Steinunn Þóra Árnadóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(hækkun lífeyris í 300 þús. kr.)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður Landspítala

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lýðháskólar

þingsályktunartillaga

Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Kjör aldraðra og öryrkja

sérstök umræða

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Beiting Dyflinnarreglugerðarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aukinn stuðningur við móttöku flóttafólks

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Réttur til lyfjameðferðar í heilbrigðisþjónustu

sérstök umræða

Vinnubrögð í atvinnuveganefnd

um fundarstjórn

Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum

þingsályktunartillaga

Bifreiðastyrkir til hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Störf þingsins

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Störf þingsins

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Ósk um viðveru heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

sérstök umræða

Atvinnumál sextugra og eldri

sérstök umræða

Viðvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna

fyrirspurn

Störf þingsins

Störf þingsins

Þekking á einkennum ofbeldis

óundirbúinn fyrirspurnatími

Landhelgisgæsla Íslands

(verkefni erlendis)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Staða fatlaðra nemenda í framhaldsskólum

sérstök umræða

Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Umræður um hryðjuverkin í París

tilkynningar forseta

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Niðurstöður og úrbótatillögur í skýrslu um ofbeldi gegn fötluðum konum

fyrirspurn

Störf þingsins

Viðvera utanríkisráðherra við umræðu um ÞSSÍ

um fundarstjórn

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Opinber fjármál

(heildarlög)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Notkun gúmmíkurls úr dekkjum á leik- og íþróttavöllum

fyrirspurn

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Vopnaburður lögreglunnar

sérstök umræða

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið

um fundarstjórn

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Störf þingsins

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl.

(aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2015

lagafrumvarp

Húsnæðisbætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almennar íbúðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2016

lagafrumvarp

Málefni aldraðra o.fl.

(samningar sjúkratryggingastofnunar við stofnanir fyrir aldraða)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum)
lagafrumvarp

Ákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landi

fyrirspurn

Þjónusta við þá sem þarfnast langtímameðferðar í öndunarvél um barkarennu

fyrirspurn

Framkvæmd þingsályktunar um að draga úr plastpokanotkun

fyrirspurn

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Norrænt samstarf 2015

skýrsla

Rannsóknir á kynferðisbrotum gegn fötluðu fólki

fyrirspurn

Störf þingsins

Evrópuráðsþingið 2015

skýrsla

Alþjóðaþingmannasambandið 2015

skýrsla

Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga

þingsályktunartillaga

TiSA-samningurinn

sérstök umræða

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Endurskoðun reglugerða varðandi hjálpartæki

fyrirspurn

Störf þingsins

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(skilyrði fjárhagsaðstoðar)
lagafrumvarp

Alþjóðlegt bann við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla

þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn

(flutningastarfsemi, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn

(umhverfismál, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Fullgilding stofnsamnings um Innviðafjárfestingabanka Asíu

þingsályktunartillaga

Aukin viðvera herliðs á Keflavíkurflugvelli

sérstök umræða

Störf þingsins

Fríverslunarsamningur við Japan

þingsályktunartillaga

Styrkir og uppbætur til bifreiðakaupa hreyfihamlaðra

fyrirspurn

Fæðingar- og foreldraorlof

(andvanafæðing)
lagafrumvarp

Útlendingar

(kærunefnd, fjölgun nefndarmanna)
lagafrumvarp

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Skilyrðislaus grunnframfærsla

(borgaralaun)
þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Skýringar forsætisráðherra á aflandsfélagi

um fundarstjórn

Afstaða ráðherra til skattaskjóla og afsökunarbeiðni

um fundarstjórn

Breyting á ríkisstjórn

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

þingsályktunartillaga

Tímasetning kosninga

um fundarstjórn

Sjúkratryggingar

(hámarksgreiðslur sjúkratryggðra og þjónustustýring)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland

þingsályktunartillaga

Aðgerðir til að takmarka plastumbúðir

fyrirspurn

Túlkun á fríverslunarsamningi EFTA og Marokkós

fyrirspurn

Kjördagur og áherslumál ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Panama-skjölin og afleiðingar þeirra

um fundarstjórn

Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

þingsályktunartillaga

Rannsókn á aflandsfélögum Íslendinga og skattundanskotum

þingsályktunartillaga

Fell í Suðursveit og Jökulsárlón

fyrirspurn

Alþjóðlegar viðskiptaþvinganir gagnvart lágskattaríkjum

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjármálastefna 2017--2021

þingsályktunartillaga

Öryggi ferðamanna

sérstök umræða

Búvörulög o.fl.

(búvörusamningar, búnaðarlagasamningur)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Lyfjalög og lækningatæki

(gjaldtaka, EES-reglur)
lagafrumvarp

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Húsaleigulög

(réttarstaða leigjanda og leigusala)
lagafrumvarp

Tónlistarnám og jöfnun á aðstöðumun nemenda

lagafrumvarp

Störf þingsins

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019

þingsályktunartillaga

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn um aðild Svartfjallalands (Montenegró)

þingsályktunartillaga

Námslán og námsstyrkir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Störf þingsins

Þjóðaröryggisráð

lagafrumvarp

Störf þingsins

Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland árið 2050

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Störf þingsins

Eðli og tilgangur þjóðaratkvæðagreiðslna

sérstök umræða

Fyrirkomulag sérstakra umræðna

um fundarstjórn

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Vatnajökulsþjóðgarður

(stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016--2019

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Fullgilding Parísarsamningsins

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur

(EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Fullgilding Parísarsamningsins

þingsályktunartillaga

Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016--2019

þingsályktunartillaga

Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu

sérstök umræða

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Framhald og lok þingstarfa

um fundarstjórn

Störf þingsins

Starfsáætlun og framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Starfsáætlun þingsins

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Framsal íslenskra fanga

fyrirspurn

Störf þingsins

Áætlanir um þinglok

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Fjögurra ára samgönguáætlun 2015--2018

þingsályktunartillaga

Áhrif málshraða við lagasetningu

sérstök umræða

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(barnalífeyrir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 160 880,48
Andsvar 233 467,18
Flutningsræða 14 87,55
Um fundarstjórn 20 24,07
Um atkvæðagreiðslu 21 22,25
Grein fyrir atkvæði 10 9,8
Samtals 458 1491,33
24,9 klst.