Davíð Oddsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Eftirlaun hæstaréttardómara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Orsakir atvinnuleysis

fyrirspurn

Húsnæðismál Stjórnarráðs Íslands

fyrirspurn

Afmæli heimastjórnar og fullveldis Íslands

fyrirspurn

Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg

beiðni um skýrslu

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Niðurstöður fundar leiðtoga Evrópuráðsins í Vínarborg

beiðni um skýrslu

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur ríkisstofnana

fyrirspurn

Einkavæðing embættis húsameistara ríkisins

fyrirspurn

Fundur í Þingvallabænum 1. desember

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 1993

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Staðan í atvinnumálum á Akureyri og viðbrögð ríkisstjórnarinnar við henni

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Fundarstjórn forseta og stuðningur við setningu bráðabirgðalaga

athugasemdir um störf þingsins

Skuldbreytingar sjávarútvegsfyrirtækja

fyrirspurn

Áhrif af niðurfellingu aðstöðugjalds

fyrirspurn

Seta embættismanna í sveitarstjórnum

fyrirspurn

Framlagning frumvarps um innflutning búvara

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Staðsetning hæstaréttarhúss

þingsályktunartillaga

Þorskveiðiheimildir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Vinna við búvörulagafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1991 og 1992

skýrsla ráðherra

Stefnumótandi byggðaáætlun 1994--1997

þingsályktunartillaga

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Kaup á björgunarþyrlu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar á ári fjölskyldunnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Beiðni Íslendinga um aukafund í Parísarnefndinni um THORP-endurvinnslustöðina í Sellafield

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tvíhliða viðræður um stöðu Íslands gagnvart Evrópubandalaginu

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Opnun sendiráðs í Kína

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Flutningur Byggðastofnunar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þingmennskuafsal Steingríms Hermannssonar

tilkynning frá þingmanni

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsaleigubætur

lagafrumvarp

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Tilkynning um fund Alþingis á Þingvöllum

tilkynning frá ríkisstjórninni

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 45 219,35
Flutningsræða 10 96,03
Andsvar 60 74,58
Svar 16 31,15
Um fundarstjórn 9 8,87
Samtals 140 429,98
7,2 klst.