Davíð Aðalsteinsson: ræður


Ræður

Orkulög

lagafrumvarp

Smærri hlutafélög

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lyfjalög

lagafrumvarp

Framkvæmd eignarnáms

lagafrumvarp

Flutningsráð ríkisstofnana

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Iðnráðgjafar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Upplýsinga- og tölvumál

þingsályktunartillaga

Landnýtingaráætlun

þingsályktunartillaga

Iðnkynning

þingsályktunartillaga

Ávana- og fíkniefni

þingsályktunartillaga

Landgræðslu- og landverndaráætlun 1982--86

þingsályktunartillaga

Iðnkynning

þingsályktunartillaga

Lyfsölulög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Brú yfir Hvalfjörð

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Kísiliðjan

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

þingsályktunartillaga

Öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Kísiliðjan

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Iðnfræðingar

lagafrumvarp

Listskreytingasjóður ríkisins

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Grunnskólar

lagafrumvarp

Iðnfræðingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Fóðurverksmiðjur

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Jöfnun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp