Davíð Aðalsteinsson: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Frídagur sjómanna

lagafrumvarp

Lágmarkslaun

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(almenn atkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Rannsóknastofnun landbúnaðarins

(flutningur til Hvanneyrar)
þingsályktunartillaga

Tæknimat

þingsályktunartillaga

Fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Stefnumótun í umhverfismálum

þingsályktunartillaga

Greiðslur afurðastöðva til bænda

umræður utan dagskrár

Sjómannadagur

lagafrumvarp

Grunnskóli

(skipun skólanefndar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sjúkratryggingagjald)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(lækkun útsvars)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(greiðslur með börnum)
lagafrumvarp

Samgönguleiðir um Hvalfjörð

fyrirspurn

Yfirlýsingar í tengslum við kjarasamninga

fyrirspurn

Nýjungar í vinnslu landbúnaðarafurða

fyrirspurn

Efling atvinnu og byggðar í sveitum

þingsályktunartillaga

Landkynning að loknum leiðtogafundi

þingsályktunartillaga

Menntastofnun á sviði matvælaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður loðdýraræktar

þingsályktunartillaga

Efling fiskeldis

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Landkaupasjóður kaupstaða og kauptúna

(afnám laga)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(álagning útsvara og innheimta)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald af veðskuldabréfum)
lagafrumvarp

Byggingarsjóður aldraðs fólks

(afnám laga)
lagafrumvarp

Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna

(ráðstöfun ágóða)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tryggingaráð)
lagafrumvarp

Innheimtustofnun sveitarfélaga

(dráttarvextir)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Leyfi frá störfum vegna umönnunar barna

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánsréttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslufrestur

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Tollskrá

(myndavélar o.fl.)
lagafrumvarp

Orlof

(heildarlög)
lagafrumvarp