Davíð Oddsson: ræður


Ræður

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Kostnaður af samningum um Evrópska efnahagssvæðið

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framtíðarsýn forsætisráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðaratkvæðagreiðsla um EES-samninginn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afhending EES-samningsins í utanríkismálanefnd

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Reglur um launuð aukastörf ráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Bókhald

(reikningsskilaráð)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Lögverndun starfsréttinda

fyrirspurn

Þjóðhagsstofnun

fyrirspurn

Bætt atvinnuástand á Suðurnesjum

fyrirspurn

Forsendur þjóðhagsáætlunar og fjárlagafrumvarps

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Mannaskipti í stjórn Vestnorræna sjóðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fulltrúi forsætisráðherra í nefnd um endurskoðun norræns samstarfs og skipun nýrra stjórnarmanna Vestnorræna sjóðsins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjóðhagsstofnun

(endurskoðun á starfsemi)
lagafrumvarp

Jöfnun atkvæðisréttar

fyrirspurn

Greiðsla kostnaðar við pólitíska fundi

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

tilkynningar forseta

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Afstaða ríkisstjórnarinnar til samninga um sölu á saltsíld til Rússlands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ferð forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Dimmuborgir

fyrirspurn

Samskipti ráðherra og sendimanna erlendra ríkja á Íslandi

fyrirspurn

Upplýsingaskylda ráðuneyta og opinberra stofnana

fyrirspurn

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir kjarasamningum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Byggðaáætlun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Lækkun vaxta

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Rekstur heimilis fyrir vegalaus börn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Safnahúsið við Hverfisgötu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stuðningur við fyrirvara Íslands við GATT-samninginn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnarráð Íslands

(iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti)
lagafrumvarp

Flutningur stofnana á vegum ríkisins út á landsbyggðina

fyrirspurn

Húsameistari ríkisins

(áframhald rekstrar)
fyrirspurn

Húsameistari ríkisins

(verkefni 1990 og 1991)
fyrirspurn

Viðhald opinberra bygginga

fyrirspurn

Kjarasamningar

umræður utan dagskrár

Utanríkismál

skýrsla

Fæðingarheimili Reykjavíkur

umræður utan dagskrár

Þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi

fyrirspurn

Vaxtalækkun með handafli

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Nefnd um framtíðarkönnun

fyrirspurn

Almennar stjórnmálaumræður

Rekstrarvandi sjávarútvegsfyrirtækja

beiðni um skýrslu

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Varnir gegn hávaða- og hljóðmengun

fyrirspurn

Bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1992 o.fl.

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Frumvarp um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot

um fundarstjórn

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(ráðstöfun inngreiðslna)
lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

kveðjur

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 72 468,32
Flutningsræða 7 81,42
Svar 34 78,62
Andsvar 46 56,92
Um atkvæðagreiðslu 8 19,63
Um fundarstjórn 17 15,48
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 185 721,39
12 klst.