Danfríður Skarphéðinsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Könnun á jarðvarma og ferskvatni á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Dreifing sjónvarps og útvarps

þingsályktunartillaga

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Útsendingar rásar tvö

fyrirspurn

Dagvistun barna á forskólaaldri

lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vinnubrögð við undirbúning fjárlaga

um fundarstjórn

Leiðbeinendur og stundakennarar í grunnskólum og framhaldsskólum

fyrirspurn

Atvinnuleyfi erlendra leiðsögumanna

fyrirspurn

Landshlutaútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fræðsluútvarp Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1988

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Verðstýring á sölu eggja og kjúklinga

umræður utan dagskrár

Strjálbýlisátak Evrópuráðsins

fyrirspurn

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Greiðslusamningar vegna skólamannvirkja

þingsályktunartillaga

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Ný löggjöf um háskóla

fyrirspurn

Hálendisvegir

þingsályktunartillaga

Haf- og fiskirannsóknir

þingsályktunartillaga

Jafnréttisráðgjafar

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Kennaraháskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála

lagafrumvarp

Ráðstafanir gegn atvinnuleysi á Suðurlandi

þingsályktunartillaga

Óvissa um ráðningu kennara

umræður utan dagskrár

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kaupskipaeign Íslendinga

fyrirspurn

Lausar stöður kennara og skólastjóra og ráðning í þær

fyrirspurn

Akstur utan vega

þingsályktunartillaga

Vinnuvernd í verslunum

þingsályktunartillaga

Íslenskunámskeið fyrir almenning

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Deilur kennarasamtaka og ríkisins

fyrirspurn

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fyrirspurna

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Mat á sláturafurðum

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp