Danfríður Skarphéðinsdóttir: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Vandi sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Grunnskóli

(skólanefndir)
lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Þinghaldið til jóla og óafgreidd mál í sameinuðu

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(gildistaka)
lagafrumvarp

Aðgerðir í efnahagsmálum

(staðfesting bráðabirgðalaga frá 20. maí 1988)
lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Söluskattur af námsbókum

fyrirspurn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(gildistaka)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

(gjald af erlendum lánum)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að hækka útsöluverð áfengis og tóbaks

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Jöfnun á námskostnaði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfsheiti og starfsréttindi matvælafræðinga

fyrirspurn

Verslunarfyrirtæki í dreifbýli

fyrirspurn

Byggingarsjóður námsmanna

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Vinnuvernd í verslunum

þingsályktunartillaga

Eignarleigustarfsemi

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(vaxtaákvarðanir o.fl.)
lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(bankaráð, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn, hagsmunaárekstrar o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurn til forsætisráðherra, umræða um sölu-

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Ástandið í efnahags- og kjaramálum

umræður utan dagskrár

Söluskattur

(námsbækur)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Vaxtalög

(fjárfestingalánasjóðir, dráttarvextir, okur o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurn um útflutning á ísfiski í gámum

um fundarstjórn

Utanríkismál

skýrsla

Almennar stjórnmálaumræður

Úrskurður forseta um takmörkun umræðna

um fundarstjórn

Mistök í fundarstjórn, þinghald til þinglausna

um fundarstjórn

Reglur um inntöku nýrra nemenda í framhaldsskóla

fyrirspurn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Manneldis-og neyslustefna

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(kosningaréttur)
lagafrumvarp

Þjóðminjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna kjarasamninga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(rekstrarkostnaður, skólanefndir o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

lagafrumvarp

Kjaradeila BHMR og ríkisins

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Launavísitala

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun