

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 19. mars

Staða framhaldsskólans

sérstök umræða

Fiskeldi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(skipun samráðsnefndar)
lagafrumvarp

Losun og móttaka úrgangs frá skipum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2012

lagafrumvarp

Afnám gjaldeyrishafta og samningar við erlenda kröfuhafa gömlu bankanna

sérstök umræða

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl.

álit nefndar

Skóli án aðgreiningar

sérstök umræða

Vetrarþjónusta Vegagerðarinnar

fyrirspurn

Framsaga fyrir skuldaleiðréttingarmálum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 1. apríl

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Málefni hælisleitanda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Siglufjarðarvegur og jarðgöng

fyrirspurn

Héðinsfjarðargöng og Múlagöng

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 29. apríl

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(losun gróðurhúsalofttegunda frá flugi)
þingsályktunartillaga

Veiðigjöld

(fjárhæð og álagning gjalda)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður störf þingsins 2. maí

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lekamálið í innanríkisráðuneytinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldskrárlækkanir o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stefnumótandi byggðaáætlun 2014--2017

þingsályktunartillaga

Framkvæmdarvald og stjórnsýsla ríkisins í héraði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Myglusveppur og tjón af völdum hans

þingsályktunartillaga

Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum

(tvöfalt lögheimili)
þingsályktunartillaga

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 13. maí.

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(höfuðstólslækkun húsnæðislána)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2012

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 133 731,62
Andsvar 163 292,12
Um fundarstjórn 17 20,32
Flutningsræða 2 14,17
Um atkvæðagreiðslu 9 9,05
Grein fyrir atkvæði 7 5,67
Samtals 331 1072,95
17,9 klst.