Davíð Aðalsteinsson: ræður


Ræður

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

lagafrumvarp

Eftirlit með matvælum

lagafrumvarp

Raforka til vatnsdælingar hitaveitna

þingsályktunartillaga

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Iðnþróunarsjóðir landshluta

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Fjárfestingarsjóður launamanna

lagafrumvarp

Verslunaratvinna

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Orkufrekur iðnaður á Vesturlandi

þingsályktunartillaga

Þátttaka ríkisfyrirtækja í uppbyggingu atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Alþjóðleg tækni í rekstri

þingsályktunartillaga

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp

Starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta

lagafrumvarp

Sláturafurðir

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á launum

lagafrumvarp

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Þörungavinnsla við Breiðafjörð

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Tannlækningar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Þroskaþjálfaskóli Íslands

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Hagnýting Seðlabankahúss

þingsályktunartillaga

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Sala Gullaugans og Áburðarverksmiðjunnar

þingsályktunartillaga

Útvarpslög

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp