Davíð Aðalsteinsson: ræður


Ræður

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

lagafrumvarp

Jarðboranir hf.

lagafrumvarp

Hitaveita Reykjavíkur

lagafrumvarp

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Geislavarnir

lagafrumvarp

Fæðingarorlof

lagafrumvarp

Greiðsluskilmálar húsnæðislána

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

lagafrumvarp

Fjarnám ríkisins

lagafrumvarp

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Kostnaðarhlutur útgerðar

lagafrumvarp

Veð

lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar

fyrirspurn

Veð

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Gjaldskrársvæði Póst- og símamálastofnunar

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Um þingsköp

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingastöð sjónskertra

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingasjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Selveiðar við Ísland

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

lagafrumvarp