Davíð Oddsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Forsendur Kjaradóms og laun embættismanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjaradómur og kjaranefnd

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Dómur í máli forstöðumanns Ökuprófa gegn dómsmálaráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Bifreiðakaupalán til öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Starfsleyfi fyrir álver í Straumsvík

athugasemdir um störf þingsins

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Endurskoðun á kosningalöggjöfinni

fyrirspurn

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Ásakanir um kynferðislega áreitni í opinberum stofnunum

umræður utan dagskrár

Upplýsingalög

lagafrumvarp

Sálfræðingar

(stjórnskipuleg meðferð leyfisveitinga)
lagafrumvarp

Framgangur stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Minkalæður handa bændum í Skagafirði

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Schengen-samstarfið

skýrsla

Erlendar skuldir þjóðarinnar

fyrirspurn

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Framboð og kjör forseta Íslands

(meðmælendur)
lagafrumvarp

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Þróun kaupmáttar launa

fyrirspurn

Verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 32 118,48
Flutningsræða 8 84,98
Andsvar 21 25,1
Svar 4 11,87
Um fundarstjórn 2 2,02
Samtals 67 242,45
4 klst.