Davíð Oddsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Kjör aldraðra og öryrkja

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir stjórnvalda í kjölfar jarðskjálfta á Suðurlandi í sumar

umræður utan dagskrár

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ófriður fyrir botni Miðjarðarhafs

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsókn á efnahagslegum völdum kvenna

fyrirspurn

Flutningur á félagslegum verkefnum

fyrirspurn

Meðferð ályktana Alþingis

fyrirspurn

Þingvallabærinn

fyrirspurn

Loftslagsbreytingar

umræður utan dagskrár

Efnahagsstefnan

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skipun í nefndir og ráð á vegum ríkisins

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjárfestingar lífeyrissjóða í erlendum hlutabréfum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Framkvæmd þingsályktunar um varðveislu báta og skipa

fyrirspurn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Staðan í viðræðum um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Sameining Landsbanka og Búnaðarbanka

umræður utan dagskrár

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Lagaráð

lagafrumvarp

Setning reglna um kosningar skv. 26. gr. stjórnarskrár

fyrirspurn

Skipan stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Sveigjanleg starfslok

fyrirspurn

Eftirlitsskylda þingmanna með framkvæmd laga

athugasemdir um störf þingsins

Aðgengi og verðlagning opinberra rannsóknargagna

fyrirspurn

Skuldsetning heimila og fyrirtækja

umræður utan dagskrár

Orð forsætisráðherra í utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Frestun á verkfalli fiskimanna

lagafrumvarp

Minnisblað ríkisstjórnarinnar í öryrkjamálinu

athugasemdir um störf þingsins

Viðskiptahalli og skýrsla Þjóðhagsstofnunar um þjóðarbúskapinn

umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun

athugasemdir um störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðhagsstofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnsýsla á varnarsvæðinu á Miðnesheiði og Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Efnahagsmál og gengisþróun krónunnar

umræður utan dagskrár

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Seðlabanki Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 43 149,68
Flutningsræða 12 74,5
Svar 20 49,32
Andsvar 29 34,32
Grein fyrir atkvæði 2 0,93
Um fundarstjórn 1 0,62
Ber af sér sakir 1 0,03
Samtals 108 309,4
5,2 klst.