Steinunn Þóra Árnadóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 2017

lagafrumvarp

Störf þingsins

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

(breyting á A-deild sjóðsins)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum

sérstök umræða

Þingnefnd um alþjóðlega fríverslunarsamninga

þingsályktunartillaga

Kjör öryrkja

sérstök umræða

Heilsugæslan í landinu

sérstök umræða

Viðbrögð við skýrslu um Kópavogshæli

óundirbúinn fyrirspurnatími

Almenn hegningarlög

(móðgun við erlenda þjóðhöfðingja)
lagafrumvarp

Þátttaka stjórnarflokka í sérstökum umræðum

um fundarstjórn

Umræða um næsta dagskrármál

um fundarstjórn

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(leiðrétting)
lagafrumvarp

Störf þingsins

Verslun með áfengi og tóbak o.fl.

(smásala áfengis)
lagafrumvarp

Skýrsla um könnun á vistun barna á Kópavogshæli

sérstök umræða

Samgöngumál

um fundarstjórn

Valfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)

fyrirspurn

Störf þingsins

Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða

(rammaáætlun)
þingsályktunartillaga

Orð fjármálaráðherra um Alþingi, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Fríverslunarsamningar

sérstök umræða

Húsnæðisbætur

fyrirspurn

Störf þingsins

Þingsköp Alþingis

(líftími þingmála)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(stjórn álaveiða)
lagafrumvarp

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl.

(öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
lagafrumvarp

Þungunarrof og kynfrelsi kvenna

sérstök umræða

Umbætur í aðbúnaði og málefnum eldri borgara

sérstök umræða

Aðgerðir á kvennadeildum

fyrirspurn

Bann við kjarnorkuvopnum

fyrirspurn

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Beiðni um sérstaka umræðu

um fundarstjórn

Umhverfisáhrif og sjálfbærni byggingariðnaðar

fyrirspurn

Búsetuskerðingar almannatrygginga

fyrirspurn

Fullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíu

þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn

(rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið, EES-reglur)
þingsályktunartillaga

Lyfjastefna til ársins 2022

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálastefna 2017--2022

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Orð heilbrigðisráðherra um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu

um fundarstjórn

Húsnæðismál

sérstök umræða

Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir

lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál)
lagafrumvarp

Farþegaflutningar og farmflutningar

lagafrumvarp

Lyfjaneysla Íslendinga

sérstök umræða

Greiðsluþátttaka sjúklinga

sérstök umræða

Einkavæðingaráform ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Brexit og áhrifin á Ísland

sérstök umræða

Diplómanám þroskahamlaðra í myndlist o.fl.

fyrirspurn

Afgreiðsla meiri hluta nefndar á áfengisfrumvarpinu

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra við umræður um fjármálaáætlun

um fundarstjórn

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Störf þingsins

Stefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021

þingsályktunartillaga

Fjármálaáætlun 2018--2022

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 61 277,87
Andsvar 71 121,72
Flutningsræða 2 16,78
Um fundarstjórn 8 9,38
Um atkvæðagreiðslu 3 2,77
Samtals 145 428,52
7,1 klst.