Hlynur Hallsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Kjarnorkuvinnslustöðin í Sellafield

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging Háskólans á Akureyri

umræður utan dagskrár

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar

fyrirspurn

Staða íslensks skipaiðnaðar

fyrirspurn

Atvinnumál á Ísafirði

fyrirspurn

Stuðningur við einstæða foreldra í námi

þingsályktunartillaga

Staðbundnir fjölmiðlar

þingsályktunartillaga

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Matvælarannsóknir hf.

lagafrumvarp

Auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi

fyrirspurn

Fréttaþátturinn Auðlind

fyrirspurn

Brú yfir Jökulsá á Fjöllum

fyrirspurn

Lög og reglur um torfæruhjól

fyrirspurn

Laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda

fyrirspurn

Vinnsla skógarafurða

fyrirspurn

Lögreglulög

(löggæslukostnaður á skemmtunum)
lagafrumvarp

Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga

þingsályktunartillaga

Fangaflug Bandaríkjastjórnar

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Framsaga iðnaðarráðherra fyrir auðlindafrumvarpinu

um fundarstjórn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Skinnaverkun

fyrirspurn

Framtíð Hönnunarsafns Íslands

fyrirspurn

Skólafatnaður

fyrirspurn

Sameining opinberra háskóla

fyrirspurn

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stytting náms til stúdentsprófs

umræður utan dagskrár

Staða framkvæmda við Kárahnjúka

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Embætti útvarpsstjóra

fyrirspurn

Samningur um menningarmál

fyrirspurn

Fjarskiptasafn Landssímans

fyrirspurn

Réttur sjúklinga við val á meðferð

fyrirspurn

Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Aukning umferðar

fyrirspurn

Fyrirframgreiðslur námslána

fyrirspurn

Íbúðalánasjóður

umræður utan dagskrár

Erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla um framvindu byggðaáætlunar

um fundarstjórn

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009

þingsályktunartillaga

Ummæli ráðherra í umræðu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Frumvarp um aukatekjur ríkissjóðs

athugasemdir um störf þingsins

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög

(brottvísun og heimsóknarbann)
lagafrumvarp

Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar

þingsályktunartillaga

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Rekstur framhaldsskóla

fyrirspurn

Svæðisútvarp á Vesturlandi

fyrirspurn

Þjónusta svæðisútvarps

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar í útvarpi

fyrirspurn

Barnaklám á netinu

fyrirspurn

Viðhald vega

fyrirspurn

Þróun skattprósentu

fyrirspurn

Tenging Sundabrautar við Grafarvog

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarmál

skýrsla

Raforkumálefni

skýrsla

Stjórnarskipunarlög

(samráð við Alþingi um stuðning við stríð)
lagafrumvarp

Háskólar

(jafnrétti til náms, skólagjöld)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(skráningargjöld)
lagafrumvarp

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi útlendinga

(tímabundið atvinnuleyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Dagpeningar til foreldra langveikra barna

fyrirspurn

Innflutningur á landbúnaðarvörum

fyrirspurn

Þróunarsamvinna Íslands við önnur ríki

þingsályktunartillaga

Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru

þingsályktunartillaga

Fjárhagsvandi Háskólans á Akureyri

athugasemdir um störf þingsins

Skólamáltíðir

umræður utan dagskrár

Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum

þingsályktunartillaga

Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf

þingsályktunartillaga

Skattaumhverfi líknarfélaga

þingsályktunartillaga

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Hafnalög

(frestun framkvæmda o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot gegn börnum)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

(uppbygging)
þingsályktunartillaga

Tannlækningar

(gjaldskrár)
lagafrumvarp

Uppbygging héraðsvega

þingsályktunartillaga

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Brottfall úr framhaldsskólum

fyrirspurn

Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð

fyrirspurn

Styrkir til kjörforeldra ættleiddra barna

fyrirspurn

Norrænt samstarf 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 93 566,17
Andsvar 35 48,15
Flutningsræða 3 23,27
Grein fyrir atkvæði 4 4,37
Samtals 135 641,96
10,7 klst.