Steinunn Þóra Árnadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Staða og öryggi í fjarskiptum á landsbyggðinni og uppbygging háhraðatengingar í dreifbýli

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 16. september

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 17. september

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 24. september

Umræður um störf þingsins 8. október

Þjóðarvá vegna lífsstílstengdra sjúkdóma barna og unglinga

sérstök umræða

Innflutningur á hrefnukjöti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 18. nóvember

Umræður um störf þingsins 19. nóvember

Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna

þingsályktunartillaga

Fjáraukalög 2014

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsamvinna

sérstök umræða

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 8. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 10. desember

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur o.fl.

(skattkerfisbreytingar)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða)
lagafrumvarp

Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2015

lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 21. janúar

Ummæli þingmanna í fundarstjórnarumræðu

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 27. janúar

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Framtíðarfyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar

sérstök umræða

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu

sérstök umræða

Náttúrupassi

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 3. febrúar

Ungt fólk og fyrstu íbúðarkaup

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks

(aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar

(flóttamenn)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar

þingsályktunartillaga

Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 26. febrúar

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Raforkulög

(kerfisáætlun, EES-reglur)
lagafrumvarp

Frumvörp um húsnæðismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Hjúkrunarheimili og þjónusta við aldraða

sérstök umræða

Aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 3. mars

Málefni geðsjúkra fanga

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 17. mars

Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Norræna ráðherranefndin 2014

skýrsla

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Alþjóðleg öryggismál o.fl.

(erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og starfsáætlun

um fundarstjórn

Innritunargjöld öryrkja í háskólum

fyrirspurn

Búsetuskerðingar

fyrirspurn

Umræður um störf þingsins 14. apríl

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 15. apríl

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Skimun fyrir krabbameini

sérstök umræða

Umræður um störf þingsins 28. apríl

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Húsnæðissamvinnufélög

(réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga)
lagafrumvarp

Sjúkratryggingar og lyfjalög

(heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur)
lagafrumvarp

Upplýsingalög

(kaup á vörum og þjónustu)
lagafrumvarp

Undirbúningur að gerð þjóðhagsáætlana til langs tíma

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 5. maí

Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl.

(breyting ýmissa laga, EES-reglur)
lagafrumvarp

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Starfsáætlun og væntanleg stjórnarfrumvörp

um fundarstjórn

Viðvera forsætisráðherra í umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Breytingartillögur við rammaáætlun

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 20. maí

Húsnæðismál

sérstök umræða

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Bjöllusláttur og athugasemdir forseta

um fundarstjórn

Ósk um fund forseta með þingflokksformönnum

um fundarstjórn

Ummæli sjávarútvegsráðherra og sameining skóla

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Breytingar í framhaldsskólakerfinu

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Mæting stjórnarliða

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 22. maí

Sáttatónn í stjórnarliðum

um fundarstjórn

Fundur í atvinnuveganefnd og umræða um rammaáætlun

um fundarstjórn

Verkleysi stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Áframhald umræðu um rammaáætlun

um fundarstjórn

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(Hvammsvirkjun)
þingsályktunartillaga

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 28. maí

Slysatryggingar almannatrygginga

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(auglýsingar)
lagafrumvarp

Fundur forseta með formönnum þingflokka

um fundarstjórn

Niðurstaða fundar þingflokksformanna

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 2. júní

Stjórnarráð Íslands

(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)
lagafrumvarp

Umræður um störf þingsins 5. júní

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Frumvarp um húsnæðisbætur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2016--2019

þingsályktunartillaga

Umræður um störf þingsins 10. júní

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum og samningar um þinglok

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 122 622,48
Andsvar 199 358,12
Um fundarstjórn 27 31,03
Grein fyrir atkvæði 7 6,72
Um atkvæðagreiðslu 6 5,05
Samtals 361 1023,4
17,1 klst.