Danfríður Skarphéðinsdóttir: ræður


Ræður

Mannanöfn

lagafrumvarp

Bráðabirgðalög um launamál

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðum)
lagafrumvarp

Endurskoðun barnalaga

fyrirspurn

Lögfræðilegt álit umboðsmanns á bráðabirgðalögum um launamál

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Ökukennsla

fyrirspurn

Landnýtingaráætlun

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Tryggingagjald

lagafrumvarp

Íslensk heilbrigðisáætlun

þingsályktunartillaga

Virkjun sjávarfalla

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Launamál

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Dagpeningar ráðherra

fyrirspurn

Björgunarþyrla

þingsályktunartillaga

Kjördagur

um fundarstjórn

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Reglur um fréttaflutning

fyrirspurn

Staða fangelsismála

þingsályktunartillaga

Hækkun skattleysismarka vegna álagningar tekjuskatts

þingsályktunartillaga

Heilsufarsbók

þingsályktunartillaga

Búfjárhald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fræðsla fyrir útlendinga

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Norrænt samstarf

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 1990 - 1991

skýrsla

Vestnorræna þingmannaráðið 1990

skýrsla

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðismálastjórn, umdæmisstjórnir o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

skýrsla

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna aflabrests í loðnuveiðum

lagafrumvarp

Breyttir starfshættir Norðurlandaráðs

umræður utan dagskrár

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Vestnorrænt ár 1992

fyrirspurn

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning hlutafélaga, hlutabréfaviðskipti o.fl.)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lækkun húshitunarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsnæðissamvinnufélög og búseturréttur)
lagafrumvarp

Frv. um fæðingarorlofsgreiðslur

um fundarstjórn