Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir: ræður


Ræður

Umræður um störf þingsins 17. september

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ábyrgðasjóður launa

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hagnýting internetsins og réttindavernd netnotenda

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. september

Jafnt aðgengi að internetinu

þingsályktunartillaga

Kennitöluflakk

sérstök umræða

Málefni Lánasjóðs íslenskra námsmanna

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 7. október

Umferðaröryggismál

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 8. október

Aðgerðir til að draga úr matarsóun

þingsályktunartillaga

Stofnun samþykkisskrár

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um frumvarp um verslun með áfengi

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Úthlutun menningarstyrkja

sérstök umræða

Ummæli ráðherra í umræðum

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. október

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Staða verknáms

sérstök umræða

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Starfsstöðvar og þjónusta sýslumanna í Norðausturkjördæmi

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. október

Þingstörf fram undan

um fundarstjórn

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Viðvera heilbrigðisráðherra í umræðu um sölu áfengis

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 22. október

Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána

(frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Aðgerðaáætlun til að efla fjarheilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Fjárhagsstaða RÚV

sérstök umræða

Beinagrind steypireyðar

fyrirspurn

Rekstur Hlíðarskóla

fyrirspurn

Framhaldsskólar

fyrirspurn

Flutningur heilbrigðisþjónustu til sveitarfélaga

fyrirspurn

Uppbygging hjúkrunarheimila

fyrirspurn

Dráttur á svari við fyrirspurn

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 4. nóvember

Umferðarljósamerkingar á matvæli

þingsályktunartillaga

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. nóvember

Aðgerðaáætlun um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra

þingsályktunartillaga

Verkfall lækna

sérstök umræða

Loftslagsmál

sérstök umræða

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 12. nóvember

Málefni tónlistarmenntunar

sérstök umræða

Skuldaleiðrétting, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vinnubrögð í fjárlaganefnd

um fundarstjórn

Skuldaleiðrétting og staða ríkissjóðs

sérstök umræða

Starfsstöðvar lögreglustjóra í Norðausturkjördæmi

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Bætt hljóðvist og aðgerðir til að draga úr erilshávaða í kennsluhúsnæði

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Seðlabanki Íslands

(eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar)
lagafrumvarp

Fjarvinnsluverkefni fyrir skjalasöfn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna

þingsályktunartillaga

Beiðni um fund með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. nóvember

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(aukin verkefni kirkjuþings)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 11. desember

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Hækkun bóta lífeyrisþega

óundirbúinn fyrirspurnatími

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 16. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Framhaldsskólar

(rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.)
lagafrumvarp

Menntamálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingartillaga atvinnuveganefndar við rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Kosning níu manna og jafnmargra varamanna í stjórn Ríkisútvarpsins, fjölmiðils í almannaþágu, til eins árs, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 9. gr. laga nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar

sérstök umræða

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. janúar

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðismál Listaháskóla Íslands

fyrirspurn

Starfshópur um myglusvepp

fyrirspurn

Jöfnun húshitunarkostnaðar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Húsaleigubætur

(námsmenn)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 4. febrúar

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Skipan í stjórnir, ráð og nefndir á vegum ríkisins

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 17. febrúar

Fjölmiðlar

(textun myndefnis)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. febrúar

Skuldaþak sveitarfélaga

fyrirspurn

Frumvarp um sölu áfengis í matvöruverslunum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Beiðni um mat Ríkisendurskoðunar á frumvarpi um Þróunarsamvinnustofnun

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 24. mars

Samkeppni á smásölumarkaði

sérstök umræða

Fylgi Pírata í skoðanakönnunum

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 25. mars

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Skilyrðing fjárveitingar til háskóla

fyrirspurn

Nám og náms- og starfsráðgjöf fanga

fyrirspurn

Flutningur verkefna til sýslumanna

fyrirspurn

Nýframkvæmdir í vegamálum

fyrirspurn

Norðfjarðarflugvöllur

fyrirspurn

Betrun í fangelsum og aðstoð að lokinni afplánun

fyrirspurn

Fjármögnun útgjalda til málefna fatlaðs fólks

fyrirspurn

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar)
lagafrumvarp

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(heimagisting og flokkar veitingastaða)
lagafrumvarp

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl

(tímabundnar aflaheimildir)
lagafrumvarp

Veiðigjöld

(veiðigjald 2015--2018)
lagafrumvarp

Vitnað í orðaskipti á lokuðum nefndarfundi

um fundarstjórn

Íþróttakennsla í framhaldsskólum

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 21. apríl

Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið

(notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Ásakanir forsætisráðherra um trúnaðarbrest

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Notkun úreltra lyfja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjarvera ráðherra í fyrirspurn

um fundarstjórn

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Efling brothættra byggða og byggðafesta veiðiheimilda

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 12. maí

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

(brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd)
lagafrumvarp

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Ummæli umhverfisráðherra í fréttatíma

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá þingsins

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 13. maí

Umræðuefni dagsins

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 20. maí

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Rammaáætlun og kjarasamningar

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. maí

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Breyting á starfsáætlun

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Fyrirkomulag náms til stúdentsprófs

sérstök umræða

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 27. maí

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn

(hugverkaréttindi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. maí

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Fjármögnun aðgerða vegna kjarasamninga og skýrsla um skuldaleiðréttingu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Áætlun um meðferð og ráðstöfun aflamagns sem dregið er frá heildarafla

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. júní

Mælendaskrá í Störfum þingsins, afgreiðsla fjárlaganefndar á frv. um opinber fjármál

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Kynning á frumvörpum um afnám gjaldeyrishafta

um fundarstjórn

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 9. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samkomulag um lok þingstarfa

um fundarstjórn

Tekjuskattur o.fl.

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. júní

Stöðugleikaskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Lagasetning á kjaradeilur

um fundarstjórn

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Áætlun um þinglok

um fundarstjórn

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 23. júní

Efling tónlistarnáms

(samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 24. júní

Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka

(fjárheimild)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Meðferð einkamála o.fl.

(aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
lagafrumvarp

Meðferð sakamála og lögreglulög

(skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 2013

lagafrumvarp

Meðferð einkamála o.fl.

(aukin skilvirkni, einfaldari reglur)
lagafrumvarp

Byggðaáætlun og sóknaráætlanir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 30. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Menntamálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Menntamálastofnun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 1. júlí

Lögræðislög

(réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.)
lagafrumvarp

Verndarsvæði í byggð

(vernd sögulegra byggða, heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 251 1313,45
Andsvar 264 488,77
Um fundarstjórn 63 74,22
Flutningsræða 3 31,55
Grein fyrir atkvæði 30 30,4
Um atkvæðagreiðslu 24 26,77
Samtals 635 1965,16
32,8 klst.