Davíð Aðalsteinsson: ræður


Ræður

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Hjartaskurðlækningar á Landspítalanum

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Dómvextir

lagafrumvarp

Lagmetisiðnaður

lagafrumvarp

Gjaldeyris- og viðskiptamál

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Viðhald á skipastólnum

(um viðhald og endurbætur á skipastólnum)
þingsályktunartillaga

Landnýtingaráætlun

þingsályktunartillaga

Gjaldskrársvæði Pósts- og símamálastofnunar

þingsályktunartillaga

Skipun prestakalla

lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

lagafrumvarp

Bókasafnsfræðingar

lagafrumvarp

Lyfjalög

lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Ónæmisaðgerðir

lagafrumvarp

Húsaleigusamningar

lagafrumvarp

Ljósmæðraskóli Íslands

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Fjölbrautaskólar

lagafrumvarp

Sjúkraliðar

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Lyfjalög

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Íslensk málnefnd

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp